Nghề Điều khiển tầu cuốc

  7/6/2022

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

NGHỀ: ĐIỀU KHIỂN TÀU CUỐC

1. Giới thiệu chung về ngành/nghề

         Nghề “Điều khiển tàu cuốc” trình độ trung cấp là nghề thực hiện các nhiệm vụ: Điều khiển tàu thi công, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện, thiết bị thủy lực, động cơ diesel trên tàu cuốc để thi công nạo vét các công trình đáy kênh, lòng sông, cảng biển,… phục vụ cho việc tưới tiêu trong nông nghiệp, giao thông thủy…đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong khung trình độ quốc gia Việt Nam.

         Khi thực hiện các công việc nghề Điều khiển tàu cuốc, người lao động thường làm việc trên sông nước, chịu tác động của sóng, gió và tiếng ồn của máy; hiện trường thực hiện công việc xa khu dân cư, chật hẹp và thường xuyên bị mất cân bằng do tác động của sóng; địa điểm thực hiện công việc thường xuyên thay đổi. Do vậy cần tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ chế độ bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp và thực hiện thật tốt các nguyên tắc kỹ thuật an toàn đặc biệt là công tác an toàn khi làm việc dưới nước,...

2. Kiến thức

      - Trình bày được công dụng, tính chất, đặc điểm, phương pháp lựa chọn, sử dụng và bảo quản các loại vật liệu, dụng cụ, thiết bị dùng trong công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện, thiết bị thủy lực và động cơ diesel trên tàu cuốc;

      - Trình bày được phương pháp đọc các bản vẽ kỹ thuật khi thi công tàu cuốc;

      - Mô tả được cấu tạo, giải thích được đặc tính kỹ thuật của động cơ diesel, thiết bị điện, thiết bị thủy lực và các bộ phận khác trên tàu cuốc;

      - Trình bày được nguyên lý hoạt động của động cơ diesel, thiết bị điện, thiết bị thủy lực trên tàu cuốc;

      - Trình bày được các phương pháp cuốc, phương pháp lấy đất;

      - Trình bày được các quy trình, quy phạm trong điều khiển tàu thi công, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị trên tàu;

      - Trình bày được các phương pháp điều khiển tàu thi công;

       - Trình bày đư­ợc nguyên nhân và phương pháp xử lý các sự cố thường gặp trong vận hành động cơ diesel, trong điều khiển tàu thi công;

      -  Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định; Kiến thức cơ bản về ngoại ngữ (bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt nam) và tin học được áp dụng trong công việc;

       - Trình bày được khái niệm, chức năng tài nguyên, môi trường; tình trạng môi trường và sử dụng tài nguyên hiện nay; các biện pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường, chống biến đổi khí hậu để phát triển bền vững;

       - Trình bày được các nguyên tắc và biện pháp trong công tác 5S, các biện pháp an toàn lao động trong thi công bằng tàu cuốc;

       - Trình bày được các phương pháp và hình thức học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề và các kỹ năng mềm phục vụ giao tiếp và công việc.

3. Kỹ năng

       - Lựa chọn, sử dụng được các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư, vật liệu phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện, thiết bị thủy lực, động cơ diesel và các bộ phận trên tàu cuốc;     

       - Đọc được các bản vẽ thi công;

       - Điều khiển được tàu thi công bằng điện và điện –thủy lực đúng quy trình, kỹ thuật, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả và đảm bảo vệ sinh môi trường;

       - Xử lý được các sự cố kỹ thuật và hư hỏng thông thường trong thi công;

       - Bảo dưỡng, sửa chữa được thiết bị điện, thiết bị thủy lực, động cơ diesel và các bộ phận khác trên tàu đúng quy trình, đảm bảo an toàn và yêu cầu kỹ thuật;

       - Lắp đặt được thiết bị điện, thiết bị thủy lực, động cơ diesel trên tàu đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

       - Tổ chức và thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh môi trường trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện, thiết bị thủy lực, máy tàu cuốc;

       - Áp dụng được các nguyên tắc và biện pháp trong công tác 5S, giám sát, hướng dẫn an toàn và vệ sinh môi trường lao động;

       - Áp dụng dụng được các biện pháp khai thác, sử dụng tài nguyên hiệu quả, bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ xanh trong hoạt động nghề nghiệp lĩnh vực tàu cuốc;

       - Áp dụng được kỹ thuật, công nghệ và thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào công việc thực tế của nghề và xử lý được sai phạm thường gặp trong hoạt động nghề nghiệp.

       - Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định, ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;

       - Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

       - Làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;

       - Hướng dẫn, giám sát được những người khác thực hiện các công việc định sẵn;

       - Đánh giá được chất lượng và hiệu quả công việc của bản thân và nhóm;

       - Cẩn thận, chính xác, tiết kiệm trong thực hiện các công việc của nghề.

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

            Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

       - Vận hành động cơ diesel

       - Điều khiển tàu thi công bằng điện

       - Điều khiển tàu thi công bằng điện - thủy lực

       - Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện tàu

       - Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị thủy lực

       - Bảo dưỡng, sửa chữa  cơ khí

       - Lắp đặt thiết bị điện tàu cuốc

       - Lắp đặt thiết bị thủy lực

       - Phục vụ tàu thi công

       - Bảo quản khi tàu dừng thi công

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

           Người học sau tốt nghiệp nghề Điều khiển Tàu cuốc, trình độ trung cấp có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; Có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan