Tin nổi bật

Hoạt động Đào tạo

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể

Lịch sử và ý nghĩa ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
19/10/2021 147

Lịch sử và ý nghĩa ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt chiều dài lịch sử 90 năm

Close [X]