Đào tạo

  3/5/2021

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

( Ban hành theo Quyết định số 34/QĐ-TCHC ngày  01 tháng 3 năm 2013

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi)

1. Chức năng

 Phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công việc quản lý, tổ chức thực hiện mọi hoạt động có liên quan đến công tác đào tạo, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác đào tạo

 - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo các hệ, các khóa trong toàn trường và các kế hoạch khác liên quan cho từng năm học.

 - Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch công tác năm học và thẩm định khối lượng công tác trình giám hiệu phê duyệt.

 - Ra quyết định thành lập lớp đối với HSSV khóa mới, lập thời khoá biểu, lịch thi kết thúc mô đun/môn học, lịch thi tốt nghiệp và tổ chức theo dõi các kế hoạch nêu trên.

 - Xây dựng các nội qui, qui chế giảng dạy, học tập. Theo dõi việc giảng dạy của giáo viên trong và ngoài trường; theo dõi việc học tập và kết quả học tập của HSSV.

 - Quản lý các loại phôi bằng, chứng chỉ, chứng nhận; Thực hiện việc cấp phát và quản lý các loại văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo qui định.

 - Thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

 - Tổ chức công tác bồi dưỡng tay nghề cho học sinh sinh viên.

 - Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác đào tạo theo hàng kỳ và cho năm học.

 - Làm các báo cáo về đào tạo theo yêu cầu của lãnh đạo trường và cấp trên.

 - Quản lý, tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử … phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

 - Phối hợp với phòng Công tác học sinh sinh viên xếp loại học tập, rèn luyện của HSSV, đề xuất Hiệu trưởng khen thưởng và kỷ luật HSSV.

2.2. Công tác nghiên cứu khoa học

 - Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và triển khai, quản lý tiến độ thực hiện, nghiệm thu các dự án khoa học và các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường.

 - Phối hợp với các khoa và các đơn vị trong Trường lập kế hoạch, định hướng công tác nghiên cứu khoa học dài hạn và trong từng năm học, xác định tính khả thi, tham mưu cho Hiệu trưởng phân bổ nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả.

 - Tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất thực hiện kế hoạch, tiến độ, nội dung nghiên cứu khoa học.

 - Tổng kết, báo cáo công tác nghiên cứu khoa học từng học kỳ. Tư vấn tìm nguồn cung cấp, trang bị bổ sung nhằm tăng cường hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế.

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với CBGV, sinh viên có thành tích tốt trong công tác nghiên cứu khoa học.

 - Tổ chức thu thập thông tin khoa học, xây dựng và quản lý việc biên soạn, phát hành nội san, tập san làm tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ trong công tác giảng dạy.

 - Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác trong và ngoài nước, tìm hiểu, lựa chọn đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng phê duyệt.

 - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH trong phạm vi quản lý.

2.3. Công tác Hợp tác Quốc tế

 - Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế trung hạn, dài hạn và kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm.

 - Tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức và trường đại học quốc tế, có kế hoạch theo dõi các văn bản kí kết.

 - Tư vấn và hỗ trợ thông tin về hợp tác quốc tế cho các đơn vị đào tạo và cán bộ.

 - Tư vấn các hệ liên kết đào tạo đại học, cao đẳng với các trường nước ngoài.

 - Phối hợp với phòng Tổ chức- Hành chính theo dõi và quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định; làm thủ tục mời và xin visa nhập cảnh cho chuyên gia và khách quốc tế.

 - Tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với trường.

 - Phối hợp với các Phòng, khoa trong trường và các đơn vị ngoài trường đảm bảo an ninh, chính trị trong công tác hợp tác quốc tế.

3. Quyền hạn của phòng Đào tạo, KHCN và HTQT

 - Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong trường.

 - Là ủy viên thường trực của Hội đồng sư phạm, Hội đồng Khoa học, Hội đồng thi tốt nghiệp.

 - Có quyền hướng dẫn, chỉ đạo các bộ phận (đơn vị) trong trường và CBGV, HSSV thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo.

 - Có quyền yêu cầu các bộ phận và cá nhân CBGV trong trường báo cáo và cung cấp các thông tin phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường.

 - Được quyền triệu tập toàn thể giáo viên để giải quyết những công việc thuộc chức năng của Phòng Đào tạo, KHCN và hợp tác quốc tế khi đã được Hiệu trưởng đồng ý.

 - Trưởng phòng Đào tạo, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế được ký, đóng dấu một số văn bản theo sự ủy quyền của Hiệu trưởng.

Danh sách cán bộ phòng Đào tạo

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ/ Chức vụ

Trình độ

1

 Phan Văn Điệp

Trưởng phòng

Thạc sĩ

2

 Nguyễn Thị Hồng Vân

Phó trưởng phòng

Thạc sĩ

3

 Phạm Hồng Ngát

Nhân viên

Đại học

4

 Hoàng Thị Hoa

Nhân viên

Đại học

5

 Lê Tiến Huỳnh

Nhân viên

Cử nhân

6

 Đỗ Thị Hải Yến

Giáo viên

Thạc sĩ

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan

Liên kết
  • Bộ NN & PTNT
  • Bộ Giáo dục và đào tạo
  • Tổng cục dạy nghề
Hình ảnh nổi bật
  • Thầy giáo Trần Xuân Bách (đứng thứ nhất tính từ phải sang) đạt giải nhất tại hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015
  • Sinh viên Nguyễn Công Tuấn lớp CI2 - K48 (đứng thứ tư từ trái qua) đoạt huy chương Vàng tại kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2014
Thống kê truy cập
     Đang xem: 1
Đã xem: 88882
Hôm nay: 14
Trong tháng: 254
Trong năm: 3048
Lượng xem lớn nhất: 512
      20/8/2018