Sửa chữa hệ thống khung gầm ô tô

  5/29/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-TCĐTL-ĐT ngày 21  tháng 2 năm 2022

của Hiệu trưởng trường CĐ Cơ điện và Thủy lợi)

 

1. Tên nghề:Sửa chữa hệ thống khung gầm ô tô          Trình độ đào tạo:  Sơ cấp II

2. Đối tượng tuyển sinh:Người từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề theo học.

3. Mô tả khóa học và mục tiêu đào tạo:

3.1. Mô tả khóa học:

Khóa học trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống, cơ cấu trong hệ thống khung gầm ô tô và kỹ năng cơ bản để thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng thông thường trong hệ thống khung gầm của ô tô. Học viên có thể làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm cá nhân đối với tổ, nhóm; Có kiến thức, kỹ năng cơ bản, có sức khỏe, có khả năng thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa trong lĩnh vực của nghề.

3.2. Mục tiêu khóa học:

3.2.1. Kiến thức:

- Trình bày được các biện pháp an toàn trong bảo dưỡng, sửa chữa, an toàn phòng chống cháy nổ và các phương pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động;

- Trình bày được đặc điểm của một số kiểu lắp ghép; Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phương pháp sử dụng và bảo quản một số loại dụng cụ đo thường dùng;

- Trình bày được nhiệm vụ, đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các bộ phận/cơ cấu trong hệ thống khung gầm ô tô: hệ thống di chuyển, hệ thống lái, hệ thống phanh.

- Trình bày được quy trình và phương pháp bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng thông thường trong hệ thống khung gầm ô tô.

3.2.2. Kỹ năng:

- Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và  kiểm tra trong bảo dưỡng, sửa chữa.

- Lập được quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực,hệ thống di chuyển, hệ thống lái, hệ thống phanh của ô tô đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và an toàn.

- Tháo lắp, bảo dưỡng được các bộ phận, cơ cấu của hệ thống truyền lực, hệ thống di chuyển, hệ thống lái, hệ thống phanh xe ô tô đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Sửa chữa được những hư hỏng thông thường của hệ thống di chuyển, hệ thống lái, hệ thống phanh xe ô tô đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Sơ cứu được người bị tai nạn lao động.

3.2.3.Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

-Cẩn thận, trách nhiệm trong công việc và có thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý;

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

- Tổ chức nơi làm làm việc khoa học, có khả năng tư duy sáng tạo.

4. Danh mục số lượng, thời lượng của các mô-đun

MĐ/ MĐ

Tên mô đun/mô đun

Số tín chỉ

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

Kiểm tra

MĐ 01

Vật liệu

1

20

9

9

2

MĐ 02

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

1

20

8

10

2

MĐ 03

An toàn lao động

1

20

8

9

3

MĐ 04

Nguội cơ bản

1

30

5

21

4

MĐ 05

Hàn cơ bản

1

30

6

20

4

MĐ 06

Kỹ thuật chung về  ô tô và công nghệ sửa chữa

1

30

10

17

3

MĐ 07

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền lực

3.5

90

14

66

10

MĐ 08

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển

2.5

60

8

43

9

MĐ 09

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái

2.5

60

8

44

8

MĐ 10

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh

2.5

60

8

47

9

Tổng

17

420

84

286

54

 

5. Thời gian khóa học và thời gian thực học:

5.1.  Thời gian của khoá học:

- Thời gian đào tạo: 03 tháng

- Thời gian học tập:  12 tuần

5.2. Phân bổ thời gian thực học:

- Thời gian học lý thuyết: 84 giờ

- Thời gian thực hành, thực tập: 286 giờ

- Thời gian kiểm tra và kiểm tra kết thúc mô đun :54 giờ

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

- Quy trình đào tạo:

+ Chương trình gồm 10 mô đun đã được xây dựng đảm bảo điều kiện lo gic về kiến thức và kỹ năng của nghề. Trong quá trình tổ chức đào tạo, cần đảm bảo việc bố trí thực hiện các mô đun cơ sở (MĐ01, MĐ02, MĐ03, MĐ04, MĐ05) trước khi tổ chức giảng dạy các mô đun/mô đun chuyên môn.

+ Kết thúc các mô đun/mô đun phải tổ chức kiểm tra đánh giá hoàn thành mô đun/ mô đun theo quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội.

- Điều kiện tốt nghiệp:

Người học phải học hết chương trình đào tạo, có điểm tổng kết khóa học từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10 và có đủ điều kiện theo Quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng cơ điện và Thủy lợi thì sẽ được xét công nhận và được cấp Chứng chỉ sơ cấp bậc 2.

7. Phương pháp đánh giá và thang điểm.

- Hình thức kiểm tra kết thúc mô đun: Thực hiện bài kiểm tra tổng hợp kiến thức và kỹ năng

- Thời gian kiểm tra :           + Lý thuyết : không quá 120 phút

                                                            + Thực hành : không quá 6 giờ

- Thời gian kiểm tra của các mô-đun được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành và được tính vào thời gian thực hành.

- Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

- Chương trình đào tạo này được áp dụng đào tạo trình độ sơ cấp bậc 2 cho những học viên đã học qua sơ cấp bậc 1 hoặc những học viên mới trực tiếp vào học sơ cấp bậc 2.

- Chương trình chi tiết của các mô đun/mô đun đào tạo nghề đã được xây dựng chi tiết trong chương trình. Tuy nhiên, tuỳ theo điều kiện thực tế Trường có thể điều chỉnh thứ tự các mô đun hợp lý và phải đảm bảo tính logic của kiến thức, kỹ năng nghề và phải đảm bảo mục tiêu đào tạo tổng thể của chương trình cũng như mục tiêu đào tạo của mô đun đó.

- Tùy theo tình hình thực tế và đặc thù của một số mô đun đào tạo mà việc tổ chức dạy học thực hành có thể thực hiện tại xưởng thực hành, xưởng sản xuất của nhà trường hoặc tại các cơ sở sản xuất, các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo và có điều kiện phù hợp với chương trình đào tạo của mô đun

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan