Đảng ủy

  1/17/2019

1.    Đảng ủy:

          -  Bí thư Đảng ủy :                                Đ/c  Đỗ Thị Tuyết

         -  Phó bí thư Đảng ủy:                            Đ/c  Lý Hưng An

         -  Ủy viên ban thường vụ                        Đ/c  Nguyễn Thế Lợi

         -  Ủy viên BCH:                                     Đ/c  Lê Trung Hiếu

                                                                         Đ/c Nguyễn Quang Huy

                                                                         Đ/c Nguyễn Văn Tùng

                                                                         Đ/c Nguyễn Văn Lình

                                                                         Đ/c Nguyễn Thị Tâm

                                                                         Đ/c Đặng Thị Phương Thảo

2.    Công đoàn:

         -  Chủ tịch công đoàn:                           ThS. Nguyễn Văn Tùng

        -  Phó chủ tịch công đoàn:                       ThS. Nguyễn Thế Mạnh

3.    Đoàn thanh niên:

       -  Bí thư Đoàn trường:                           ThS. Đặng Thị Phương Thảo

       -  Phó bí thư Đoàn trường:                       ThS. Nguyễn Liên Hưng

                                                                          KS. Đỗ văn Tuấn

Bình luận

Các bài viết liên quan