Hội đồng trường

  7/6/2022

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 1.  Bà Đỗ Thị Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng;

 2.  Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Công đoàn trường - Thư ký Hội đồng;

 3.  Ông Lê Trung Hiếu, Phó Hiệu trưởng - Thành viên.

 4.  Bà Đặng Thị Phương Thảo, Bí thư Đoàn TNCSHCM - Thành viên.

 5.  Ông Phan Văn Điệp, Trưởng phòng Đào tạo, khoa học và hợp tác quốc tế - Thành viên.

 6.  Bà Phan Thị Quyên, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính - Thành viên.

 7.  Ông Nguyễn Như Dũng, Trưởng Phòng Tài chính-Kế toán - Thành viên.

 8. Bà Nguyễn Thị Tâm, Trưởng phòng Công tác Học sinh - Sinh viên - Thành viên.

 9.  Ông Đoàn Diệp Thạch, Trưởng khoa Cơ khí động lực - Thành viên.

 10. Ông Nguyễn Văn Lình, Trưởng khoa Thủy lợi - Thành viên.

 11.  Ông Nguyễn Thế Lợi, Trưởng khoa Điện-Điện tử - Thành viên

 12. Ông Nguyễn Khắc Hóa, Giáo viên khoa Kinh tế  - Thành viên.

13. Bà Đồng Thị Thanh Tâm, Giám đốc công ty TNHH điện tử Việt Nhật  - Thành viên.

 

Bình luận

Các bài viết liên quan