BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ THỦY LỢI
Địa chỉ: Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Hotline: 0221.3713.103

Chức năng và nhiệm vụ khoa CKĐL

28/06/2022 - 03:00 PM 358 lượt xem
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 
CỦA KHOA CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC
I. Chức năng.
 Tham mưu, giúp việc Ban giám hiệu quản lý chuyên môn, tổ chức các hoạt động giảng dạy, NCKH, lao động sản xuất, học tập và thực tập tốt nghiệp của các nghề Hàn; Sửa chữa ôtô - xe máy; Cơ điện nông thôn theo đúng kế hoạch và tiến độ chung của nhà Trường.
II. Nhiệm vụ
 - Xây dựng đề cương nội dung chương trình môn học, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy môn học, tổ chức rút kinh nghiệm môn học của các nghề do khoa quản lý. Hoàn thiện nội dung chương trình Ðào tạo nghề cũ, xây dựng và phát triển nghề mới.
 - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ viên chức thuộc khoa. Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi thuộc khoa.
 - Xây dựng kế hoạch công tác giáo viên của khoa hàng năm theo quy định và đôn đốc giáo viên thực hiện.
 - Xây dựng kế hoạch và thực hiện đầu tư mới cũng như bổ sung vật tư, thiết bị cho các phòng học chuyên môn, xưởng thực hành, tổ chức quản lý và sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả theo đúng quy định của nhà trường.
 - Tổ chức liên hệ địa điểm thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp và hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho HS trong khoa.
 - Tổ chức tuyển sinh và đào tạo các lớp ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng nâng bậc cho công nhân các nghề thuộc khoa tại trường hoặc cơ sở.
 - Tổ chức NCKH , phát triển công nghệ, tìm kiếm và thực hiện các hợp đồng sản xuất, tổ chức học thực hành kết hợp làm ra sản phẩm trong lĩnh vực chuyên môn khoa phụ trách.
 - Tổ chức và quản lý việc học tập, rèn luyện của học sinh thuộc khoa trong giai đoạn học tập ở trường cũng như thực tập sản xuất tại cơ sở.
 - Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi nghề của khoa
 - Thực hiện phong trào thi đua cuả nhà trường trong giáo viên và HS của khoa . Nhận xét và đề nghị khen thưởng, kỷ luật trong học kỳ và năm học.
 - Quản lý giáo viên, cán bộ viên chức trong khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Ðánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, công nhân viên của khoa hàng kỳ chính xác.
 - Hướng dẫn lập, quản lý việc giảng dạy, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch giảng dạy, giáo dục, chủ nhiệm lớp, nghiên cứu khoa học và sản xuất đã được giao của giáo viên trong khoa
III. Đội ngũ giáo viên  
  1. Danh sách nhà giáo nghề Công nghệ ô tô
TT Họ và tên Trình độ chuyên môn được đào tạo Ghi chú
1 Đoàn Diệp Thạch Thạc sỹ kỹ thuật Trưởng khoa
2 Nguyễn Hoàng Đại Thạc sỹ Cơ khí Phó trưởng khoa
3 Nguyễn Hải Nam Thạc sỹ KT ô tô và xe chuyên dụng  
4 Đinh Hồng Minh Thạc sỹ Cơ khí NN  
5 Trần Bá Hải Thạc sỹ Cơ khí động lực  
6 Nguyễn Bá Nam Kỹ sư CNKT ô tô  
7 Dương Tuấn Biển CN SPKT Cơ khí động lực  
8 Hoàng Nhật Tuyến Kỹ sư CN ô tô  
9 Nguyễn Thế Mạnh Thạc sỹ KT Cơ khí - Động lực  
10 Vũ Ngọc Trưng Thạc sỹ KT Cơ khí - Động lực  
11 Hoàng Ngọc Vinh CN SPKT Cơ khí động lực  
12 Hoàng Ánh Dương Kỹ sư Cơ khí ô tô  
2. Danh sách nhà giáo nghề Cơ điện nông thôn
TT Họ và tên Trình độ chuyên môn được đào tạo Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Đại Thạc sỹ Cơ khí NN  
2 Nguyễn Thị Tâm CN. SPKT công nghiệp  
3 Nguyễn Trí Kiên Thạc sỹ Kỹ thuật Điện  
4 Dương Thanh Đường Thạc sỹ Chế tạo máy  
5 Hoàng Văn Đoàn CN SPKT Hàn  
6 Hoàng Ngọc Vinh CN. SPKT Cơ khí động lực  
7 Nguyễn Văn Quyết CN. SPKT Kỹ thuật cơ khí  
3. Danh sách nhà giáo nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
TT Họ và tên Trình độ chuyên môn được đào tạo Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Đại Thạc sỹ Cơ khí NN  
2 Dương Thanh Đường Thạc sỹ Chế tạo máy  
3 Hoàng Ngọc Vinh CN. SPKT Cơ khí động lực  
4 Nguyễn Hải Nam Thạc sỹ KT ô tô và xe chuyên dụng  

4. Danh sách nhà giáo nghề Hàn
 
TT Họ và tên Trình độ chuyên môn được đào tạo Ghi chú
1 Đoàn Thanh Hà Thạc sỹ KT Cơ khí hàn Trưởng khoa
2 Nguyễn Quang Huy Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí hàn  
3 Nguyễn Văn Tùng Thạc sỹ KT Cơ khí hàn  
4 Hoàng Văn Đoàn CN SPKT hàn  
5 Đỗ Văn Tuấn Kỹ sư CNKT Cơ khí  
IV. Hoạt động sản xuất
A - Lĩnh vực hàn và gia công cơ khí
 Nhận làm tất cả các công việc về hàn (Hồ quang, hàn cắt hơi, hàn kim loại mầu, hàn TIG/MIG/MAG), các công việc về kỹ thuật sắt khác.
B - Lĩnh vực sửa chữa máy động lực
 - Nhận bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, máy công cụ các loại.
 - Nhận lắp ráp các thiết bị động lực loại vừa và nhỏ.
 - Cân chỉnh bơm cao áp từ 1 – 12 xylanh.
C - Hình thức tổ chức thực hiện
 - Liên kết, hợp tác sản xuất với các cơ sở ngoài trường (Nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tư nhân)
 - Học sinh đi TTSX tại Công ty SUNLUX (VL), Công ty kết cấu thép Tuấn Lâm (MH), Công ty kết cấu thép E Nhất (YM), Công ty DETECH, Công ty TNHH kết cấu thép Thành Đạt, Doanh nghiệp hàn kim loại màu Hùng Hương (MH) v.v…
 - Nhận các công việc trong trường liên quan đến ngành nghề và khả năng của Khoa.
 - Chủ động sản xuất làm ra một số sản phẩm truyền thống có giá trị thương mại. Đã thực hiện: Làm phao, ống sửa chữa tầu cho Khoa Tầu Cuốc, sửa chữa lan can cầu, giảng đường, làm giá đựng dụng cụ, thiết bị cho các xưởng trong trường, bước đầu nhận các công việc ngoài trường như làm khuôn mây tre đan cho xí nghiệp Ánh Hồng, lắp đường điện hạ áp cho xã Liêu Xá, làm hàng rào, cổng chính cho công ty Tiến Đạt… Tổng giá trị các hợp đồng thực hiện trong thời gian qua đạt gần 350 triệu đồng.
V. ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
 1. Thời gian đào tạo: 1-6 tháng.
 2. Địa điểm : Tại trường hoặc tại cơ sở sản xuất.
 3. Các nghề :
    - Sửa chữa điện và điện lạnh ô tô.
    - Sửa chữa xe máy 
4. sau khi tốt nghiệp có cấp chứng chỉ.
Liên hệ:
 - Điện thoại : 03213.713.103 hoặc 0983.505.908
 - Fax: 03213.713.103
 - Email: Khoa_ckdl@yahoo.com

Các bài viết khác

Xem tất cả

Giới thiệu nghề Công nghệ ô tô

28/06/2022 354 lượt xem
Thực hiện thành thạo việc tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng phức tạp của động cơ, kiểm định được chất lượng động cơ và những hệ thống cơ bản của ô tô dòng hiện đại.

Giới thiệu nghề Hàn

28/06/2022 347 lượt xem
Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực cơ khí chế tạo nói chung và ngành Hàn ở Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể.

Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh năm 2024

Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi là trường công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, nhà trường tổ chức tuyển sinh đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp và trung học phổ thông.

Công ty cổ phần ĐTXD Công nghệ HAD Quốc tế tuyển dụng

Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng công việc về nhà máy tại Mỹ Hào - Hưng Yên với mức thu nhập hấp dẫn, chính sách cho người lao động tốt.

Công ty TNHH Nagaoka Việt Nam tuyển dụng

Công ty TNHH Nagaoka Việt Nam tuyển dụng vị trí Nhân viên hành chính thạo tiếng Nhật

Công ty TNHH Giáo dục và phát triền nguồn nhân lực ACE tuyển dụng

Công ty TNHH Giáo dục và phát triền nguồn nhân lực ACE tuyển dụng vị trí Khảo sát và trợ lý giám sát công trình dân dụng

Công ty TNHH một thành viên việt nam MIE tuyển dụng

Công ty TNHH một thành viên việt nam MIE là công ty 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, chuyên sản xuất các sản phẩm do hệ thống điện của ô tô như hộp cầu chì, hộp rơ le. Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển gấp công nhân tuổi từ 18 đến 35.

Công ty TNHH PB Global tuyển dụng

Công ty TNHH PB Global tuyển dụng các vị trí Công nhân may chính thức 100 người và công nhân vận hành máy chân chính thức 20 người

Công Ty TNHH Điện tử Cannon Việt Nam tuyển dụng

Công Ty TNHH Điện tử Cannon Việt Nam là công ty chế xuất 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất lắp ráp linh kiện máy in, máy fax, motor máy ảnh, sản phẩm Đúc xuất khẩu thị trường trong và ngoài nước. Công ty đang cần tuyển 2000 lao động.

Biểu mẫu đăng kí học nghề

Các em học sinh vui lòng download theo mẫu hồ sơ được đính kèm
Hotline
0221.3713.103
Open popup