Đảng ủy

  7/6/2022

1.    Đảng ủy:

          -  Bí thư Đảng ủy :                                Đ/c  Đỗ Thị Tuyết

         -  Phó Bí thư Đảng ủy:                            Đ/c  Lý Hưng An

         -  Ủy viên Ban thường vụ                        Đ/c  Nguyễn Quang Huy

         -  Ủy viên BCH:                                     Đ/c  Lê Trung Hiếu

                                                                         Đ/c Nguyễn Thế Lợi

                                                                         Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân

                                                                         Đ/c Nguyễn Văn Lình

                                                                         Đ/c Nguyễn Như Dũng

                                                                         Đ/c Đinh Hồng Minh

2.    Công đoàn:

         -  Chủ tịch công đoàn:                            Đ/c Nguyễn Văn Tùng

        -  Phó chủ tịch công đoàn:                       Đ/c Nguyễn Thế Mạnh

3.    Đoàn thanh niên:

       -  Bí thư Đoàn trường:                           Đ/c Đặng Thị Phương Thảo

       -  Phó Bí thư Đoàn trường:                       Đ/c Đỗ văn Tuấn, Đ/c Trương Thị Thủy

4.    UBKT Đảng ủy:

          -  Chủ nhiệm UBKT:                            Đ/c Lý Hưng An

        -  Ủy viên UBKT:                                  Đ/c Đinh Hồng Minh

            -  Ủy viên UBKT:                                  Đ/c Nguyễn Khắc Hóa

Bình luận

Các bài viết liên quan