BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ THỦY LỢI
Địa chỉ: Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Hotline: 0221.3713.103

CT Nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

03/08/2022 - 01:24 PM 401 lượt xem
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 244/QĐ-TCĐTL-ĐT ngày 30  tháng 8 năm 2021
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi)
 
Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện
Mã nghề: 6520249
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tư­­ợng tuyển sinh:Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tư­­ơng đư­­ơng
Thời gian đào tạo: 3 năm

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong các lĩnh vực của nghề Vận hành và sửa chữa Bơm điện, có kiến thức, kỹ năng cơ bản, có sức khỏe, có năng lực về chính trị, tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu làm việc của nghề như: Quản lý, vËn hµnh ®­îc các trạm bơm điện bơm nước nông nghiệp, công nghiệpcó lưu lượng đến 35000m3/h, quản lý các công trình liên quan thuộc trạm bơm; tổ chức và thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các bộ phận của tổ máy bơm có lưu lượng đến 35000m3/h…; người học có thể làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm cá nhân đối với tổ, nhóm. Đồng thời có thể hướng dẫn những người khác thực hiện công việc đã định sẵn của nghề.
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Trình bày đ­ược cấu tạo và giải thích đ­ược nguyên lý hoạt động, đặc tính kỹ thuật của từng loại máy bơm : ly tâm, h­ướng trục, hỗn l­ưu dùng trong bơm nước nông nghiệp và công nghiệp.
- Phân tích đư­ợc quy trình vận hành, bảo d­ưỡng và kiểm tra sửa chữa các loại máy bơm  có l­ưu lư­ợng đến 35000m3/h.
- Trình bày đ­ược cấu tạo và giải thích đ­ược nguyên lý làm việc, các đặc tính, thông số kỹ thuật của các loại động cơ điện.
- Trình bày được quy trình vận hành, bảo dư­ỡng và kiểm tra, sửa chữa  các loại động cơ điện 3 pha kéo máy bơm có công suất đến 320kW.
- Trình bày đư­ợc kết cấu, ph­ương pháp quản lý và vận hành, bảo d­ưỡng, kiểm tra, sửa chữa các công trình thuộc trạm bơm điện hạ áp theo quy trình, quy phạm.
- Trình bày đư­ợc cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ph­ương pháp vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa , hiệu chỉnh các thông số của khí cụ, thiết bị theo quy trình quy phạm.
- Giải thích đư­ợc đặc điểm và đặc tính kỹ thuật, trình bày đư­ợc quy trình vận hành, bảo d­ưỡng và sửa chữa : máy bơm điện cao thế, máy bơm chìm trục đứng dùng điện hạ áp và các loại máy bơm n­ước dùng trong công nghiệp.
- Xây dựng đư­ợc quy trình và thực hiện quy trình vận hành các tổ máy bơm điện hạ áp, cao áp - dùng cho bơm nư­ớc nông nghiệp, công nghiệp có l­ưu lượng đến 35000m3/h;.
- Tổ chức và thực hiện đ­ược công việc kiểm tra, bảo d­ưỡng và sửa chữa các bộ phận của máy bơm ly tâm, máy bơm h­ướng trục, máy bơm hỗn lư­u có l­ưu l­ượng đến 35000m3/h.
- Tổ chức và thực hiện đ­ược công việc kiểm tra, bảo dư­ỡng và sửa chữa  các tủ điện trạm bơm hạ áp: tủ phân phối điện, tủ điều khiển máy bơm khởi động trực tiếp, khởi động gián tiếp qua các thiết bị khởi động, khởi động dùng bộ khởi động mềm, tủ bù hệ số công suất.
- Vận hành, bảo d­ưỡng và lập đ­ược ph­ương án sửa chữa, quản lý các công trình liên quan thuộc trạm bơm: Bể hút, bể xả, đ­ường ống hút, đư­ờng ống xả, l­ưới chắn rác, van và cửa van điều tiết n­ước.
- Tổ chức và thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh môi tr­ường trong vận hành, bảo d­ưỡng, sửa chữa trạm bơm.
1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
- Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa, Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
- Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Có ý thức chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
- Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ dụng cụ, máy móc, thiết bị; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.
-  Có kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp.
- Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về Giáo dục Quốc phòng-An ninh.Có tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề vận hành và sửa chữa trạm bơm điện sinh viên sẽ:
  • Làm việc ở các công ty, xí nghiệp công nghiệp, nông nghiệp có trạm bơm điện hạ áp.
  • Làm quản lý, kỹ thuật viên hoặc trực tiếp lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng thiết bị trạm bơm.
  • Tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học
- Số lượng môn học, mô đun: 39
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 113 tín chỉ
- Khối lượng các môn học chung: 435 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2330 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 792 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1973 giờ
3. Nội dung chương trình
Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó  
 
