Tổ chức hành chính

  11/29/2020

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng

 Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tổ chức cán bộ, công tác hành chính - tổng hợp; chế độ; thanh tra; thi đua khen thưởng - kỷ luật đối với CBVC theo quy định.

1.2. Nhiệm vụ

1.2.1. Công tác tổ chức cán bộ

 a) Xây dựng cơ cấu, tổ chức bộ máy của trường theo Điều lệ trường.

 b) Đề xuất, tham mưu với Hiệu trưởng về công tác quy hoạch cán bộ, nhân sự của các đơn vị trong trường.

 c) Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức.

 d) Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức thuộc trường. Xây dựng, rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống qui chế nội bộ.

 đ) Quản lý, sử dụng, đánh giá, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ viên chức theo qui định. 

 e) Đề xuất xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ chính trị nội bộ, ANTT trong cơ quan.

 g) Ký thừa lệnh của Hiệu trưởng các văn bản xác nhận về nhân thân của cán bộ viên chức, các văn bản sao y.

1.2.2 Công tác hành chính, tổng hợp, thanh tra, thi đua-khen thưởng.

 a) Quản lý và sử dụng con dấu, văn thư, lưu trữ, bảo mật; in ấn tài liệu.

 b) Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại, tiếp khách của trường.

 c) Thực hiện công tác tổng hợp: Lập kế hoạch, triển khai thực hiện và đánh giá các hoạt động công tác theo kỳ.

 d) Xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm trang thiết bị hành chính, cấp phát bảo hộ lao động đối với cán bộ viên chức.

 e) Tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường.

 g) Thực hiện tiếp công dân theo qui định. Tiếp nhận và phối hợp để giải quyết các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ viên chức, học sinh-sinh viên.

 h) Công tác phục vụ: Lễ tân, khánh tiết, tạp vụ, quản lý tài sản theo qui định.

 i) Công tác thanh tra: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện.

 k) Thực hiện công tác thi đua-khen thưởng: xây dựng kế hoạch, giám sát, đôn đốc, đánh giá, lưu trữ tài liệu, hiện vật. Đề xuất và thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh nhà trường.

1.2.3. Công tác an ninh trật tự

 a) Xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cơ quan.

 b) Phối hợp với các cơ quan công an, quân sự địa phương, các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong việc giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự và việc toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng cơ quan văn hóa.

1.2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Quá trình thành lập

 Phòng Tổ chức-Hành chính tiền thân là Phòng Tổ chức được thành lập cùng với Quyết định tách Trường Công nhân Tầu cuốc từ Công ty Tầu cuốc về trực thuộc Bộ Thủy lợi ( Quyết định số 693-TL/QĐ của ngày 07/9/1974 của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi). Trước đó, ngày 27/6/1968 Bộ trưởng Bộ Thủy lợi đã ra Quyết định thành lập Trường Công nhân Tầu cuốc trực thuộc Công ty Tầu cuốc (Quyết định số 418-TL/QĐ), lúc đó công tác tổ chức cán bộ của nhà trường được điều hành bởi Công ty Tầu cuốc mà trực tiếp là Phòng Tổ chức của công ty. Đến tháng 8/1987 nhà trường tổ chức tuyển sinh khóa 19 với 03 nghề đào tạo là: Nghề Tầu cuốc, Bơm điện và Thủy điện với tổng số gần 150 học sinh. Để đáp ứng nhiệm vụ mới và tình hình phát triển của nhà trường giai đoạn này Phòng Tổ chức-Hành chính được thành lập trên cơ sở là Phòng Tổ chức và bộ phận hành chính của Phòng Hành chính-Quản trị và phát triển như ngày nay. Trải qua trên 40 năm xây dựng và phát triển, hiện nay đội ngũ các bộ viên chức của phòng gồm 11 người, trong đó 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 03 chuyên viên và 06 nhân viên bảo vệ.

Danh sách cán bộ phòng Tổ chức - Hành chính

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

1

 Phan Thị Quyên

Trưởng phòng

Đại học

2

 Nguyễn Quang Huy

Phó trưởng phòng

Thạc sĩ

3

 Hoàng Thị Hồng

GVTH

Đại học

4

 Bùi Thị Lợi

Nhân viên

CNKT

5

 Đinh Thị Hải Yến

Nhân viên

Đại học

6

 Lưu Thị Diễm

Nhân viên

Cử nhân

7

 Nguyễn Thế Anh

Bảo vệ

Trung cấp

7 Nguyễn Thái Sơn Bảo vệ CNKT

8

 Lê Quang Đảm

Bảo vệ

Sơ cấp

9

 Bùi Ngọc Tú

Bảo vệ

Sơ cấp

10

 Phạm Khắc Hưng

Bảo vệ

CNKT

11

 Đào Tuấn Anh

Bảo vệ

CNKT

12

 Lã Văn Đồng

Bảo vệ

Đại học

Tập thể cán bộ, NV phòng Tổ chức - Hành chính

3. Thành tích đạt được

 Tập thể

 Liên tục là đơn vị Lao động tiên tiến xuất sắc

 Bằng khen Bộ trưởng năm 2013

 Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh năm 2013

 Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường năm 2014, 2015, 2016.

 Cá nhân

 01 CBVC được tặng Bằng khen Chính phủ

 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng

 01 cá nhân được tặng Giấy khen của Huyện ủy.

4. Danh sách Trưởng, Phó phòng qua các thời kỳ

 

STT

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

1

  Nguyễn Huy Tưởng

  Lưu Ngọc Toàn

2

  Trần Kế Thành

  Nguyễn Thị Liệu

3

  Đinh Xuân Thực

  Vũ Đức Bân

4

  Vũ Đức Bân

  Nguyễn Bá Liên

5

  Nguyễn Bá Liên

  Trần Văn Lâm

6

 

  Phan Thị Quyên

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan

Liên kết
  • Bộ NN & PTNT
  • Bộ Giáo dục và đào tạo
  • Tổng cục dạy nghề
Hình ảnh nổi bật
  • Thầy giáo Trần Xuân Bách (đứng thứ nhất tính từ phải sang) đạt giải nhất tại hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015
  • Sinh viên Nguyễn Công Tuấn lớp CI2 - K48 (đứng thứ tư từ trái qua) đoạt huy chương Vàng tại kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2014
Thống kê truy cập
     Đang xem: 2
Đã xem: 84082
Hôm nay: 10
Trong tháng: 1705
Trong năm: 18285
Lượng xem lớn nhất: 512
      20/8/2018