Mục tiêu đào tạo các nghề

  3/22/2019

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CÁC NGHỀ TRONG TRƯỜNG

 1. Nghề Công nghệ Hàn

    1.1. Mục tiêu về kỹ năng

     + Chế tạo được phôi hàn  theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ bằng mỏ cắt khí bằng tay, máy cắt khí con rùa;

     + Gá lắp được các kết hàn theo các vị trí khác nhau theo yêu cấu kỹ thuật;

     + Vận hành, điều chỉnh được chế độ hàn trên máy hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, TIG);

     + Đấu nối thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, TIG) một cách thành thạo;

     + Chọn được chế độ hàn hợp lý cho các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, TIG);

     + Hàn được các mối hàn bằng phương pháp hàn Hồ quang tay (SMAW), có kết cấu đơn giản đến phức tạp, như mối hàn góc (1F – 3F),  mối hàn giáp mối từ (1G – 3G), mối hàn ống từ vị trí hàn (1G, 2G, 5G) của thép các bon thường, có chất lượng mối hàn  theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ;

     + Hàn được các mối hàn MAG/ MIG vị tri hàn 1F - 3F, 1G - 3G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

     + Hàn được các mối hàn TIG cơ bản; 

     + Sửa chửa được các mối hàn bị sai hỏng, biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục hay đề phòng;

     + Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập;

     + Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công;

     + Biết bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ và phòng chống cháy nổ của nghề hàn.

   1.2.  Cơ hội việc làm:

     - Sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại các Công ty, Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn có nghề Hàn;

     - Học liên thông lên Cao đẳng, Đại học;

     - Công tác trong nước hoặc đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài. 

 

 2. Nghề Ô tô

   2.1. Mục tiêu về kỹ năng

     + Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong nghề công nghệ ô tô;

     + Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong ô tô đúng quy trình kỹ thật và đảm bảo an toàn lao động;

     + Thực hiện được công việc bảo dưỡng các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực trong ô tô;

     + Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc; sử dụng máy vi tính tra cứu được các  tài liệu chuyên môn và soạn thảo văn bản;

     + Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa ô tô;

     + Có khả năng tiếp thu công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô;

     + Kèm cặp và hướng dẫn tay nghề cho thợ bậc thấp hơn.

   2.2.  Cơ hội việc làm:

     + Thợ sửa chữa tại các xí nghiệp bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;

     + Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng ô tô;

     + Công nhân các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô. 

        (Tìm hiểu thêm...)

 

 3. Nghề Điện công nghiệp

    3.1. Mục tiêu về kỹ năng

     + Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật;

     + Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;

     + Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động thông thường;

     + Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động;

     + Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành;

     + Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

   3.2.  Cơ hội việc làm:

     + Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp;

     + Làm việc trong các  tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp.

        (Tìm hiểu thêm...)

 

 4. Nghề Điện tử công nghiệp

   4.1. Mục tiêu về kỹ năng

     + Sử dụng thành thạo các dụng cụ, bộ đồ nghề điện cầm tay, các thiết bị đo lường điện tử;

     + Đọc, vẽ được các bản vẽ điện, điện tử thông dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

     + Lập trình thành thạo các chương trình điều khiển dùng PLC;

     + Vận hành được các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công

nghiệp;

     + Lắp đặt, kết nối được các thiết bị điện, điện tử trong dây chuyền công nghiệp;

     +  Kiểm tra, sửa chữa được các thiết bị điện, điện tử theo yêu cầu công việc;

     + Sử dụng được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên nghề;

     + Lập được kế hoạch và thực hiện lắp đặt, bảo trì, kết nối tổ hợp hệ thống;

     + Có khả năng làm việc theo nhóm, sáng tạo, có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động;

     + Có khả năng giao tiếp với khách hàng để hướng dẫn, mô tả các thông tin về sản phẩm, thiết bị liên quan đến nghề.

   4.2.  Cơ hội việc làm:

      + Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện tử, hệ thống điện tử dân dụng và công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp;

      + Làm việc trong các  tổ cơ điện tử, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện tử của các nhà máy, xí nghiệp.

        (Tìm hiểu thêm...)

 

5. Nghề Kế toán doanh nghiệp

   5.1. Mục tiêu về kỹ năng

     + Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

     + Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

     + Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp;

     + Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;

     + Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp;

     + Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;

     + Cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

     + Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp;

     + Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

   5.2. Cơ hội việc làm:

     Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội thực hiện được công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ.

        (Tìm hiểu thêm...)

