Lời chào của Hiệu trưởng Trường

  7/6/2022

  Xin chào các quý vị, các bạn và các em sinh viên học sinh!

 

 Các quý vị, các bạn và các em HSSV đang truy nhập vào Trang tin điện tử của Trường Cao đẳng  Cơ điện và Thuỷ lợi..

 Được phép của Bộ Văn hoá - Thông tin tại văn bản số 576/GP-BC ngày 26 tháng 12 năm 2007, Trang tin điện tử của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thuỷ lợi. (http://www.mwc.edu.vn) chính thức được hoạt động từ ngày 26 tháng 12 năm 2007.

 Chúng tôi hy vọng rằng qua Trang thông tin điện tử này, các quý vị và các em HSSV sẽ cập nhật những thông tin về đào tạo của Trường, chính sách học, các nghề đào tạo và những thông tin khác như chiến lược, kế hoạch phát triển; các văn bản quy phạm pháp luật, nội quy quy chế, chỉ tiêu tuyển sinh, các tin tức về hoạt động ở các phòng, khoa, bộ phận trong toàn Trường, đặc biệt các thông tin liên quan đến sinh viên học sinh Nhà trường...

 Cũng qua trang tin này, Trường Cao đẳng Cơ điện và Thuỷ lợi mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp, các ý tưởng về lĩnh vực dạy cuả Trường cũng như các ý kiến đóng góp về nội dung và hình thức của Trang tin.

 Chúng tôi cho rằng đây là diễn đàn hợp tác để có thể cùng nhau trao đổi, chia sẻ những vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm vì sự phát triển của Nhà trường, vì lợi ích của đối tác và của người học

 Xin trân trọng cám ơn sự quan tâm của các quý vị, các bạn và các em đối với lĩnh vực đào tạo của Trường nói chung và đối với Trang tin điện tử của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thuỷ lợi nói riêng.

 

Bình luận

Các bài viết liên quan