BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ THỦY LỢI
Địa chỉ: Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Hotline: 0221.3713.103

Lịch sử phát triển

27/06/2022 - 03:14 PM 1.318 lượt xem
KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG
 
I. Giới thiệu chung
Trường Cao đẳng Cơ điện và Thuỷ lợi mà tiền thân là Trường Công nhân Tầu Cuốc- Trường duy nhất của cả nước đào tạo công nhân kỹ thuật vận hành Tầu cuốc, - là trường đặc thù. Trường đóng tại Km 12 trên đường 39A hướng Phố Nối. Thị xã Hưng Yên, thuộc xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, ở vị trí trung tâm của tỉnh Hưng Yên, giáp khu công nghiệp Phố Nối B. Trường được thành lập theo Quyết định số 255/ QÐ-BLĐTBXH ngày 21/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trên cơ sở Trường Trung cấp nghề Cơ điện và Thủy lợi được thành lập ngày 13/02/2007 (tiền thân là Trường Công nhân Tầu Cuốc thành lập ngày 27/6/1968). Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã đào tạo được 43 khóa với tổng số hơn 22.000 CNKT lành nghề và Trung học nghề; Bồi dưỡng nâng cao trình độ, nâng bậc thợ cho gần 7.000 công nhân; Phổ cập nghề cho hơn 1.500 học sinh phổ thông của địa phương; Liên kết đào tạo tại Trường được gần 750 đại học tại chức và cao đẳng. 40 năm qua trường đã hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn:
 
1. Giai đoạn đầu (1968 - 1973)
Là giai đoạn trường được thành lập chính thức và trực thuộc công ty Tầu cuốc I. Nhiệm vụ của trường lúc này là đào tạo thợ cuốc và thợ máy vận hành tầu hút bùn và bồi dưỡng nâng bậc thợ trực tiếp cho công ty. Qui mô đào tạo vẫn nhỏ từ 100 đến 180 học sinh/ năm. Ðây là thời kỳ chiến tranh ác liệt Nhà trường phải sơ tán đi nhiều nơi: Từ Lâm Thao - Phú Thọ rồi chuyển về Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Hưng nay là tỉnh Hải Dương. Cán bộ, giáo viên, CNV của Trường chủ yếu được tuyển dụng từ bộ đội chuyển ngành sang. Ông Vũ Quyết (cán bộ quân đội chuyển ngành) là Hiệu trưởng; từ năm 1970 Nhà giáo Trần Kinh được Bộ điều về thay.
 
2. Giai đoạn II (1974 - 1986)
 Từ năm 1974 đến 1976 Trường được nâng cấp trực thuộc Bộ Thủy Lợi, làm nhiệm vụ đào tạo CNKT vận hành Máy tầu và Vận hành Ðiện tầu hút bùn phục vụ cho không chỉ công ty mà còn cho các công ty tầu cuốc các địa phương đang phát triển rất mạnh. Nhà trường đóng tại Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Tiếp quản cơ sở của Trường Công nhân Cơ điện Thủy lợi và Viện Ðiều dưỡng Thủy lợi diện tích khoảng 2ha nằm trên địa bàn 2 xã Dân Tiến và Ðồng Tiến. Cơ sở vật chất Trường bắt đầu được đầu tư xây dựng. Qui mô đào tạo 2 loại thợ trên từ 150 đến 200 HS. Năm 1976 trường tách một bộ phận vào Nhà Bè - Thành phố Hồ Chí Minh để giúp công ty tầu cuốc II thành lập Trường công nhân Tầu cuốc II.
 
3. Giai đoạn đổi mới (từ 1986 - 1994)
 Thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục, đào tạo của Ðảng, Nhà trường đã thực hiện đa dạng hóa ngành nghề đào tạo mở thêm 2 nghề mới là Vận hành bơm điện và Vận hành thuỷ điện nhỏ. Thực hiện đa dạng hoá loại hình đào tạo: Ðào tạo dài hạn, ngắn hạn, đào tạo tại trường, tại cơ quan xí nghiệp vì thế mà quy mô đào tạo tăng gấp đôi so với giai đoạn trước, đặc biệt là phát triển đào tạo ngắn hạn nghề Vận hành bơm điện 3 tháng, 6 tháng cho các Sở Thủy lợi Hà Tây; Hải Hưng có năm đạt tới 300 người.
 
4. Giai đoạn (từ 1995 - 2006)
Sau nghị quyết BCH Trung ương lần hai khoá VIII và nghị quyết TW6 khoá IX, Nhà trường đã có bước phát triển mạnh. Qui mô đào tạo dài hạn tăng hàng năm với nhịp điệu 10 - 15%.
 
Ngành nghề đào tạo chính qui tăng từ 4 nghề lên tới 15 nghề. Ngoài đào tạo chính qui, phi chính qui, hợp đồng ngắn hạn còn liên kết với một số trường đại học mở đào tạo đại học tại chức, cao đẳng chuyên tu tại trường. Qui mô đào tạo tới 1300 HS chính qui, 500 - 600 HS ngắn hạn 180 - 200 Sinh viên. Cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đã lớn mạnh.
 
Ngoài nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho 2 công ty tầu cuốc của Bộ, các công ty tầu cuốc của địa phương và các công ty khai thác công trình thuỷ lợi trong vùng, Nhà trường còn đẩy mạnh đào tạo cho nhiệm vụ phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và ngành nghề nông thôn như: đào tạo nghề Cơ điện nông thôn; Cấp thoát nước nông thôn - đô thị, Quản trị Doanh nghiệp nhỏ nông thôn.

Ðồng thời có bước chuyển mới đào tạo cho CNH, HÐH nông nghiệp, nông thôn, đào tạo cho đối tượng là nông dân bị Nhà nước thu hồi đất, đào tạo nghề miễn phí cho nông dân Và đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động. Từ năm 2006 Nhà trường đã được 2 Bộ giao chỉ tiêu tuyển học sinh năm thứ 2 đi lao động tại Hàn Quốc theo Luật Cấp phép mới của Chính phủ Hàn Quốc và chọn học sinh tốt nghiệp đi tu nghiệp sinh tại Nhật Bản.
 
Giai đoạn này, Nhà trường đã có bước phát triển mới vượt bậc: cả về qui mô, đội ngũ và chất lượng đào tạo. Qua các kỳ hội giảng của giáo viên; hội thi học sinh giỏi nghề của học sinh cấp Tỉnh (Bộ), cấp Quốc gia giáo viên và học sinh của trường tham dự đều đạt giải cao: 10 thầy cô đạt giải cấp Quốc gia trong đó : 01 giải nhất; 05 giải nhì; 04 giải ba. Tại các hội thi học sinh giỏi nghề cấp Bộ, Tỉnh và Quốc gia, học sinh của Trường tham dự đạt: 04 giải Quốc gia (có 1 giải được chọn tham dự thi ASEAN); 09 giải cấp Bộ (có 04 giải nhất; 01 giải nhì; 02 giải ba; 2 giải KK). Học sinh của Trường tốt nghiệp ra trường đều có việc làm và thu nhập khá.
 
 Cơ sở vật chất của Trường bắt đầu được đầu tư theo hướng đồng bộ và hiện đại:
- Về xây dựng cơ bản: Dự án nâng cấp Trường Công nhân Tầu cuốc giai đoạn I (1997- 2001) với tổng mức 5,3 tỷ đồng đã làm bộ mặt Trường thay đổi cơ bản. Hàng năm bằng nguồn kinh phí mục tiêu chương trình kết hợp với nguồn vốn tiết kiệm chi thường xưyên và vốn tự có, Nhà trường thường đầu tư từ 1,8 đến 2,3 tỷ đồng để mua sắm thiết bị, dụng cụ đào tạo hiện đại. Ðồng thời áp dụng Phương pháp đào tạo tiên tiến, gắn đào tạo với sản xuất làm ra sản phẩm (hàng năm sản lượng đạt từ 500 triệu đến 1,2 tỷ đồng).
 Hiệu trưởng là Thày Chế Minh Liệu (1995-1997) và Thày Dương Ðức Phương (từ 1998 đến 2015)
 
5. Giai đoạn (từ 2/2007 đến 12/2007)
Trường chuyển đổi thành Trung cấp nghề với tên mới Trường Trung cấp nghề Cơ điện và Thuỷ lợi (Quyết định số 431/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/02/2007. Qui mô tuyển sinh là 750 TCN, 600 sơ cấp. Mặt bằng của trường được mở rộng thêm 3,4 ha.
 Nhà trường đã được Bộ phê duyệt Qui hoạch tổng mặt bằng xây dựng trường đến năm 2015 (Quyết định số 2298/QÐ-BNN-XD ngày 09/8/2006 của Bộ trưởng) và phê duyệt Dự án đầu tư Xây dựng mở rộng trường với tổng mức 47,1 tỷ đồng trong giai đoạn 2007-2012 (Quyết định số 446/QÐ-BNN-XD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng). Nhà trường cũng được UBND tỉnh Hưng Yên cấp 3,4 ha thuộc xã Dân Tiến để thực hiện Dự án (Quyết định số 2050/QQÐ-UBND ngày 12/10/2006 của Chủ tịch Tỉnh).
 
Nhà trường cũng hoàn thành Ðề án phát triển trường giai đoạn 2007-2010 và đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa vào qui hoạch là trường trọng điểm giai đoạn 2007-2010 của Ngành.
 Với những thành tích đã đạt được trong năm học, Nhà trường đã vinh dự được Chính phủ tặng thưởng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2006-2007 và được 2 Bộ xem xét nâng cấp.
 
