Nghề May thời trang

  7/6/2022

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGHỀ: MAY THỜI TRANG

 1. Giới thiệu chung về ngành, nghề

          May thời trang trình độ cao đẳng là ngành, nghề mà người hành nghề thực hiện các công việc thiết kế, cắt, may các kiểu sản phẩm may từ cơ bản đến phức tạp, những sản phẩm áo sơ mi nam nữ, quần âu nam nữ, váy, áo Jăcket, áo Vest nữ, thực hiện chuyên sâu ở lĩnh vực tư vấn, thiết kế và may các sản phẩm thời trang đơn chiếc theo đơn đặt hàng tại các cửa hàng may đo hoặc sản xuất hàng loạt số lượng lớn trong các công ty may sản phẩm thời trang, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

          Ngoài ra, người hành nghề phải thực hiện được các công việc kỹ thuật, may mẫu, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra giám sát, kiểm soát chất lượng, quản lý điều hành tổ sản xuất.

          Người hành nghề May thời trang thực hiện tại các cửa hàng may đo thời trang, các cơ sở may vừa và nhỏ, các công ty, xí nghiệp may các sản phẩm thời trang…

Người làm nghề May thời trang cần phải có sức khoẻ tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức về chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng được vị trí công việc, có kiến thức về mỹ thuật và sở thích thẩm mỹ, có khả năng giao tiếp tốt để tư vấn thời trang cho khách hàng, tư vấn về nghề.

2. Kiến thức

          - Trình bày được những kiến thức cơ bản về an toàn lao động của nghề;

          - Trình bày được nguyên lý, tính năng, tác dụng của các thiết bị trên dây chuyền may;

          - Phân tích được các bản vẽ mặt cắt các chi tiết của sản phẩm may;

          - Trình bày được phương pháp và công thức thiết kế các kiểu áo sơ mi nam nữ, quần âu nam nữ, áo Jăcket, váy và áo Vets nữ;

          - Phân tích được quy trình thiết kế các kiểu áo sơ mi nam nữ, quần âu nam nữ, áo Jăcket, váy và áo Vets nữ;

          - Trình bày được phương pháp may các kiểu áo sơ mi nam nữ, quần âu nam nữ, áo Jăcket, váy và áo Vets nữ;

          - Phân tích được quy trình công nghệ may các loại sản phẩm;

          - Trình bày được các sự cố tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện công việc;

          - Phân tích được các nguyên nhân sai hỏng, sự cố phát sinh;

          - Phân tích được quy trình, phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm;

          - Phân tích được quy trình quản lý tổ sản xuất và phương pháp giải quyết những tình huống phát sinh;

          - Trình bày được những kiến thức cơ bản về 5S, phương pháp cải tiến kỹ thuật công nghệ;

          - Trình bày được các nội dung cơ bản về chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh theo quy định.

3. Kỹ năng

          - Phân biệt và lựa chọn được vật liệu may phù hợp với kiểu dáng sản phẩm và đối tượng sử dụng;

          - Thực hiện được công việc trên phần mềm ứng dụng chuyên ngành;

          - Thiết kế được các kiểu áo sơ mi nam nữ, quần âu nam nữ, áo Jăcket, váy và áo Vets nữ cơ bản và thời trang trên phần mềm máy tính;

          - Nhảy mẫu được trên phần mềm đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật;

          - Thiết kế được các loại mẫu phục vụ quá trình may sản phẩm;

          - Tổ chức thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ tai nơi làm việc;

          - Vận hành, sử dụng thành thạo được các thiết bị may cơ bản, thiết bị may điện tử, các thiết bị chuyên dùng ngành may;

          - May được các kiểu áo sơ mi nam nữ, quần âu nam nữ, áo Jăcket, váy, áo Vets nữ cơ bản và thời trang;

          - Cắt, may được các kiểu áo sơ mi nam nữ, quần âu nam nữ, áo Jăcket, váy, áo Vets nữ cơ bản và thời trang đảm bảo đúng kỹ thuật;

          - Xây dựng được quy trình công nghệ may các loại sản phẩm;

          - Sử dụng thành thạo các đồ gá, ke, cữ…;

          - Phát hiện, xử lý được những sai hỏng, sự cố từ đơn giản đến phức tạp trong quá trình thiết kế và may sản phẩm;

          - Thực hiện và vận dụng được một số kỹ năng mềm vào quá trình làm việc;

          - Vận dụng được các kiến thức 5S vào quá trình thực hiện từng công việc cụ thể;

          - Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

          - Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

          - Tuân thủ và chấp hành tốt nội quy, quy định của tổ chức;

          - Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để giải quyết công việc chung và quản lý nhóm;

          - Chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong công việc;

          - Thích nghi tốt trong môi trường làm việc khắc nghiệt;

          - Có ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong quá trình làm việc;

          - Có tác phong công nghiệp trong quá trình làm việc;

          - Thân thiện, hoà nhã với bạn bè đồng nghiệp;

          - Chịu trách nhiệm với những nhiệm vụ và công việc được giao;

          - Chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân đưa ra.

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

          Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

          - May dây chuyền;

          - May đo thời trang;

          - Thiết kế;

          - May mẫu;

          - Giám sát quy trình sản xuất;

          - Giám sát triển khai sản xuất;

          - Kiểm tra chất lượng sản phẩm;

          - Quản lý hoạt động may đo thời trang

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

          Người học sau tốt nghiệp nghề May thời trang, trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; Có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo./.


 

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

NGHỀ: MAY THỜI TRANG

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề

          May thời trang trình độ trung cấp là ngành, nghề mà người hành nghề thực hiện các công việc thiết kế, cắt, may các kiểu sản phẩm may từ cơ bản đến phức tạp, những sản phẩm áo sơ mi nam nữ, quần âu nam nữ, váy, áo Jacket, áo Vest nữ, thực hiện chuyên sâu ở lĩnh vực tư vấn, thiết kế và may các sản phẩm thời trang đơn chiếc theo đơn đặt hàng tại các cửa hàng may đo hoặc sản xuất hàng loạt số lượng lớn trong các công ty may sản phẩm thời trang, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

          Người hành nghề May thời trang thực hiện tại các cửa hàng may đo thời trang, các cơ sở may vừa và nhỏ, các công ty, xí nghiệp may các sản phẩm thời trang…

Người làm nghề May thời trang cần phải có sức khoẻ tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức về chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng được vị trí công việc, có kiến thức về mỹ thuật và sở thích thẩm mỹ, có khả năng giao tiếp tốt để tư vấn thời trang cho khách hàng, tư vấn về nghề.

2. Kiến thức

          - Trình bày được kiến thức về an toàn lao động vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nghề;

          - Trình bày được nguyên lý, tính năng, tác dụng của các thiết bị trên dây chuyền may;

          - Trình bày được phương pháp may các kiểu áo sơ mi nam nữ, quần âu nam nữ, váy, áo Jăckét;

          - Phân tích được quy trình công nghệ may các loại sản phẩm;

          - Trình bày được các sự cố tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện công việc;

          - Phân tích được các nguyên nhân sai hỏng, sự cố phát sinh;

          - Phân tích được quy trình, phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm;

          - Trình bày được những kiến thức cơ bản về 5S;

          - Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

3. Kỹ năng

          - Phân biệt và lựa chọn được vật liệu may phù hợp với kiểu dáng sản phẩm và đối tượng sử dụng;

          - Tổ chức thực hiện được các biện pháp về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; sơ cứu được một số tình huống tai nạn thường xảy ra tại nơi làm việc;

          - Thiết kế được các kiểu áo sơ mi nam nữ, quần âu nam nữ, áo Jăcket;

          - Vận hành, sử dụng thành thạo các thiết bị may cơ bản, thiết bị may điện tử, các thiết bị chuyên dùng ngành may;

          - Cắt, may được các kiểu áo sơ mi nam nữ, quần âu nam nữ, áo Jackét;

          - Xây dựng được quy trình công nghệ lắp ráp các loại sản phẩm may;

          - Phát hiện, xử lý được những sự cố thông thường trong quá trình may sản phẩm;

          - Sử dụng được đồ gá, ke, cữ…;

          - Vận dụng được các kiến thức 5S vào quá trình thực hiện từng công việc cụ thể;

          - Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;

          - Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

          - Tuân thủ và chấp hành tốt nội quy, quy định của tổ chức;

          - Có khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp làm việc nhóm để giải quyết công việc chung;

          - Chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong công việc;

          - Có khả năng thích nghi trong môi trường làm việc có áp lực cao;

          - Có ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong quá trình làm việc;

          - Có tác phong công nghiệp trong quá trình làm việc;

          - Thân thiện, hoà nhã với bạn bè đồng nghiệp;

          - Chịu trách nhiệm với những nhiệm vụ và công việc được giao;

          - Chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân đưa ra.

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

          Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

          - May dây chuyền;

          - May đo thời trang;

          - May mẫu;

          - Giám sát triển khai sản xuất;

          - Kiểm tra chất lượng sản phẩm.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

          Người học sau tốt nghiệp nghề May thời trang, trình độ trung cấp có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; Có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan