Nghề Kế toán doanh nghiệp

  7/6/2022

THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐÀO TẠO

NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 

 

TT

Tên thiết bị đào tạo

Đơn vị

Số lượng

1

Máy chiếu Projector và máy tính xách tay

Bộ

5

2

Máy vi tính

Bộ

80

3

Phần mềm kế toán

Bộ

1

4

Phần mềm quản lý lớp học

Bộ

1

5

Bảng tương tác

Chiếc

1

6

Máy trợ giảng

Chiếc

5

7

Tủ đựng tài liệu

Cái

5

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan