Nghề Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

  7/6/2022

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGHỀ: QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề

            Quản lý, khai thác công trình thủy lợi trình độ cao đẳng là ngành, nghề mà người hành nghề thực hiện các công việc của nghề như: Quản lý vận hành công trình đầu mối, quản lý vận hành kênh và công trình trên kênh, vận hành máy đóng mở cửa van, duy tu bảo dưỡng công trình, thi công công trình thủy lợi, lập và thực hiện kế hoạch dùng nước.

            Người hành nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi thường làm việc ở môi trường ngoài trời, trên cao, dưới sâu, thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước. Vì vậy đòi hỏi người hành nghề phải có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc nhóm, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, bảo vệ môi trường.

2. Kiến thức

      - Vận dụng đúng các kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật, cơ kỹ thuật, vật liệu xây dựng, an toàn lao động, thuỷ lực, thủy văn, môi trường, máy xây dựng, và một số kiến thức liên quan về cơ khí để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn của nghề.

      - Vận dụng được văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

      - Đọc, phân tích được các loại bản vẽ sử dụng trong thi công, xây dựng công trình thủy lợi và bình đồ khu vực tưới, tiêu.

      - Vẽ và nêu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật, đặc điểm làm việc của hệ thống đóng mở cửa van, máy xây dựng, thiết bị dùng trong quan trắc thủy văn, quan trắc công trình trong hệ thống thủy nông.

      - Trình bày được phương pháp đo vẽ, tính toán khối lượng phục vụ cho công tác thi công và bố trí công trình thủy lợi.

      - Trình bày được quy trình quản lý, vận hành các công trình thủy lợi trong hệ thống tưới, tiêu.

      - Phân loại và trình bày được trình tự lập Kế hoạch dùng nước.

      - Lập được kế hoạch thi công một số công trình đất, xây đúc loại nhỏ.

      - Trình bày được cách thức tổ chức sản xuất trong quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình trên hệ thống thủy nông.

      - Phân loại và trình bày được cách lập các mẫu văn bản thường dùng.

3. Kỹ năng

      - Lựa chọn và sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ, đồ nghề, dụng cụ chuyên dùng và dụng cụ đo kiểm để quan trắc, đo đạc, duy tu, bảo dưỡng, thi công công trình thủy lợi trong hệ thống thủy nông.

      - Lập và tổ chức thực hiện được kế hoạch dùng nước đảm bảo theo đúng hợp đồng sử dụng nước.

      - Quản lý và vận hành được các công trình trên hệ thống thủy nông đảm bảo đúng quy trình, quy phạm.

      - Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng và khôi phục được những hư hỏng thông thường của công trình trên hệ thống thủy nông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

      - Gia công, lắp đặt cốt pha, cốt thép và ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

      - Phân tích và xử lý được những sự cố kỹ thuật thường gặp trên hệ thống thủy nông.

      - Lắp đặt, vận hành được hệ thống điện chiếu sáng thông thường và sử dụng an toàn các thiết bị điện trên hệ thống thủy nông.

      - Vận hành và quản lý được một số loại máy thi công thông dụng đảm bảo an toàn.

      - Lập được dự toán cho một số công trình thủy lợi vừa, nhỏ và lựa chọn được biện pháp thi công, bố trí hiện trường một cách hợp lý.

      - Đánh giá được ảnh hưởng của một số công trình trong hệ thống đến môi trường sinh thái.

      - Vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng được máy bơm loại nhỏ (lưu lượng Q < 1000m3/h).

      - Vận hành, bảo dưỡng một số loại cửa van trong thủy lợi.

      - Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

4. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

      - Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả nhằm giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn;

      - Có có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm; có tác phong công nghiệp, tuân thủ đúng quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động.

5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

      - Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng chuyên ngành Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, sinh viên làm kỹ thuật viên vận hành công trình đầu mối, kênh và công trình trên kênh, duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi.

      - Làm việc trực tiếp tại các công ty, xí nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi, doanh nghiệp khai thác tài nguyên nước; Thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi, thủy điện…

      - Có thể làm trạm trưởng, cụm trưởng tại các cụm, trạm trong công ty, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

        Người học sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; Có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên đại học cùng ngành, nghề hoặc trong cùng nhóm ngành nghề, lĩnh vực đào tạo./.


