Danh sách học sinh giỏi tay nghề

  7/6/2022

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC SINH CỦA TRƯỜNG

ĐẠT GIẢI CAO TẠI HỘI THI TAY NGHỀ CÁC CẤP

 I. Hội thi tay nghề cấp ASEAN

STT

Họ và tên

Nghề

Đạt giải

Năm

1

 Nguyễn Công Tuấn lớp CI248

Lắp đặt Điện

Huy chương vàng

2014

II. Hội thi tay nghề cấp Quốc gia

STT

Họ và tên

Nghề

Đạt giải

Năm

1

 Triệu Xuân Viết

 Lắp đặt đường ống

Ba

2006

2

 Lê Thanh Thiều

 Lắp đặt đường ống

Nhất

2008

3

 Nguyễn Công Lý

 Lắp đặt đường ống

Nhất

2010

4

 Lương Văn Ngọt

 Lắp đặt đường ống

Giải ba

2012

5

 Nguyễn Văn Trình

 Điện công nghiệp

KK

6

 Đào Xuân Tiệp

 Điện công nghiệp

KK

7

 Trần Chung Đức

 Điện tử công nghiệp

KK

8

 Nguyễn Công Tuấn

 Lắp đặt Điện

Nhất

2014

9

 Trần Quốc Tuân

 Đường ống nước

Ba

10

 Đoàn Thế Chương

 Đường ống nước

KK

11

 Nguyễn Đức Tuấn

 Công nghệ hàn

KK

12

 Nguyễn Văn Hải

 Lắp đặt điện

KK

13

 Nguyễn Văn Thuấn

 Điện lạnh

KK

14

 Phạm Đăng Tú

 Lắp đặt điện

Nhất

2016

15

 Nguyễn Văn Quân

 Điện lạnh

Khuyến khích

16

 Nguyễn Anh Tuấn

 Đường ống nước

Nhất

17

 Nguyễn Thanh Xiêm

 Hàn

Khuyến khích

18

 Nguyễn Đình Đức

 Điện tử

Khuyến khích

III. Hội thi tay nghề cấp Bộ

 STT

Họ và tên

Nghề

Đạt giải

Năm

1

 Trương Đăng Tuệ 

 Điện dân dụng

Nhất

2006

2

 Nguyễn Văn Mỹ

 Điện dân dụng

Nhất

3

 Đào Quang Tích

 Lắp đặt đường ống

Nhất

4

 Đào Đình Đại

 Hàn

Ba

5

 Nguyễn Văn Trung

 Hàn

Ba

6

 Đào Đình Hoàn

 Lắp đặt đường ống

Nhì

2008

7

 Đào Văn Cường

 Hàn

Ba

8

 Lê Hồng Quân

 Lắp đặt đường ống

Nhất

2010

9

 Nguyễn Văn Quý

 Điện dân dụng

Nhất

10

 Nguyễn Huy Đại

 Điện dân dụng

Nhất

11

 Phạm Văn Trưởng

 Hàn

Ba

12

 Nguyễn Văn Trình

 Điện dân dụng

Nhất

2012

13

 Đào Xuân Tiệp

 Điện dân dụng

Nhất

14

 Đào Văn Long

 Lắp đặt đường ống

Nhất

15

 Lê Văn Đại

 Hàn công nghệ

Nhì

16

 Nguyễn Đức Thành

 Công nghệ ôtô

Nhì

17

 Lương Văn Ngọt

 Lắp đặt đường ống

Nhì

18

 Nguyễn Đức Tuấn

 Công nghệ hàn

Nhất

2014

19

 Nguyễn Văn Thuấn

 Kỹ thuật lạnh

Nhất

20

 Nguyễn Văn Tuân

 Lắp đặt đường ống

Nhất

21

 Nguyễn Công Tuấn

 Lắp đặt điện

Nhất

22

 Nguyễn Văn Hải

 Lắp đặt điện

Nhất

23

 Đoàn Thế Chương

 Lắp đặt đường ống

Nhì

24

 Trần Xuân Nguyên

 Kỹ thuật lạnh

Nhì

25

 Vương Công Huấn

 Lắp đặt điện

Nhì

2016

26

 Phạm Đăng Tú

 Lắp đặt điện

Nhất

27

 Nguyễn Văn Quân

 Điện lạnh

Nhì

28

 Lê Văn Hải

 Điện lạnh

Nhì

29

 Nguyễn Anh Tuấn

 Đường ống nước

Nhất – đi thi Quốc gia

30

 Nguyễn Anh Tuấn

 Đường ống nước

Nhì

31

 Nguyễn Thanh Xiêm

 Hàn

Nhì

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan