Mô hình phòng kế toán ảo

  7/6/2022

KHOA KINH TẾ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG MÔ HÌNH PHÒNG KẾ TOÁN ẢO

 

Sự thiếu hụt về thực hành trong hệ thống đào tạo!

 Hệ thống đào tạo của Việt Nam nói chung thường chỉ dừng lại ở lý thuyết, phần thực hành thực tập trên thực tế chưa được quan tâm thỏa đáng. Sinh viên khi đi thực tập chỉ là sự copy lập báo cáo mà không được thực tập đúng nghĩa. Khi ra trường không biết bắt đầu công việc từ đâu, không làm được việc, không có việc làm.

 Đối với ngành đào tạo về tài chính kế toán là một trong những ngành xã hội đang quan tâm, số lượng trường đào tạo và sinh viên trong ngành này đứng hàng thứ nhất. Nhưng trong thực tế nhân sự trong ngành này lại thiếu hụt vô cùng lớn. Mặt khác sinh viên của chúng ta tốt nghiệp trong ngành này vẫn thất nghiệp, nguyên nhân do đâu lại mâu thuẫn như vậy ?

 Từ những thực trạng trên Khoa Kinh tế xin đưa ra ý kiến phân tích nguyên nhân chính gây nên những mâu thuẫn trên đó là bắt nguồn từ việc đào tạo, chất lượng đào tạo, yêu cầu thực tế khi một sinh viên tốt nghiệp như sau:

1. Phần đào tạo lý thuyết:

 Các trường đều làm khá giống nhau và tương đối tốt (tài liệu dảng dạy chủ yếu là từ ĐH Kinh Tế Quốc Dân, Học Viên Tài Chính, Bộ Tài chính …)

2. Phần thực hành:

 Các trường đã áp dụng bài tập lớn, giáo viên hướng dẫn thực hành trên bài tập này giúp cho học viên làm quen với công việc của người làm kế toán nhưng những bài thực hành đó thường có nhiều bất cập:

 - Bài tập thực hành không sát với thực tế của doanh nghiệp

 - Bộ chứng từ thực hành thường không đầy đủ, không được tổ chức khoa học

 - Hệ thống sổ kế toán thực hành không đầy đủ, không khoa học, khó thực hành

 - Hệ thống báo cáo cáo tài chính không có hướng dẫn chi tiết lập

 - Hệ thống báo cáo thuế GTGT, TNDN không có hướng dẫn chi tiết lập

 - Thông có phân tích điểm trọng yếu báo cáo và các quy định pháp luật.

 Giáo viên giảng dạy phần thực hành không có tài liệu thực hành tốt, không được tập huấn, không có kinh nghiệm thực tế trong việc làm kế toán tại doanh nghiệp do vậy không đảm bảo được chất lượng.

3. Thực tập thực tế trước khi ra trường:

 Tài chính của doanh nghiệp là vô cùng nhạy cảm, thông tin này thường được doanh nghiệp bảo mật rất cao, sinh viên thực tập khó có thể được tiếp xúc với số liệu thực tế của doanh nghiệp và không được hướng dẫn chi tiết, số liệu báo cáo chỉ là một phần hoặc là những thông tin không thực, không được hướng dẫn.

4. Cập nhật văn bản pháp luật:

 Một sinh viên khi tốt nghiệp muốn thực hiện tốt công việc của mình ngoài những kiến thức trên, sinh viên phải biết hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành những công việc mình đang làm được quy định bởi văn bản pháp luật nào, tra cứu và tìm kiếm ở đâu.

Mô hình Phòng kế toán ảo

 Từ những nhu cầu thực tế, sự cấp bách trong việc đào tạo gắn liền giữa lý thuyết với thực hành, đảm bảo chất lượng đào tạo cho các học viên trong nghành tài chính kế toán. Khoa Kinh tế kết hợp cùng với Công ty Cổ Phần ACMAN xây dựng thành công mô hình “ Phòng kế toán ảo”.

 

 Mô hình phòng kế toán ảo là việc mô phỏng các nghiệp vụ, công việc trình tự thực hiện công việc của phòng kế toán tại một doanh nghiệp và từ đó sinh viên có thể thực hành các phần hành, công việc kế toán trên phòng kế toán ảo này. Công việc thực hành này giống như việc bạn làm kế toán thực tại phòng kế toán doanh nghiệp.

 Sau khi sinh viên thực hành phòng kế toán ảo, học viên hình dung được toàn bộ công việc kế toán tại một doanh nghiệp, từ hệ thống chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, các quy định về thủ tục hành chính, chế độ báo cáo, thời điểm và nơi nộp báo cáo.