 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

NGHỀ: QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 1. Giới thiệu chung về ngành, nghề

Quản lý, khai thác công trình thủy lợi trình độ trung cấp là ngành, nghề mà người hành nghề thực hiện các công việc của nghề như: Quản lý, vận hành kênh và công trình trên kênh, vận hành máy đóng mở cửa van, duy tu bảo dưỡng công trình, thi công công trình thủy lợi, lập và thực hiện kế hoạch dùng nước.

Người hành nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi thường làm việc ở môi trường ngoài trời, trên cao, dưới sâu, thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước. Vì vậy đòi hỏi người hành nghề phải có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc nhóm, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, bảo vệ môi trường.

2. Kiến thức

      - Vận dụng được các kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật, cơ kỹ thuật, vật liệu xây dựng, an toàn lao động, thuỷ lực, thủy văn, môi trường, máy xây dựng, và một số kiến thức liên quan về cơ khí để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn của nghề.

      - Vận dụng được văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

      - Đọc được các loại bản vẽ sử dụng trong thi công, xây dựng công trình thủy lợi và bình đồ khu vực tưới, tiêu.

      - Nêu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật, đặc điểm làm việc của hệ thống đóng mở cửa van, máy xây dựng, thiết bị dùng trong quan trắc thủy văn, quan trắc công trình trong hệ thống thủy nông.

      - Trình bày được phương pháp đo vẽ, tính toán khối lượng phục vụ cho công tác thi công và bố trí công trình thủy lợi.

      - Trình bày được quy trình quản lý, vận hành các công trình thủy lợi trong hệ thống tưới, tiêu.

      - Trình bày được trình tự lập Kế hoạch dùng nước.

      - Xây dựng được kế hoạch thi công một số công trình đất, xây đúc loại nhỏ.

      - Trình bày được cách thức tổ chức sản xuất trong quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình trên hệ thống thủy nông.

      - Trình bày được cách lập các mẫu văn bản thường dùng.

3. Kỹ năng

      - Lựa chọn và sử dụng được các thiết bị, dụng cụ, đồ nghề, dụng cụ chuyên dùng và dụng cụ đo kiểm để quan trắc, đo đạc, duy tu, bảo dưỡng, thi công công trình thủy lợi trong hệ thống thủy nông.

       - Thực hiện được kế hoạch dùng nước đảm bảo theo đúng hợp đồng sử dụng nước.

      - Quản lý và vận hành được các công trình trên hệ thống thủy nông đảm bảo đúng quy trình, quy phạm.

      - Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng và khôi phục được những hư hỏng thông thường của công trình trên hệ thống thủy nông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

      - Gia công, lắp đặt cốt pha, cốt thép và ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

      - Xử lý được những sự cố kỹ thuật thường gặp trên hệ thống thủy nông.

      - Lắp đặt, vận hành được hệ thống điện chiếu sáng thông thường và sử dụng an toàn các thiết bị điện trên hệ thống thủy nông.

      - Vận hành được một số loại máy thi công thông dụng đảm bảo an toàn.

      - Đánh giá được một cách sơ lược ảnh hưởng của một số công trình trong hệ thống đến môi trường sinh thái.

      - Vận hành, bảo dưỡng được một số loại cửa van trong thủy lợi.

      - Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

4. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

      - Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm một cách chủ động, hiệu quả nhằm giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn;

      - Có có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm; có tác phong công nghiệp, tuân thủ đúng quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động.

5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

      - Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên ngành Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, sinh viên làm kỹ thuật viên vận hành công trình trên kênh, duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi.

      - Làm việc trực tiếp tại các công ty, xí nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi, doanh nghiệp khai thác tài nguyên nước;

      - Thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi, thủy điện…

      - Có thể làm trạm trưởng tại các cụm của công ty, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

      Người học sau khi tốt nghiệp nghề Quản lý khai thác công trình thủy lợi trình độ trung cấp tại trường cao đẳng Cơ điện và Thuỷ lợi có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; Có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên cao đẳng cùng ngành, nghề hoặc trong cùng nhóm ngành nghề, lĩnh vực đào tạo./.

Bình luận

Các bài viết liên quan