Trung tâm Tuyển sinh và giới thiệu việc làm

  7/6/2022

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

(Ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-TCĐTL-TCHC ngày 9/01/2019

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi)

1. CHỨC NĂNG

 Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các hoạt động về tuyển sinh, quan hệ doanh nghiệp, truyền thông. Tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên sau ra trường.

2. NHIỆM VỤ 

2.1. Công tác tuyển sinh

a) Tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để xây dựng Chiến lược tuyển sinh.

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về tuyển sinh: tư vấn, tuyên truyền quảng cáo, quảng bá...

c) Mở rộng mối quan hệ với các cơ sở đào tạo, công ty doanh nghiệp để thực hiện tuyển sinh; tham mưu việc bổ sung, sửa đổi nội dung, chương trình đào tạo, thời gian đào tạo phù hợp nhu cầu tuyển dụng, sử dụng nhân lực thực tế của các công ty, doanh nghiệp...

d) Nghiên cứu, đề xuất phương án tuyển sinh để liên kết đào tạo với nước ngoài.

e) Tổ chức giới thiệu, quảng bá năng lực đào tạo của Trường đến các công ty, doanh nghiệp, người lao động để liên kết đào tạo nghề.

2.2. Công tác Quan hệ doanh nghiệp

a) Xây dựng chiến lược về quan hệ doanh nghiệp; mở rộng và quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp để hợp tác đào tạo nghề trong và ngoài nước, thực tập sản xuất, tu nghiệp sinh và xuất khẩu lao động, tuyển dụng.

b) Tổ chức các hoạt động để công ty, doanh nghiệp tiếp cận được và tư vấn, tuyển dụng đối với học sinh sinh viên sau tốt nghiệp.

c) Thu thập, phân tích nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của xã hội. Đề xuất ký kết hợp đồng giữa Nhà trường với doanh nghiệp việc cung ứng lao động từ nguồn học sinh sinh viên sau tốt nghiệp.

d) Làm đầu mối trong việc tiếp cận các cơ sở sản xuất để phối hợp tổ chức cho nhà giáo, học sinh sinh viên đi thực tập sản xuất tại doanh nghiệp để cập nhật, nâng cao kỹ năng nghề.

e) Khảo sát, đánh giá số lượng/chất lượng học sinh sinh viên ra trường có việc làm ở các công ty, doang nghiệp... và tổng hợp, lưu trữ.

2.3. Công tác truyền thông

a)Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài nhằm quảng bá thương hiệu và nâng cao uy tín của Nhà trường.

b)Tổ chức và triển khai truyền thông hiệu quả, phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại.

c) Tổ chức thực hiện và phát hành các ấn phẩm truyền thông của Trường (thông báo tuyển sinh, tờ rơi quảng cáo, hồ sơ tuyển sinh...); chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung, hình thức truyền thông.

d) Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm việc thực hiện quy định về các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên hệ thống mạng của Nhà trường; quản lý các tài khoản trên mạng xã hội; thường xuyên theo dõi và báo cáo kết quả truyền thông cho Ban Giám hiệu và chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến truyền thông.

2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

Danh sách cán bộ trung tâm tuyển sinh và giới thiệu việc làm

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ/ Chức vụ

Trình độ

1

 Đào Thị Chung

Phó giám đốc-Phụ trách

Đại học

2

 Loan Thanh Đạo

Phó giám đốc

Thạc sĩ

3

 Lê Mạnh Trưởng

Nhân viên

Cử nhân

4

 Lưu Minh Khánh

Nhân viên

Cử nhân

5

 Lưu Thị Hường

Nhân viên

Đại học

6  Đặng Thị Phương Thảo  Giáo viên Thạc sĩ
7 Trần Phương Nam Giáo viên Đại học

3. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

  Trung tâm tuyển sinh và giới thiệu việc làm, Tầng 1 – Tòa nhà A3 - Khu A, Trường CĐ Cơ điện và Thủy lợi – Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên.

  Điện thoại: 03213 713 029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan