Hàn TIG, MIG/MAG

  5/29/2022

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /QĐ-TCĐTL-ĐT  ngày 21 tháng 2 năm 2022

của Hiệu trưởng trường CĐ Cơ điện và Thủy lợi 

 

Tên nghềHàn TIG, MIG/MAG                          Trình độ đào tạo: Sơ cấp II

Đối tượng tuyển sinhNgười từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề theo học.

1. Mô tả khóa học và mục tiêu đào tạo:

1.1. Mô tả khóa học

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong các lĩnh vực của nghề Hàn. Khóa học trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật hàn ở các vị trí hàn bằng phương pháp hàn TIG, MIG/MAG. Người học có thể làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm cá nhân đối với tổ, nhóm; Có kiến thức, kỹ năng cơ bản, có sức khỏe, có khả năng hàn được các sản phẩm kết cấu, thương mại,... phục vụ cho sản xuất và đời sống.

1.2. Mục tiêu đào tạo

1.2.1. Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về ký hiệu quy ước mối hàn, vật liệu hàn, thiết bị hàn và kỹ thuật hàn hồ quang tay, hàn TIG, MIG/MAG.

- Trình bày được các quy định an toàn khi hồ quang tay, hàn TIG, MIG/MAG.

- Trình bày được kỹ thuật hàn các mối hàn ở các vị trí bằng phương pháp hồ quang tay, hàn TIG, hàn MIG/MAG.

1.2.2. Kỹ năng

+ Chuẩn bị được phôi hàn đúng bản vẽ, nhận biết được các loại que hàn, dây hàn, khí bảo vệ trong hàn TIG, hàn MIG/MAG.

+ Chọn được chế độ hàn phù hợp với chiều dày, tính chất của vật liệu, vị trí hàn, dạng liên kết hàn.

+ Hàn được các mối hàn ở các vị trí 1G;1F; 2G; 2F bằng các phương pháp hồ quang tay, hàn TIG, hàn MIG/MAG đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có khả năng làm việc độc lập;

+ Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm ;

+ Tổ chức nơi làm việc khoa học, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp ;

+ Có tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp.

 

2. Danh mục số lượng, thời lượng của các môn học, mô-đun

Mã MH/ MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

Kiểm tra

MĐ 01

Vẽ kỹ thuật và đọc bản vẽ cơ khí

1

20

8

10

2

MĐ 02

Dung sai và đo lường kỹ thuật

1

20

8

10

2

MĐ03

An toàn lao động

1

20

8

9

3

MĐ04

Chế tạo phôi hàn

1

30

6

21

3

MĐ05

Gá lắp kết cấu hàn

1

30

5

22

3

MĐ06

Hàn hồ quang tay

2.5

60

10

45

5

MĐ07

Hàn MIG/MAG

4

100

20

70

10

MĐ08

Hàn TIG

4

100

18

72

10

MĐ09

Hàn đắp

1.5

40

8

27

5

 

Cộng

17

420

91

286

43

 

3. Thời gian khóa học và thời gian thực học:

3.1.  Thời gian của khoá học:

- Thời gian đào tạo: 03 tháng

- Thời gian học tập:  12 tuần

3.2. Phân bổ thời gian thực học:

- Thời gian học lý thuyết: 91 giờ

- Thời gian thực hành, thực tập: 286 giờ

- Thời gian kiểm tra và kiểm tra kết thúc mô đun : 43 giờ

4. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

- Quy trình đào tạo:

+ Chương trình gồm 09 mô đun đã được xây dựng đảm bảo điều kiện lo gic về kiến thức và kỹ năng của nghề. Trong quá trình tổ chức đào tạo, cần đảm bảo việc bố trí thực hiện các mô đun cơ sở (MĐ01, MĐ02, MĐ03) trước khi tổ chức giảng dạy các môn học/mô đun chuyên môn.

+ Kết thúc các môn học/mô đun phải tổ chức kiểm tra đánh giá hoàn thành môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội.

- Điều kiện tốt nghiệp:

Người học phải học hết chương trình đào tạo, có điểm tổng kết khóa học từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10 và có đủ điều kiện theo Quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi thì sẽ được xét công nhận và được cấp Chứng chỉ sơ cấp bậc 2.

5. Phương pháp đánh giá và thang điểm

- Hình thức kiểm tra kết thúc mô đun: Thực hiện bài kiểm tra tổng hợp kiến thức và kỹ năng

- Thời gian kiểm tra :           + Lý thuyết : không quá 120 phút

                                                            + Thực hành : không quá 6 giờ

- Thời gian kiểm tra của các mô-đun được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành và được tính vào thời gian thực hành.

- Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

6. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

            - Với 09 mô đun đào tạo nghề đã hình thành các kỹ năng cơ bản cho người học để đáp ứng mục tiêu của cấp trình độ đào tạo sơ cấp  trong đó trọng tâm là kỹ thuật hàn TIG, MIG/MAG.

- Phương pháp giảng dạy: Để giảng dạy mô đun này, các giáo viên cần  có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt kết hợp các phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên hiện trường của người học.

      - Khi giảng dạy cần giúp cho người học thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của từng bài.

- Để giúp cho người học nắm vững những kiến thức cơ bản sau mỗi bài học phải giao bài tập cụ thể đến từng người học. Các bài tập chỉ cần ở mức độ trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học.

- Tùy theo tình hình thực tế và đặc thù của một số mô đun đào tạo mà việc tổ chức dạy học thực hành có thể thực hiện tại xưởng thực hành, xưởng sản xuất của nhà trường hoặc tại các cơ sở sản xuất, các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo và có điều kiện phù hợp với chương trình đào tạo của mô đun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan