Nghè Hàn

  7/6/2022

THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐÀO TẠO

NGHỀ HÀN

 

TT

Tên thiết bị đào tạo

Đơn vị

Số lượng

1

Máy khoan bàn

cái

3

2

Máy hàn điện tiếp xúc

cái

5

3

Máy hàn tay Boóc

cái

2

4

Máy hàn MC 400

cái

3

5

Máy nén khí ITALYA 2HP ABAC

cái

2

6

Máy cắt thép nhật

cái

2

7

Máy hàn MG252

cái

3

8

Máy hàn xoay chiều TM 401

cái

4

9

Máy cắt Plát MAGIP20

 cái

1

10

Máy hàn (HQ) 300 – 2m

cái

3

11

Máy nén khí ABAC 200 HP 3

cái

2

12

Máy ép thuỷ lực PR10

cái

1

13

Máy cắt sắt Model250

cái

2

14

Bộ hàn cắt hơi

cái

2

15

Máy hàn ARC303

bộ

5

16

Máy hàn GUNGER 260

bộ

2

17

Ca pin kính cho hàn thực hành

bộ

10

18

Máy hàn cao cấp tiến đạt 220V – 200A

cái

5

19

Máy hàn TIG WP300 Panasonic

cái

8

20

Máy lốc tôn SC – 07B 5,5kw

cái

2

21

Máy hàn điểm dùng khí nén zp-18

cái

1

22

Xe hàn tự hành CS - 5

cái

2

23

Máy hàn MIC/MAG – EURO FIL 252 Italia

cái

3

24

Máy hàn điểm di động

cái

2

25

Máy hàn đ­ờng

cái

4

26

Bộ h­ớng dẫn thực tập hàn

bộ

16

27

Máy hàn rút tôn

cái

2

28

Máy đột dập cơ khí

cái

2

29

Máy kiểm tra khuyết tật mối hàn

bộ

1

30

Thiết bị hàn khí

bộ

5

31

Ca bin hàn di động

bộ

5

32

Bộ cắt kim loại ga khí nén

bộ

1

33

Máy hàn tự động

 cái

12

34

Rô bốt hàn

bộ

1

35

Máy hàn tự hành

bộ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan