BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ THỦY LỢI
Địa chỉ: Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên
Hotline: 0221.3713.103

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi

Địa chỉ: Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221.3713.103

Email: cdncodienthuyloi@mard.gov.vn

Website: https://mwc.edu.vn/

Gửi liên hệ

Gửi liên hệ Xóa nội dung (*) là các phần quý khách hàng bắt buộc phải điền, xin cảm ơn!

Bản đồ Googlemap

Hotline
0221.3713.103
Open popup