   

 6. Nghề Quản trị doanh nghiệp

  6.1. Mục tiêu về kỹ năng

     + Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp;

     + Xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật;

     + Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;

     + Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

     + Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

     + Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

     + Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan;

     + Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh;

     + Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;

     + Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.

    6.2.  Cơ hội việc làm:

     + Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;

     +  Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.   

        (Tìm hiểu thêm...)

 

 7. Nghề Điều khiển tầu cuốc

   7.1. Mục tiêu về kỹ năng

     + Sử dụng được các dụng cụ đồ nghề, các dụng cụ chuyên dùng và dụng cụ đo kiểm trong sửa chữa thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị thuỷ lực trên tầu;

     + Đọc được bản vẽ thi công, lựa chọn được phương pháp thi công hợp lý;

     + Điều khiển được các loại tầu HB, HF, HV an toàn và đúng quy trình;

     + Thi công đúng kỹ thuật, đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu quả;

     + Làm đ­ược các nội dung bảo d­ưỡng ca, bảo d­ưỡng thư­ờng xuyên và định kỳ cho tầu, máy;

     + Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong thi công.

    7.2.  Cơ hội việc làm:

     Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể làm việc trực tiếp trên các loại tầu cuốc thông dụng hoặc vận hành máy tầu thuỷ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực xây dựng thủy lợi; thi công cơ giới thủy trên phạm vi cả nước. Ngoài ra có thể làm việc ở các trạm bơm hạ áp có công suất tới 75 KW.   

        (Tìm hiểu thêm...)

 

 8. Nghề Vận hành máy thi công nền

   8.1. Mục tiêu về kỹ năng

     + Đọc được các bản vẽ thi công;

     + Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường khi thi công nền và xử lý được các tình huống khi xảy ra tai nạn;

     + Lựa chọn được các công việc chuẩn bị cho máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan trước khi thi công;

     + Sử dụng được các dụng cụ thiết bị trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng thông thường;

     + Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa được những hư hỏng thông thường trên các máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

     + Vận hành  được máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan đúng quy trình đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

     + Thực hiện được một số kỹ năng cơ bản về nguội;

     + Lựa chọn được phương án thi công và các thiết bị thi công;

     + Tổ chức, điều hành tổ, nhóm thi công nền và kèm cặp người thợ có tay nghề thấp.

     + Hướng dẫn được thợ bậc dưới và thợ phụ trong các công việc thi công nền;

     + Thường xuyên cập  nhật  kiến thức mới, kỹ năng vận hành và bảo dưỡng.

     + Thực hiện được các biện pháp an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

     + Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết được những tình huống trong thực tế;

     + Có kỹ năng giao tiếp tốt với lãnh đạo, với đồng nghiệp và với khách hàng. 

   8.2.  Cơ hội việc làm:

     + Vận hành được các loại máy: máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan trong nghề vận hành máy thi công nền trên các công trường xây dựng, san lấp, công trình thủy điện, thủy lợi;...

     + Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường trên các máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan trong nghề vận hành máy thi công nền trên các công trường xây dựng, san lấp, công trình thủy điện, thủy lợi;...

     + Làm chủ các máy thi công;

     + Có thể làm tổ trưởng hoặc đốc công tại các công trường thi công xây dựng;...

     + Tham gia tạo nguồn xuất khẩu lao động;

     + Tự tạo việc làm cho mình.  

        (Tìm hiểu thêm...)

  

9. Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

   9.1. Mục tiêu về kỹ năng

     + Thực hiện được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

     + Thực hiện được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

     + Thực hiện được quy trình: bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

     + Sửa chữa được các hư hỏng thông thường về điện, lạnh trong các hệ thống lạnh;

     +  Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị chính trong nghề;

     + Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

    9.2.  Cơ hội việc làm:

     Người làm nghề “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” thường được bố trí làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ, siêu thị, các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, ĐHKK, các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí.

        (Tìm hiểu thêm...)

 

 10. Nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

    10.1. Mục tiêu về kỹ năng

     + Vận hành đ­ợc các tổ máy bơm điện hạ áp bơm n­ớc nông nghiệp có l­u l­ợng đến 8000 m3/h

     + Kiểm tra, bảo d­ỡng và sửa chữa đ­ợc các bộ phận của máy bơm ly tâm, máy bơm h­ớng trục, máy bơm hỗn l­u.

     +  Kiểm tra, bảo d­ỡng và sửa chữa đ­ợc các tủ điện trạm bơm hạ áp.

     + Bảo d­ỡng đ­ợc bể hút, bể xả, cửa âu thuyền, đ­ờng ống hút, đ­ờng ống xả, l­ới chắn rác, van và cửa van điều tiết n­ớc.

