Đời sống quản trị

  12/14/2018

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA PHÒNG ĐỜI SỐNG QUẢN TRỊ

(Ban hành theo Quyết định số 484 QÐ- ÐT ngày 19 tháng 10 năm 2006

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng  nghề Cơ điện & Thủy lợi)

* Chức năng của phòng Ðời sống QT:

 - Tham mưu giúp Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện các hoạt động đời sống cho CBCC và học sinh. Quản lý trang thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất của Trường. Quản lý sức khỏe, phòng và khám chữa bệnh.

 - Bộ máy của phòng: có 1 Trưởng phòng và 1 Phó phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm. Tổ Y tế có con dấu riêng.

* Nhiệm vụ phòng Ðời sống QT:

1. Công tác đời sống:

 - Giúp Phó hiệu trưởng Hành chính : Tổ chức, quản lý việc ăn, ở, nâng cao đời sống CBCC và học sinh

 - Quản lý và đảm bảo đầy đủ điện nước phục vụ sinh hoạt, làm việc trong trường

 - Tổ chức công tác văn hoá tinh thần phục vụ công chức, viên chức và học sinh.

2. Công tác quản trị :

 - Tổ chức quản lý, tu bổ, sửa chữa đồ gỗ, nhà ở, nhà làm việc, các phòng học và các công trình hạ tầng. Quản lý các trang thiết bị kho tàng, vật tư nhiên liệu, các trang thiết bị về văn hoá xã hội, hệ thống điện, nước, môi trường cảnh quan

 - Quản lý và điều hành vận chuyển xe ô tô

 - Cung ứng máy móc, vật tư, thiết bị, dụng cụ đồ nghề, nguyên vật liệu phục vụ giáo dục, giảng dạy, học tập và thực tập sản xuất của các khoa nghề

 - Lập kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà cửa, các công trình. Mua sắm tài sản cố định hàng năm, xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm văn phòng phẩm

 - Tổ chức kiểm kê, báo cáo tài sản hàng năm. Thường trực hội đồng thanh lý tài sản

 - Lập kế hoạch cụ thể và tổ chức công tác phòng chống bão lụt hàng năm

 - Cấp phát và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản vật tư, nhiên liệu trang bị cho các bộ phận trong trường

 - Phụ trách công tác quản lý và khai thác sử dụng đất, xây dựng và bảo vệ môi trường, cảnh quan trong trường.

3. Công tác Y tế:

 - Thông tin giáo dục, tuyên truyền về công tác vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ và tổ chức thực hiện quản lý theo dõi sức khoẻ của CBCC và học sinh

 - Khám, chẩn đoán, điều trị nội trú những bệnh thông thường, xử lý ban đầu các cấp cứu thông thường. Quyết định điều chuyển bệnh nhân lên tuyến trên

 - Dự trù đầy đủ những dụng cụ chuyên môn, những phương tiện thuốc men để điều trị và cấp cứu

 - Hàng tháng báo cáo Ban giám hiệu về tình hình điều trị và xử lý thuốc men

 - Tổ chức khám bệnh định kỳ cho CBCC, khám tuyển học sinh vào nhập trường

 - Tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm y tế

 - Tổ chức và trực tiếp đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị, cá nhân giữ gìn trật tự vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng bệnh. Xây dựng phong trào vệ sinh xanh sạch đẹp trong toàn trường, thực hiện công tác kế hoạch hoá gia đình.

 - Tổ chức, đôn đốc, kiểm tra thực hiện vệ sinh toàn trường, vệ sinh nhà ăn, an toàn thực phẩm.

Danh sách cán bộ phòng Đời sống - QT

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

   Cử nhân. Trần Văn Lâm

Trưởng phòng

3

   KS. Đào Thế Vinh

Chuyên viên

4

   KS. Nguyễn Anh Khương

Phó Giám đốc

5

  Cử nhân. Nguyễn Thị Hằng

Nhân viên

6

  Cử nhân.. Lã Văn Đồng

Nhân viên

7

  KS. Hoàng Văn Hiếu

Giáo viên

8

  Nguyễn Thái Sơn

Nhân viên

9

  Trần Xuân Quynh

Nhân viên

10

  Nguyễn Tuấn Khanh

Nhân viên

12

  Vũ Đức Thư

Nhân viên

13

  Cử nhân. Nguyễn Thiện Tiến

Phụ trách trạm y tế

14

  Cao Thị Liên

Nhân viên

15

  Nguyễn Thị Mai Anh

Nhân viên

 

Tập thể cán bộ phòng Đời sống - QT

 

Bình luận

Các bài viết liên quan