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận Thi/ Kiểm tra
I. Các môn học chung 20 435 157 255 23
MH01 Giáo dục chính trị 4 75 41 29 5
MH02 Pháp luật 1.5 30 18 10 2
MH03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
MH04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 4 75 36 35 4
MH05 Tin học 3 75 15 58 2
MH06 Anh văn 5.5 120 42 72 6
II. Các môn học, mô đun chuyên môn 93 2330 635 1549 146
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 23 480 210 238 32
MH07 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 2 40 20 18 2
MH08 Kỹ thuật điện 3 60 35 21 4
MH09 Vẽ kỹ thuật 2.5 45 30 12 3
MĐ10  Autocad 2 45 18 24 3
MH11 Vật liệu 2 40 25 12 3
MĐ12 Điện tử cơ bản 1.5 40 16 21 3
MH13 Cơ kỹ thuật 2.5 45 22 20 3
MĐ14 Thực tập nguội 2.5 60 10 46 4
MĐ15 Thưc tập hàn 2.5 60 10 46 4
MH16 Thủy lực 2.5 45 24 18 3
II.2. Môn học, mô đun chuyên môn 70 1850 425 1311 114
MĐ17 Khí cụ điện trạm bơm 2.5 60 15 41 4
MH18 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 2.5 45 30 12 3
MĐ19  Đo lường điện 1.5 40 15 22 3
MH20 Cung cấp điện trạm bơm 3 60 34 21 5
MH21 Trạm bơm và công trình liên quan 1.5 30 16 12 2
MĐ22 Kỹ thuật lắp đặt đường ống hút và xả của máy bơm 1.5 40 10 26 4
MH23 Tổ chức sản xuất 2 40 24 14 2
MH24 Quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi 3 60 34 22 4
MĐ25 Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ phân phối điện trạm bơm 1.5 40 10 26 4
MĐ26  Kỹ thuật cảm biến 2.5 60 16 40 4
MĐ27  PLC cơ bản 2.5 60 16 40 4
MĐ28 Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ điện điều khiển máy bơm 4 100 18 74 8
MĐ29 Vận hành, bảo dưỡng tủ khởi động mềm 2.5 60 12 44 4
MĐ30 Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ KĐB 3 pha kéo máy bơm 6 160 24 124 12
MĐ31  Điện tử công suất 3 80 14 60 6
MĐ32 Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm mồi chân không 2.5 60 12 44 4
MĐ33 Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm ly tâm 3.5 90 15 69 6
MĐ34 Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm hướng trục 3.5 90 15 69 6
MĐ35 Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm chìm trục đứng 4 90 22 62 6
MH36 Kỹ năng giao tiếp 2 40 20 18 2
MH37 Quản lý vận hành trạm bơm điện cao thế 3.5 80 24 50 6
MĐ38 Thực tập sản xuất 9 420 0 408 12
II.3 Môn học bổ trợ          
MH39 Kỹ năng mềm 2.5 45 29 13 3
   Tổng 113 2765 792 1804 169
4. Hướng dẫn sử dụng chương trình
4.1. Các môn học chung được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Nhà trường sẽ bố trí cho sinh viên tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;
 - Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:
STT Nội dung Thời gian
1  Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2 Văn hoá, văn nghệ:
- Qua các phương tiện thông tin đại chúng
- Sinh hoạt tập thể
 
Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)
3 Hoạt động thư viện:
- Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
 
Tất cả các ngày làm việc trong tuần
4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật
5 Thăm quan, dã ngoại Mỗi kỳ1 lần
4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:
- Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi và các quy định cụ thể khác tại từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo của nghề.
- Hình thức kiểm tra: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, tiểu luận, bài tập lớn hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.
- Thời gian kiểm tra : 
+ Lý thuyết: từ 60 phút đến 120 phút
+ Thực hành hoặc tích hợp giữa lý thuyết và thực hành: không quá 8 giờ
4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:
- Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi.       
- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.
- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.
STT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Viết
Trắc nghiệm
Không quá 120 phút
45- 60 phút
2 Kiến thức, kỹ năng nghề:    
  - Lý thuyết tổng hợp nghề
nghiệp
Viết hoặc trắc nghiệm
Vấn đáp
Không quá 180 phút
Không quá 60 phút (40 phút
chuẩn bị, 20 phút trả lời)
  - Thực hành nghề Bài thi thực hành Từ 1-3 ngày; 
không quá 8h/ngày
- Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của sinh viên và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng theo quy định của trường.
4.5. Các chú ý khác:
Tùy theo tình hình thực tế và đặc thù của một số mô đun đào tạo mà việc tổ chức dạy học thực hành có thể thực hiện tại xưởng thực hành, xưởng sản xuất của nhà trường hoặc tại các cơ sở sản xuất có điều kiện phù hợp với chương trình đào tạo của mô đun.

Các bài viết khác

Xem tất cả

CT Điện công nghiệp

03/08/2022 332 lượt xem
Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ cho các lĩnh vực của nghề Điện công nghiệp.