 Nội dung thực hành trên chương trình “phòng kế toán ảo”

 Chương trình phòng kế toán ảo được xây dựng dựa trên bản chất ngành nghề tài chính kế toán, những yêu cầu công việc thực tế của phòng kế toán của doanh nghiệp và nhu cầu thực hành thực tế của học viên trong nghành nghề tài chính kế toán.

 Bố cục chương trình “ phòng kế toán ảo” được chia thành 3 tập:

Tập 1: Mô phỏng phòng kế toán ảo

 Nội dung chính của phần này là việc mô phỏng thông tinh căn bản, các phần hành, công việc phải thực hiện của phòng kế toán và hướng dẫn chi tiết việc thực hành trên chương trình phòng kế toán ảo.

Tập 2: Bộ tài liệu thực hành 

 Bộ tài liệu thực hành là toàn bộ hệ thống mẫu biểu để nhân sự kế toán cần phải sử dụng để thực hiện công việc kế toán của một doanh nghiệp.

 Bộ tào liệu thực hành bao gồm:

  - Bộ chứng từ kế toán

  - Bộ sổ sách kế toán

  - Bộ báo cáo tài chính

  - Bộ báo cáo thuế

Tập 3: Bộ đáp án 

 Bộ đáp án là bộ tài liệu đã có số liệu hoàn chỉnh trên hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Bộ đáp án này giúp cho học viên tham khảo khi thực hành, so sánh tự đánh giá kết quả thực hành của mình.

 Bộ đáp án gồm:

  - Bộ chứng từ kế toán (Lập lưu hoàn chỉnh)

  - Bộ sổ sách kế toán (Lập, lựu, đóng quyển hoàn chỉnh)

  - Bộ báo cáo tài chính (Lập, lưu,đóng quyển hoàn chỉnh)

  - Bộ báo cáo thuế (Lập, lưu, đóng quyển hoàn chỉnh)

 

Phương pháp thực hành trên phần mềm kế toán

 Từ việc mô phỏng phòng kế toán ảo” và nhu cầu thực tế của xã hội học viên được thực hành trên bộ chứng từ sổ sách báo cáo thủ công và thực hành trên phần mềm kế toán chuyên dụng tích hợp phần mềm HTKK tổng cục thuế.

Thực hành thủ công:

 Học viên thực hành kế toán trên bộ chứng từ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế thủ công theo hệ thống biểu mẫu đã được xây dựng và tổ chức lưu trữ chuẩn

Thực hành trên phần mềm:

 Sau khi học viên thực hành thủ công đã nắm được toàn bộ những công việc của một người kế toán, yêu cầu của phòng kế toán. Từ đó học viên tiến hành thực hành trên phần mềm kế toán chuyên dụng tích hợp cùng phần mềm HTKK theo quy định chuẩn của Tổng cục thuế.

 Thực hành xong trên phần mềm giúp cho học viên nắm được công cụ phần mềm kế toán để từ đó giúp cho học viên thực hiện được công việc một cách tốt nhất, nhanh nhất với công việc kế toán của một doanh nghiệp.

Tiếp cận đến hệ thống văn bản pháp luật:

 Trong quá trình thực hành kế toán trên phòng kế toán ảo, học viên được tiếp cận đến hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài chính kế toán – thuế để từ đó học viên nắm được rõ các quy định trong lĩnh vực tài chính kế toán.

 Đánh giá lợi ích từ việc sử dụng “ phòng kế toán ảo”

Lợi ích đối với học viên

 Học viên khi tốt nghiệp được trang bị đầy đủ kiến thức về lý thuyết, thực hành, thực tế công việc yêu cầu của doanh nghiệp, những quy định của pháp luật về tài chính kế toán, thuế, công cụ phần mềm kế toán. Đảm bảo chất lượng đào tạo, có được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Sự vững vàng về kiến thức là nền tảng vững vàng cho sự nghiệp lâu dài.

Lợi ích đối với nhà trường

 Sự đột phá trong đào tạo, gắn liền giữa đào tạo lý thuyết và thực hành, thực tế đảm bảo được chất lượng đào tạo khẳng định được uy tín, thương hiệu của nhà trường.

Lợi ích đối với doanh nghiệp

 Từ việc thay đổi này giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhân sự kế toán đáp ứng nhu cầu quản lý doanh nghiệp mình. Đồng thời doanh nghiệp sẽ có những chuyên gia cố vấn, kiểm soát tài chính giúp cho doanh nghiệp hoạt động thực hiện theo đúng chiến lươc đã hoạch định và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. 

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan