Thành tựu nhà trường

  7/6/2022

THÀNH TỰU CỦA NHÀ TRƯỜNG

I. Thành tựu trong đào tạo nguồn nhân lực

    Gần 50 năm qua với 54 khoá đào tạo, giai đoạn đầu chỉ đào tạo công nhân kỹ thuật của 2 chuyên nghành cho một nghề - Nghề tầu cuốc, đến nay Trường đã trở thành trường cao đẳng nghề đào tạo nghề 3 cấp trình độ là cao đẳng, trung cấp và sơ cấp của 17 nghề thuộc các lĩnh vực: Tầu cuốc, thuỷ lợi, cơ điện và phát triển hạ tầng nông thôn, Đồng thời đào tạo liên thông trong 3 cấp trình độ nói trên, liên kết đào tạo đại học tại trường cho các ngành trên. đến nay Trường đã đào tạo được:

    - Trên 23.000 CNKT 3/7

    -  Bồi dưỡng nâng cao trình độ, nâng bậc thợ từ 3/7 đến 7/7 cho 9.675 người

    -  Đào tạo miễn phí cho lao động nông thôn từ 2006 đến nay: 2.584 học viên

    -  Liên kết đào tạo đại học các hệ liên thông, tại chức được: 1.143 sinh viên

    -  Đào tạo cao đẳng là 1843 SV, trung cấp 3.114 HS, sơ cấp 9.486 học viên

II. Các phần thưởng cao quý đã đạt được

    Nhà trường đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý:

    01 Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2013;

    - 01 Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2008;

    - 01 Huân chương lao động hạng nhất năm 2004,

    - 01 Huân chương lao động hạng nhì năm 1997

    - 06 Huân chương lao động hạng Ba (trong đó có 5 cho cá nhân),

    - 01 Huân chương Chiến công hạng ba năm 1996

    - 01 Cờ thi đua Chính phủ năm 2007;

    - 03 Cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm liền, 13 cờ thi đua của Bộ,  Ngành.

    - 45 Bằng khen của Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân Tỉnh

    - Trường liên tục đạt danh hiệu Trường tiên tiên xuất sắc

    -  Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn TNCS liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

 

Bình luận

Các bài viết liên quan