Trung tâm xây lắp và chuyển giao kỹ thuật thủy lợi

  7/6/2022

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

XÂY LẮP VÀ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

I. Quyết định thành lập

 Trung tâm Xây lắp và Chuyển giao kỹ thuật Thủy lợi được thành lập theo Quyết định số 404/QĐ-BNN-TCCB ngày 22 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định: Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập tự trang trải kinh phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

II. Trụ sở của Trung tâm:

 Đặt tại cơ sở II Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

III. Nhiệm vụ của Trung tâm:

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về thi công các công trình, hạng mục công trình theo quy định của Luật Xây dựng và pháp luật liên quan, cụ thể:

 a. Xây lắp công trình thủy lợi, đê điều, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

 b. Nạo vét sông hồ kênh mương, khai thác vật liệu, và san lấp mặt bằng xây dựng;

 c. Lắp đăt và sửa chữa hệ thống cấp, thoát nước đô thị và nông thôn;

 d. Lắp đặt và sửa chữa trạm bơm điện, thiết bị điện, đường dây và trạm biến áp đến 35 KV.

 e. Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

2. Cung cấp dịch vụ về tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, thiết kế, thẩm tra dự án, giám sát thi công, quản lý dự án thủy lợi, thủy điện, cơ sở hạ tầng nông thôn.

3. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chuyển giao công nghệ trong xây dựng thủy lợi,..liên danh liên kết với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực cơ điện, thủy lợi, sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu thuộc lĩnh vực được giao và theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề và bồi dưỡng chuyên đề, chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch của Trường. Hướng dẫn HSSV thực tập sản xuất và nghiên cứu khoa học.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền và Hiệu trưởng trường giao.

IV. Giấp phép đăng ký kinh doanh:

      Được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học và công nghệ số 0509000001 ngày 16 tháng 7 năm 2010

V. Năng lực thiết bị chính của trung tâm:

 1. Tầu cuốc thủy lực HV 600 CV: 01 chiếc

 2. Tầu hút bùn HB-16-300 CV: 02 chiếc;

 3. Máy xúc KOMASU dung tích gầu 0,5 m3: 01 chiếc

 4. Máy xúc DEAWOO 130W: 01 chiếc

 5. Tầu lai dắt 100 CV: 01 cái;

 6. Máy tính các loại 10 cái...

VII. Nhân lực kỹ thuật:

 Thạc sỹ kỹ thuật 04, kỹ sư điện: 07, kỹ sư cơ khí, động lực 08, kỹ sư hàn 05. kỹ sư kinh tế : 04, kỹ sư nhiệt lạnh 05, Cao đẳng nghề 15, TCN 20, CNKT 20.

 Trung tâm nhận thi công các công trình nạo vét sông, hồ, san lấp mặt bằng, tôn cao đồng ruộng, thanh thải đường sông bằng tầu hút bùn. Xây dựng mới và cải tạo đường dây, trạm biến thế,...Trung tâm mong muốn được hợp tác với tất cả các tổ chức và cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan