BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ THỦY LỢI
Địa chỉ: Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Hotline: 0221.3713.103

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

28/06/2022 - 02:45 PM 1.362 lượt xem
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL
 
1. Chức năng:
 Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về công tác khảo thí, đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo của Trường. Thực hiện các dịch vụ về khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo cho các cơ sở đào tạo có nhu cầu khi được phép của Hiệu trưởng.
2. Nhiệm vụ 
2.1. Công tác khảo thí:
a) Tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác, bổ sung, lưu trữ ngân hàng câu hỏi, đề thi và kiểm tra của các bậc, hệ, loại hình đào tạo.
b) Xây dựng quy trình và thực hiện giao nhận đề thi, sao in và bảo mật, công tác chấm thi, phúc khảo. Quản lý bài thi và thông báo kết quả.
c) Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.
2.2. Công tác Kiểm định chất lượng đào tạo:      
a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo; giám sát, kiểm tra hoạt động dạy-học, việc sử dụng nguyên, nhiên liệu, vật tư…và các điều kiện khác trong giảng dạy đối với các bậc, các hệ đào tạo.
b) Đề xuất và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng đào tạo: việc khảo sát đánh giá chất lượng giảng dạy của nhà giáo và chất lượng học tập của học sinh sinh viên,  đánh giá chất lượng của các khâu quản lý hỗ trợ của nhà trường.
c) Nghiên cứu và xây dựng hệ thống đánh giá chương trình, nội dung đào tạo; chất lượng giảng dạy của nhà giáo, việc học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên; tổ chức thẩm định giáo trình; thẩm định, đánh giá sự phù hợp việc sử dụng chương trình đào tạo của nước ngoài đã được tổ chức giáo dục đào tạo nước ngoài hoặc quốc tế có uy tín công nhận về chất lượng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo quy định.
d) Tổ chức đánh giá việc liên kết hoạt động đào tạo trong nước; liên kết hoạt động đào tạo với nước ngoài.
e) Tổ chức thực hiện tự kiểm định chất lượng đào tạo; chủ trì tổ chức thực hiện kiểm định theo kế hoạch cuả cấp trên…tổng hợp hồ sơ và lưu trữ tài liệu  kiểm định.
g) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm định theo chuyên đề.
h) Thanh tra, giám sát việc cấp bằng, chứng chỉ đào tạo. Thực hiện việc phòng ngừa tiêu cực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
i) Tổ chức khảo sát các nhu cầu về kiểm định của đơn vị đào tạo ngoài trường để làm cơ sở phát triển dịch vụ kiểm định.
2.3. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
 
Danh sách cán bộ phòng Khảo thí và ĐBCL
 
STT Họ và tên Nhiệm vụ/ Chức vụ Trình độ
1  Tạ Thanh Tùng Trưởng phòng Thạc sĩ
2 Loan Thanh Đạo Phó trưởng phòng Thạc sĩ
3  Hoàng Tuấn Giáo viên Thạc sĩ
4  Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên Đại học
5  Nguyễn Thị Kim Thuận Nhân viên Đại học
6 Nguyễn Thị Yến Nhân viên Đại học
 

Các bài viết khác

Xem tất cả

Phòng Tổ chức, Hành chính

28/06/2022 1.226 lượt xem
Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tổ chức cán bộ, công tác hành chính - tổng hợp; chế độ; thanh tra; thi đua khen thưởng - kỷ luật đối với CBVC theo quy định.

Phòng Tài chính Kế toán

28/06/2022 1.313 lượt xem
Phòng tài chính kế toán

Phòng Quản trị - Đời sống

28/06/2022 1.217 lượt xem
Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý tài sản, thiết bị; cấp phát vật tư, thiết bị, dụng cụ; công tác xây dựng cơ bản; duy tu, bảo dưỡng sửa chữa; y tế, vệ sinh môi trường và điều kiện làm việc, học tập của cán bộ viên chức và học sinh sinh viên.

Phòng Công tác HSSV

28/06/2022 1.200 lượt xem
Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về việc tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, rèn luyện, quản lý học sinh sinh viên của Trường.

Phòng Đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế

28/06/2022 1.426 lượt xem
Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng xây dựng chiến lược đào tạo; quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về công tác đào tạo, công tác khoa học và chuyển giao công nghệ, thực hiện quản lý và mở rộng việc quan hệ hợp tác quốc tế của Trường theo quy định.

Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh năm 2024

Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi là trường công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, nhà trường tổ chức tuyển sinh đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp và trung học phổ thông.

Công ty cổ phần ĐTXD Công nghệ HAD Quốc tế tuyển dụng

Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng công việc về nhà máy tại Mỹ Hào - Hưng Yên với mức thu nhập hấp dẫn, chính sách cho người lao động tốt.

Công ty TNHH Nagaoka Việt Nam tuyển dụng

Công ty TNHH Nagaoka Việt Nam tuyển dụng vị trí Nhân viên hành chính thạo tiếng Nhật

Công ty TNHH Giáo dục và phát triền nguồn nhân lực ACE tuyển dụng

Công ty TNHH Giáo dục và phát triền nguồn nhân lực ACE tuyển dụng vị trí Khảo sát và trợ lý giám sát công trình dân dụng

Công ty TNHH một thành viên việt nam MIE tuyển dụng

Công ty TNHH một thành viên việt nam MIE là công ty 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, chuyên sản xuất các sản phẩm do hệ thống điện của ô tô như hộp cầu chì, hộp rơ le. Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển gấp công nhân tuổi từ 18 đến 35.

Công ty TNHH PB Global tuyển dụng

Công ty TNHH PB Global tuyển dụng các vị trí Công nhân may chính thức 100 người và công nhân vận hành máy chân chính thức 20 người

Công Ty TNHH Điện tử Cannon Việt Nam tuyển dụng

Công Ty TNHH Điện tử Cannon Việt Nam là công ty chế xuất 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất lắp ráp linh kiện máy in, máy fax, motor máy ảnh, sản phẩm Đúc xuất khẩu thị trường trong và ngoài nước. Công ty đang cần tuyển 2000 lao động.

Biểu mẫu đăng kí học nghề

Các em học sinh vui lòng download theo mẫu hồ sơ được đính kèm
Hotline
0221.3713.103
Open popup