6. Giai đoạn (từ 2/2008 đến nay)
Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Cơ điện và Thuỷ lợi (Quyết định số 255/QĐ-BLĐTBXH ngày 21/01/2008).  Nhà trường đã thực sự bước sang giai đoạn phát triển mới cả về chất và lượng. Tại Hội giảng toàn quốc ngành dạy nghề và tại Hội thi tay nghề quốc gia năm 2010 Nhà trường lại có thêm 01 giáo viên đạt giải nhì hội giảng, 04 HSSV đạt giải tay nghề cấp quốc gia trong đó có 01 giải ba, năm 2014 có 01 sinh viên của Nhà trường đạt huy chương Vàng tại kỳ thi tay nghề ASEAN, năm 2015 Nhà trường có 01 giáo viên đạt giải nhât, 01 giáo viên đạt giải nhì tại hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc. Nhà trường đã và đang xây dựng thương hiệu mới của mình. Dù công việc chồng chất bộn bề, nhưng với niềm vui và phấn khởi tập thể cán bộ giáo viên công nhân viên và học sinh sinh viên đang ra sức cố gắng phát huy truyền thống 40 năm qua để cùng xây dựng một trường cao đẳng có uy tín và chất lượng và luôn là địa chỉ đáng tin cậy đáng quan tâm cho những ai có nhu cầu học nghề và lập nghiệp. Xin đến với chúng tôi, Nhà trường luôn mở rộng cửa để đón chào các bạn. 
 
7. Thành tích mà Trường đã đạt được
01 Huân chương Độc lập hạng ba, 01 Huân chương Lao động hạng nhất; 01 Huân chương Lao động hạng nhì; 05 Huân chương Lao động hạng ba (cho tập thể và cá nhân); 01 Huân chương Chiến công hạng ba; Cờ Thi đua của Chính phủ; 03 Cờ Ðảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm 2000-2004; 2005-2009 và 2011-2015; 06 Cờ Ðơn vị xuất sắc của Bộ; 02 Cờ Ðơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối giáo dục Tỉnh Hưng Yên và nhiều Bằng khen. Trường liên tục đạt danh hiệu Trường Tiên tiến xuất sắc.

Các bài giới thiệu khác

Xem tất cả

Giới thiệu chung

27/06/2022 2.350 lượt xem
Các quý vị, các bạn và các em HSSV đang truy nhập vào Trang tin điện tử của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thuỷ lợi..

Thành tựu của nhà trường

27/06/2022 1.093 lượt xem
Gần 50 năm qua với 54 khoá đào tạo, giai đoạn đầu chỉ đào tạo công nhân kỹ thuật của 2 chuyên nghành cho một nghề - Nghề tầu cuốc, đến nay Trường đã trở thành trường cao đẳng nghề đào tạo nghề 3 cấp trình độ là cao đẳng, trung cấp và sơ cấp của 17 nghề thuộc các lĩnh vực

Mục tiêu chiến lược phát triển

28/06/2022 1.289 lượt xem
Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có năng lực đào tạo đa ngành nghề, đa cấp trình độ theo hướng đào tạo chất lượng cao, đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp

Nội quy, quy chế

28/06/2022 1.052 lượt xem
Nội quy, quy chế của nhà trường

Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh năm 2024

Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi là trường công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, nhà trường tổ chức tuyển sinh đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp và trung học phổ thông.

Công ty cổ phần ĐTXD Công nghệ HAD Quốc tế tuyển dụng

Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng công việc về nhà máy tại Mỹ Hào - Hưng Yên với mức thu nhập hấp dẫn, chính sách cho người lao động tốt.

Công ty TNHH Nagaoka Việt Nam tuyển dụng

Công ty TNHH Nagaoka Việt Nam tuyển dụng vị trí Nhân viên hành chính thạo tiếng Nhật

Công ty TNHH Giáo dục và phát triền nguồn nhân lực ACE tuyển dụng

Công ty TNHH Giáo dục và phát triền nguồn nhân lực ACE tuyển dụng vị trí Khảo sát và trợ lý giám sát công trình dân dụng

Công ty TNHH một thành viên việt nam MIE tuyển dụng

Công ty TNHH một thành viên việt nam MIE là công ty 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, chuyên sản xuất các sản phẩm do hệ thống điện của ô tô như hộp cầu chì, hộp rơ le. Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển gấp công nhân tuổi từ 18 đến 35.

Công ty TNHH PB Global tuyển dụng

Công ty TNHH PB Global tuyển dụng các vị trí Công nhân may chính thức 100 người và công nhân vận hành máy chân chính thức 20 người

Công Ty TNHH Điện tử Cannon Việt Nam tuyển dụng

Công Ty TNHH Điện tử Cannon Việt Nam là công ty chế xuất 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất lắp ráp linh kiện máy in, máy fax, motor máy ảnh, sản phẩm Đúc xuất khẩu thị trường trong và ngoài nước. Công ty đang cần tuyển 2000 lao động.

Biểu mẫu đăng kí học nghề

Các em học sinh vui lòng download theo mẫu hồ sơ được đính kèm
Hotline
0221.3713.103
Open popup