BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ THỦY LỢI
Địa chỉ: Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Hotline: 0221.3713.103

Danh sách học sinh giỏi tay nghề

28/06/2022 - 06:20 AM 798 lượt xem
Kết quả thi tay nghề giỏi HSSV từ năm 2004 - năm 2020
 
I. Hội thi tay nghề cấp ASEAN
 
TT Họ và tên Nghề Đạt giải Năm
1 Nguyễn Công Tuấn Lắp đặt điện Huy chương vàng 2014
 
II. Hội thi tay nghề cấp Quốc gia
 
TT Họ và tên Nghề Đạt giải Năm
1 Triệu Xuân Viết Lắp đặt đường ống Ba 2006
2 Trương Đặng Tuệ Điện dân dụng Khuyến khích 2006
3 Đào Quang Tích Lắp đặt đường ống Khuyến khích 2006
1 Nguyễn Thanh Thiều Lắp đặt đường ống Ba 2008
2 Đào Đình Hoàn Đường ống Khuyến khích 2008
3 Đào Văn Cường Hàn công nghệ Khuyến khích 2008
4 Đỗ Văn Chung Điện tử công nghiệp Khuyến khích 2008
5 Phạm Văn Phong Điện tử công nghiệp Khuyến khích 2008
1 Nguyễn Công Lý Lắp đặt đường ống Ba 2010
2 Lê Hồng Quân Lắp đặt đường ống Khuyến khích 2010
3 Nguyễn Thị Huyên Điện công nghiệp Khuyến khích 2010
1 Lương Văn Ngọt Lắp đặt đường ống Ba 2012
 2 Đào Xuân Tiệp Điện Công nghiệp Khuyến khích 2012
3 Nguyễn Văn Trình Điện Công nghiệp Khuyến khích 2012
4 Trần Chung Đức Điện tử công nghiệp Khuyến khích 2012
1 Nguyễn Công Tuấn Lắp đặt điện Nhất 2014
2 Trần Quốc Tuân Đường ống nước Ba 2014
3 Nguyễn Đức Tuấn Hàn Khuyến khích 2014
4 Nguyễn Văn Hải Lắp đặt điện Khuyến khích 2014
5 Đoàn Thế Chương Đường ống nước Khuyến khích 2014
6 Nguyễn Văn Thuấn Điện lạnh Khuyến khích 2014
1 Phạm Đăng Tú Lắp đặt điện Nhất 2016
2 Nguyễn Văn Quân Điện lạnh Khuyến khích 2016
3 Nguyễn Anh Tuấn Đường ống nước Nhất 2016
4 Nguyễn Phúc Anh Tuấn Đường ống nước Không có giải 2016
5 Nguyễn Thanh Xiêm Hàn Khuyến khích 2016
6 Nguyễn Đình Đức Điện tử Khuyến khích 2016
1 Tạ Văn Chiến Hàn Khuyến khích 2018
2 Đỗ Trung Lưu Điện lạnh Khuyến khích 2018
3 Nguyễn Đình Khôi Kỹ thuật lắp đặt điện Khuyến khích 2018
4 Nguyễn Đình Huy Kỹ thuật lắp đặt điện Khuyến khích 2018
5 Nguyễn Văn Ngàn Điện tử Khuyến khích 2018
1 Nguyễn Ngọc Thiện Đường ống nước Nhất (Bằng khen Bộ LĐTBXH trưởng) 2020
2 Hoàng Văn Hùng Đường ống nước Nhất (Bằng khen Bộ LĐTBXH trưởng) 2020
3 Nguyễn Thành Trung Điện lạnh Giải 3
(Bằng khen Bộ LĐTBXH trưởng)
2020
 