CT Nghề Điện tử công nghiệp

03/08/2022 295 lượt xem
Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ thuộc các lĩnh vực của nghề Điện tử công nghiệp. Có kiến thức chuyên môn và tay nghề vững vàng

CT Hàn

03/08/2022 271 lượt xem
Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ thuộc các lĩnh vực của nghề Hàn. Có kiến thức chuyên môn và tay nghề vững vàng, biết sáng tạo và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc, giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, biết làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả, khoa học. Có khả năng xử lý các vấn đề trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc. Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Có sức khỏe tốt để học tập và lao động, cống hiến sức mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CT Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

03/08/2022 278 lượt xem
Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ thuộc các lĩnh vực của nghề Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí. Có kiến thức chuyên môn và tay nghề vững vàng, biết sáng tạo và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc, giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, biết làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả, khoa học. Có khả năng xử lý các vấn đề trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc. Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Có sức khỏe tốt để học tập và lao động, cống hiến sức mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CT Công nghệ ô tô

03/08/2022 291 lượt xem
Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ thuộc các lĩnh vực của nghề Công nghệ ô tô. Có kiến thức chuyên môn và tay nghề vững vàng, biết sáng tạo và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc sửa chữa ô tô. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, biết làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả, khoa học. Có khả năng xử lý các vấn đề trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc. Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Có sức khỏe tốt để học tập và lao động, cống hiến sức mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CT Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính

03/08/2022 286 lượt xem
Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ thuộc các lĩnh vực của nghề Sửa chữa và lắp ráp máy tính. Cókiến thức chuyên môn và tay nghề vững vàng, biết sáng tạo và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc, giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, biết làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả, khoa học. Có khả năng xử lý các vấn đề trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc. Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Có sức khỏe tốt để học tập và lao động, cống hiến sức mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CT Kế toán doanh nghiệp

03/08/2022 298 lượt xem
Đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực của nghề Kế toán doanh nghiệp có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán; điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế toán. Có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo trong công việc. Có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.Có khả năng xử lý các vấn đề trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Có sức khỏe tốt để học tập và lao động, cống hiến sức mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CT Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

03/08/2022 285 lượt xem
Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ cho các lĩnh vực của nghề Bảo tì hệ thống thiết bị cơ khí. Có kiến thức chuyên môn và tay nghề vững vàng, biết sáng tạo và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, biết làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả, khoa học. Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Có sức khỏe tốt để học tập và lao động, cống hiến sức mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CT Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

03/08/2022 273 lượt xem
Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ thuộc các lĩnh vực của nghề Quản lý, vận hành và khai thác công trình thủy lợi. Có kiến thức chuyên môn và tay nghề vững vàng, biết sáng tạo và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc.Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, biết làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả, khoa học. Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướctrong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Có sức khỏe tốt để học tập và lao động, cống hiến sức mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CT May thời trang

03/08/2022 259 lượt xem
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương hoặc đã hoàn thành chương trình văn hóa THPT theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh năm 2024

Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi là trường công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, nhà trường tổ chức tuyển sinh đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp và trung học phổ thông.

Công ty cổ phần ĐTXD Công nghệ HAD Quốc tế tuyển dụng

Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng công việc về nhà máy tại Mỹ Hào - Hưng Yên với mức thu nhập hấp dẫn, chính sách cho người lao động tốt.

Công ty TNHH Nagaoka Việt Nam tuyển dụng

Công ty TNHH Nagaoka Việt Nam tuyển dụng vị trí Nhân viên hành chính thạo tiếng Nhật

Công ty TNHH Giáo dục và phát triền nguồn nhân lực ACE tuyển dụng

Công ty TNHH Giáo dục và phát triền nguồn nhân lực ACE tuyển dụng vị trí Khảo sát và trợ lý giám sát công trình dân dụng

Công ty TNHH một thành viên việt nam MIE tuyển dụng

Công ty TNHH một thành viên việt nam MIE là công ty 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, chuyên sản xuất các sản phẩm do hệ thống điện của ô tô như hộp cầu chì, hộp rơ le. Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển gấp công nhân tuổi từ 18 đến 35.

Công ty TNHH PB Global tuyển dụng

Công ty TNHH PB Global tuyển dụng các vị trí Công nhân may chính thức 100 người và công nhân vận hành máy chân chính thức 20 người

Công Ty TNHH Điện tử Cannon Việt Nam tuyển dụng

Công Ty TNHH Điện tử Cannon Việt Nam là công ty chế xuất 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất lắp ráp linh kiện máy in, máy fax, motor máy ảnh, sản phẩm Đúc xuất khẩu thị trường trong và ngoài nước. Công ty đang cần tuyển 2000 lao động.

Biểu mẫu đăng kí học nghề

Các em học sinh vui lòng download theo mẫu hồ sơ được đính kèm
Hotline
0221.3713.103
Open popup