     + Vận hành, bảo d­ỡng và sửa chữa đ­ợc một số máy bơm n­ớc dùng trong công nghiệp nh­ : máy bơm n­ớc giếng sâu, máy bơm n­ớc nhà cao tầng, máy bơm n­ớc thải hoá chất, máy bơm thủy lực.

     + Thực hiện đúng các quy định về an toàn và vệ sinh môi tr­ờng trong vận hành, bảo d­ỡng và sửa chữa trạm bơm.

   10.2.  Cơ hội việc làm:

     Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội thực hiện được công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ.  

        (Tìm hiểu thêm...)

 

 11. Nghề Quản lý khai thác công trình thủy lợi

   11.1. Mục tiêu về kỹ năng

     + Đọc được các loại bản vẽ sử dụng trong thi công, xây dựng công trình thủy lợi và bình đồ khu vực tưới, tiêu.

     + Lựa chọn và sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ, đồ nghề, dụng cụ chuyên dùng và dụng cụ đo kiểm để quan trắc, đo đạc, bảo dưỡng, sữa chữa công trình thủy lợi.

     + Thực hiện được kế hoạch dùng nước đảm bảo theo đúng hợp đồng sử dụng nước;

     + Quản lý, vận hành được các công trình thủy lợi đảm bảo đúng quy trình, quy phạm.

     + Sửa chữa được những hư hỏng thông thường của công trình thủy lợi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

  11.2.  Cơ hội việc làm:

     + Làm việc trực tiếp tại các công ty, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi, doanh nghiệp khai thác tài nguyên nước; Thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi, thủy điện…

     + Tự tạo việc làm cho mình, học liên thông lên các bậc học cao hơn.

        (Tìm hiểu thêm...)

 

 12. Nghề Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính

   12.1. Mục tiêu về kỹ năng

     + Lắp đặt hệ thống máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

     + Lắp ráp, cài đặt, cấu hình  hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm;

     + Chẩn đoán, sửa chữa máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

     + Chẩn đoán và xử lý các sự cố phần mềm máy tính;

     + Bảo dưỡng hệ thống máy tính;

     + Quản lý được mạng LAN nhỏ.

   12.2.  Cơ hội việc làm:

     + Làm việc tại các doanh nghiệp có trang bị hệ thống máy tính, các thiết bị văn phòng; các toà nhà có trang bị hệ thống máy tính; các công ty chuyên kinh doanh  máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin, hãng sản xuất, bảo trì máy tính, thiết bị, linh kiện máy tính;

     + Làm việc tại các trường học ở vị trí phòng thực hành, xưởng thực tập, dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn;

     + Có thể học tiếp tục ở bậc cao đẳng, đại học;

     + Tự mở doanh nghiệp.  

        (Tìm hiểu thêm...)

 

  13. Nghề Cấp thoát nước

    13.1. Mục tiêu về kỹ năng

     + Sử dụng được các thiết bị, dụng cụ cầm tay của nghề;

     + Lựa chọn được các loại vật tư, thiết bị, phu kiện, mối nối thông thường đạt yêu cầu kỹ thuật:

     + Lấy dấu, cắt, ren, uốn, hàn tạo ra các chi tiết, phụ kiện, mối nối thông thường đạt yêu cầu kỹ thuật;

     + Lắp đặt, vận hành, quản lý được hệ thống ống cấp, thoát nước thông dụng trong công trình, ngoài công trình theo thiết kế;

     + Vận hành được trạm xử lý cấp, thoát nước đúng quy trình;

     + Có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

   13.2.  Cơ hội việc làm:

     Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng tìm việc làm tại các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước, xây dựng trên toàn quốc và xuất khẩu lao động.

        (Tìm hiểu thêm...)

Bình luận

Các bài viết liên quan

Liên kết
  • Bộ NN & PTNT
  • Bộ Giáo dục và đào tạo
  • Tổng cục dạy nghề
Hình ảnh nổi bật
  • Thầy giáo Trần Xuân Bách (đứng thứ nhất tính từ phải sang) đạt giải nhất tại hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015
  • Sinh viên Nguyễn Công Tuấn lớp CI2 - K48 (đứng thứ tư từ trái qua) đoạt huy chương Vàng tại kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2014
Thống kê truy cập
     Đang xem: 75
Đã xem: 50320
Hôm nay: 53
Trong tháng: 1224
Trong năm: 4027
Lượng xem lớn nhất: 384
      15/3/2015