III. Hội thi tay nghề cấp Bộ
 
TT Họ và tên Nghề Đạt giải Năm
1 Nhữ Thị Vân Anh Điện dân dụng Khuyến khích 2004
2 Phan Văn Thuỳ Điện dân dụng Khuyến khích 2004
1 Nguyễn Thanh Thiều Lắp đặt đường ống Nhất 2008
2 Đào Đình Hoàn Đường ống Nhì 2008
3 Đào Văn Cường Hàn công nghệ Ba 2008
4 Đỗ Văn Chung Điện tử công nghiệp Ba 2008
1 Nguyễn Công Lý Lắp đặt đường ống Nhất 2010
2 Lê Hồng Quân Lắp đặt đường ống Nhất 2010
3 Nguyễn Duy Đạt Điện dân dụng Nhất 2010
4 Nguyễn Văn Quý Điện dân dụng Nhì 2010
5 Phạm Văn Trương Công nghệ hàn Khuyến khích 2010
1 Nguyễn Văn Trình Điện Công nghiệp Nhất 2012
2 Đào Xuân Tiệp Điện Công nghiệp Nhất 2012
3 Đào Văn Long Lắp đặt đường ống Nhất 2012
4 Lê Văn Đại Công nghệ Hàn Nhì 2012
5 Nguyễn Dức Thành Công nghệ ô tô Nhì 2012
6 Lương Văn Ngọt Lắp đặt đường ống Nhì 2012
1 Trần Quốc Tuân Đường ống nước Nhất 2014
2 Nguyễn Văn Hải Lắp đặt điện Nhất 2014
3 Nguyễn Công Tuấn Lắp đặt điện Nhất 2014
4 Nguyễn Đức Tuấn Hàn Nhất 2014
5 Nguyễn Văn Thuấn Điện lạnh Nhất 2014
6 Đoàn Thế Chương Đường ống nước Nhì 2014
7 Trần Xuân Nguyên Điện lạnh Ba 2014
1 Vương Công Huấn Lắp đặt điện Nhì 2016
2 Phạm Đăng Tú Lắp đặt điện Nhất 2016
3 Nguyễn Văn Quân Điện lạnh Nhì 2016
4 Lê Văn Hải Điện lạnh Nhì 2016
5 Nguyễn Anh Tuấn Đường ống nước Nhất 2016
6 Nguyễn Phúc Anh Tuấn Đường ống nước Nhì 2016
7 Nguyễn Thanh Xiêm Hàn Nhì 2016
1 Bùi Văn Thái Công nghệ ô tô Nhì 2018
2 Nguyễn Tiến Đắc Đường ống nước Nhất (Bằng khen Bộ trưởng) 2018
3 Nguyễn Minh Thiệu Đường ống nước Nhì 2018
4 Tạ Văn Chiến Hàn Nhất 2018
5 Đỗ Trung Lưu Điện lạnh Nhất 2018
6 Lưu Hồng Phúc Điện lạnh Nhất 2018
7 Nguyễn Đình Khôi Kỹ thuật lắp đặt điện Nhất (Bằng khen Bộ trưởng) 2018
8 Nguyễn Đình Huy Kỹ thuật lắp đặt điện Nhất 2018
9 Nguyễn Trọng Hải Điện tử Nhì 2018
10 Nguyễn Văn Ngàn Điện tử Nhất 2018
1 Nguyễn Chi Lĩnh Công nghệ ô tô Ba 2020
2 Nguyễn Ngọc Thiện Đường ống nước Nhất 2020
3 Hoàng Văn Hùng Đường ống nước Nhất (Bằng khen Bộ trưởng) 2020
4 Phạm Văn Chiến Hàn Ba 2020
5 Ngô Phạm Bằng Điện lạnh Nhất 2020
6 Nguyễn Thành Trung Điện lạnh Nhì 2020
7 Lê Trọng Vinh Kỹ thuật lắp đặt điện Nhất 2020
8 Vũ Văn Hiền Kỹ thuật lắp đặt điện Nhất 2020
9 Lê Văn Tuấn Điện tử Nhất 2020
10 Nguyễn Hồng Đức Điện tử Nhất 2020
 
