Các Khoa - Tổ môn

  7/6/2022

CÁC KHOA NGHỀ TRONG NHÀ TRƯỜNG

1. Khoa Cơ khí - Động lực

 - Nghề Công nghệ ô tô

 - Nghề cơ điện

2. Khoa Điện - Điện tử

 - Nghề Điện công nghiệp

 - Nghề Điện tử công nghiệp

3. Khoa Thuỷ lợi

 - Nghề Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí

 - Nghề Vận hành và sửa chữa bơm điện

 - Nghề Quản lý khai thác công trình thủy lợi

 - Nghề Cấp thoát nước

 - Nghề Kỹ thuật đường ống

4. Khoa Khoa học cơ bản

 - Nghề Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính

5. Khoa Tầu Cuốc

 - Nghề Điều khiển tầu cuốc

 - Nghề Công nghệ hàn

 - Nghề Vận hành máy thi công nền

6. Khoa Kinh Tế

 - Nghề Kế toán doanh nghiệp

Bình luận

Các bài viết liên quan