Lịch sử hình thành và phát triển

  11/21/2018

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA

 - Căn cứ Quyết định số 862/QĐ-BNN-TCCB ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy đinh nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thuỷ lợi

 - Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-BNN-TCCB ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thuỷ lợi và Quyết định số 485/QĐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Chiến lược phát triển Trưởng đến năm 2020.

 Ngày 13  tháng  10 năm 2009, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thuỷ lợi đã ký Quyết định số  614/QĐ-TCHC về việc thành lập Khoa Kinh tế trên cơ sở Bộ môn Kinh tế thuộc Khoa Thuỷ lợi. Khoa có nhiệm vụ quản lý chuyên môn, tổ chức giảng dạy, NCKH, quản lý giáo dục và rèn luyện HSSV  các ngành nghề kinh tế trong Trường trước mắt là các nghề: Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến tới mở nghề Kế toán ngân hàng và Tổ môn chính trị.

 Văn phòng khoa đặt tại phòng số 303 -Tầng 3 Nhà Hiệu bộ  - Khu A - Trường CĐN Cơ điện và Thuỷ lợi xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

 Là một khoa có tuổi đời trẻ nhất trong Trường, với sức trẻ và quyết tâm cao, Khoa Kinh tế đang vươn lên ngang tầm với các khoa bạn và phấn đấu trở thành khoa mạnh của Trường. Đội ngũ cán bộ giáo viên của khoa là những thày, cô giáo đang trong độ tuổi sung sức nhất, với tinh thần tràn đầy nhiệt huyết muốn cống hiến và thể hiện, đang tự khảng định mình và vươn lên các tầm cao mới.

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN THUỘC KHOA

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

1

  Bùi Thị cẩm Vân

Trưởng khoa

Th.S  kinh tế

2

  Trần Huyền Trang

Phó khoa

Th.S  kinh tế

3

  Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên

Cử nhân kinh tế

4

  Lưu Thị Hồng

Giáo viên

Cử nhân kinh tế

5

  Hà Đăng Quân

Tổ trưởng

Cử nhân chính trị

6

  Vương Thị Cúc

Giáo viên

Th.S  chính trị

7

  Nguyễn Khắc Hóa

Giáo viên

Cử nhân chính trị

8   Lê Thị Lệ  Giáo viên  Cử nhân tài chính kế toán

 

 Tập thể cán bộ, giáo viên khoa Kinh Tế

 Để đáp ứng yêu cầu học tập và làm việc sau tốt nghiệp của HSSV nghề kế toán doanh nghiệp. Được sự đồng ý của Nhà trường, Khoa Kinh tế liên tục tuyển sinh mở lớp ngắn hạn Kế toán máy tại Trường. Các em SVHS có nhu cầu đăng ký học với Khoa tại Văn phòng khoa hoặc thông qua giáo viên chủ nhiệm. Kế hoạch mở lớp Khoa sẽ thông báo cụ thể đến từng người học.

Bình luận

Các bài viết liên quan