IV. Hội thi tay nghề cấp Trường
 
TT Họ và tên Nghề Đạt giải Năm
1 Phan Văn Thuỳ Điện dân dụng Nhất 2004
2 Phú Khắc Tiệp Cơ Khí Động Lực Nhất 2004
3 Nguyễn Bá Hậu Lắp đặt đường ống Nhất 2004
4 Hoành Văn Đạt Hàn Nhất 2004
5 Lâm Hồng Linh Điện tử công nghiệp Nhất 2004
6 Nhữ Thị Vân Anh Điện dân dụng Nhì 2004
7 Nguyễn Trọng Tấn Cơ Khí Động Lực Nhì 2004
8 Nguyễn Văn Truyền Điện tử công nghiệp Nhì 2004
9 Phạm Văn Hiệp Điện dân dụng Ba 2004
10 Ngô Thanh Tùng Lắp đặt đường ống Ba 2004
11 Bùi Văn Huy Hàn Ba 2004
12 Nguyễn Công Thắng Điện dân dụng Khuyến khích 2004
13 Nguyễn Văn Tuấn Điện dân dụng Khuyến khích 2004
14 Trần Quang Huy Điện dân dụng Khuyến khích 2004
15 Trịnh Xuân Tiến Lắp đặt đường ống Khuyến khích 2004
1 Lê Văn Trung Hàn Nhất 2006
2 Nguyễn Đình Đạt Hàn Nhì 2006
3 Trần Văn Thông Hàn Ba 2006
4 Nguyễn Văn Thà Hàn Khuyến khích 2006
5 Nguyễn Văn Mỹ Điện dân dụng Nhất 2006
6 Nguyễn Văn Phú Điện dân dụng Nhì 2006
7 Trương Quang Tuệ Điện dân dụng Khuyến khích 2006
8 Đào Quang Tích Lắp đặt đường ống Nhất 2006
9 Triệu Xuân Viết Lắp đặt đường ống Nhì 2006
1 Nguyễn Văn Đoạt Điện tử công nghiệp Nhất 2010
2 Phạm Văn Mão Công nghệ ôtô Nhất 2010
3 Phạm Văn Trương Công nghệ hàn Nhất 2010
4 Lê Văn Hiền Cơ Khí Động Lực Nhất 2010
5 Nguyễn Duy Đạt Điện dân dụng Nhất 2010
6 Đỗ Đình Hưởng Điện tử công nghiệp Nhì 2010
7 Trần Bá Tiếp Công nghệ ôtô Nhì 2010
8 Nguyễn Văn Toàn Công nghệ hàn Nhì 2010
9 Đặng Thế Hiếu Cơ Khí Động Lực Nhì 2010
10 Nguyễn Văn Quý Điện dân dụng Nhì 2010
11 Trần Văn Toàn Điện tử công nghiệp Ba 2010
12 Lê Văn Phúc Công nghệ ôtô Ba 2010
13 Nguyễn Văn Tiếp Công nghệ hàn Ba 2010
14 Nguyễn Viết Tân Cơ Khí Động Lực Ba 2010
15 Nguyễn Đình Chiến Điện dân dụng Ba 2010
16 Lê Văn Linh Công nghệ ôtô Khuyến khích 2010
17 Nguyễn Công Lý Công nghệ hàn Khuyến khích 2010
18 Lê Văn Dũng Công nghệ hàn Khuyến khích 2010
19 Phạm Ngọc Dương Cơ Khí Động Lực Khuyến khích 2010
20 Đặng Đình Cảnh Điện dân dụng Khuyến khích 2010
21 Nguyễn Xuân Cảnh Điện dân dụng Khuyến khích 2010
22 Nguyễn Hữu Hiện Điện dân dụng Khuyến khích 2010
1 Lê Trọng Vinh Nghề Điện công nghiệp Giải Nhất 2019
2 Lê Văn Tuấn Nghề Điện tử công nghiệp Giải Nhất 2019
3 Nguyễn Thành Trung Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Giải Nhất 2019
4 Nguyễn Chi Lĩnh Nghề Công nghệ ô tô Giải Nhất 2019
5 Nguyễn Phú Độ Nghề Hàn công nghệ Giải Nhất 2019
6 Nguyễn Thị Phượng Nghề May thời trang Giải Nhất 2019
7 Nguyễn Văn Hiệp Nghề Lắp ráp và sửa chữa máy tính Giải Nhất 2019
8 Hoàng Thị hải Yến Nghề kế toán doanh nghiệp Giải Nhất 2019
1 Vũ Trung Hiếu Nghề Điện công nghiệp Giải nhì 2019
2 Dương Văn Vũ Nghề Điện tử công nghiệp Giải nhì 2019
3 Đào Phúc Anh Nghề Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK Giải nhì 2019
4 Nguyễn Đức Hòa Nghề Công nghệ ô tô Giải nhì 2019
5 Phạm Văn Chiến Nghề Hàn công nghệ Giải nhì 2019
6 Phan Thị Quỳnh Nghề May thời trang Giải nhì 2019
7 Nguyễn Đình Bảo Nghề Lắp ráp và sửa chữa máy tính Giải nhì 2019
8 Hoàng Thủy Tiên Nghề kế toán doanh nghiệp Giải nhì 2019
1 Vũ Văn Hiền Nghề Điện công nghiệp Giải ba 2019
2 Nguyễn Văn Duy Nghề Điện công nghiệp Giải ba 2019
3 Nguyễn Hồng Đức Nghề Điện tử công nghiệp Giải ba 2019
4 Cao Văn Khánh Nghề Điện tử công nghiệp Giải ba 2019
5 Nguyễn Xuân Hoàng Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Giải ba 2019
6 Đoàn Trung Tiên Nghề Công nghệ ô tô Giải ba 2019
7 Ngô Quang Vinh Nghề Hàn công nghệ Giải ba 2019
8 Đặng Thị Thu Trang Nghề May thời trang Giải ba 2019
9 Trương Quý Quyết Nghề Lắp ráp và sửa chữa máy tính Giải ba 2019
10 Nguyễn  Thế Anh Nghề kế toán doanh nghiệp Giải ba 2019
1 Nguyễn Tuấn Anh Nghề Điện công nghiệp Khuyễn khích 2019
2 Nguyễn Duy Ngọc Nghề Điện tử công nghiệp Khuyễn khích 2019
3 Đỗ Đặng Quang Nghề Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK Khuyễn khích 2019
4 Phạm Trung Kiên Nghề Công nghệ ô tô Khuyễn khích 2019
5 Đinh Hải Đăng Nghề Hàn công nghệ Khuyễn khích 2019
6 Bùi Thị Tuyết Nghề May thời trang Khuyễn khích 2019
7 Nguyễn Đức Minh Nghề Lắp ráp và sửa chữa máy tính Khuyễn khích 2019
8 Nguyễn Lan Chi Nghề kế toán doanh nghiệp Khuyễn khích 2019

Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh năm 2024

Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi là trường công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, nhà trường tổ chức tuyển sinh đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp và trung học phổ thông.

Công ty cổ phần ĐTXD Công nghệ HAD Quốc tế tuyển dụng

Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng công việc về nhà máy tại Mỹ Hào - Hưng Yên với mức thu nhập hấp dẫn, chính sách cho người lao động tốt.

Công ty TNHH Nagaoka Việt Nam tuyển dụng

Công ty TNHH Nagaoka Việt Nam tuyển dụng vị trí Nhân viên hành chính thạo tiếng Nhật

Công ty TNHH Giáo dục và phát triền nguồn nhân lực ACE tuyển dụng

Công ty TNHH Giáo dục và phát triền nguồn nhân lực ACE tuyển dụng vị trí Khảo sát và trợ lý giám sát công trình dân dụng

Công ty TNHH một thành viên việt nam MIE tuyển dụng

Công ty TNHH một thành viên việt nam MIE là công ty 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, chuyên sản xuất các sản phẩm do hệ thống điện của ô tô như hộp cầu chì, hộp rơ le. Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển gấp công nhân tuổi từ 18 đến 35.

Công ty TNHH PB Global tuyển dụng

Công ty TNHH PB Global tuyển dụng các vị trí Công nhân may chính thức 100 người và công nhân vận hành máy chân chính thức 20 người

Công Ty TNHH Điện tử Cannon Việt Nam tuyển dụng

Công Ty TNHH Điện tử Cannon Việt Nam là công ty chế xuất 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất lắp ráp linh kiện máy in, máy fax, motor máy ảnh, sản phẩm Đúc xuất khẩu thị trường trong và ngoài nước. Công ty đang cần tuyển 2000 lao động.

Biểu mẫu đăng kí học nghề

Các em học sinh vui lòng download theo mẫu hồ sơ được đính kèm
Hotline
0221.3713.103
Open popup