Hội đồng trường

  1/17/2019

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 I. THÀNH VIÊN CỬ

 1.  Bà Đỗ Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng;

 2.  Ông Lý Hưng An, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng - ủy viên;

 3.  Ông Nguyễn Văn Tùng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn trường - Thư ký Hội đồng;

 4.  Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính - ủy viên.

II. THÀNH VIÊN ĐẠI DIỆN KHỐI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

 5.  Ông Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Qụản trị-Đời sống - ủy viên;

 6.  Ông Phan Văn Điệp, Trưởng phòng Đào tạo - ủy viên;

 7.  Bà Phan Thị Quyên, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính - ủy viên;

 8.  Ông Đỗ Xuân Tuyển, Phó Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên - ủy viên;

 9.  Ông Nguyễn Như Dũng, Trưởng Phòng Tài chính-Kế toán - ủy viên;

III. THÀNH VIÊN ĐẠI DIỆN KHỐI GIẢNG DẠY

 10.  Ông Đoàn Diệp Thạch, Trưởng khoa Cơ khí động lực - ủy viên;

 11.  Ông Nguyễn Thế Lợi, Trưởng khoa Điện-Điện tử - Phó Chủ tịch Hội đồng.

IV. THÀNH VIÊN MỜI

 12.  Ông Hoàng Nguyễn Hưng, Trưởng phòng Dạy nghề, Sở Lào động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên - ủy viên;

 13.  Ông Hà Văn Thảo, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí tàu cuốc và Thương mai Hưng Thinh (Yên Mỹ, Hưng Yên) - ủy viên.

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan