Đại hộ chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

  7/6/2022

ĐẠI HỘ CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025 

Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/ĐU ngày 30/3/2022 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi về “Tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025”. Từ ngày 06/5 đến 19/5/2022 tại Văn phòng Đảng ủy đã diễn ra Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 của 9 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường.

Quang cảnh đại hội của một số chi bộ

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 có nhiệm vụ quan trọng đó là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2025; lựa chọn và bầu Ban chi ủy, Bí thư và Phó bí thư chi bộ của nhiệm kỳ mới có đủ năng lực để lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, các Chi bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác. Các chi bộ cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Các đảng viên của các chi bộ luôn có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, khẳng định được vai trò nòng cốt trong hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể, gương mẫu về đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, có ý thức phấn đấu vươn lên, luôn là tấm gương sáng cho quần chúng học tập, noi theo. Đồng thời luôn nêu cao ý thức tự giác, tính cộng đồng trách nhiệm của mỗi đảng viên trong xây dựng và bảo vệ Đảng. Kết quả nhiệm kỳ qua số chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đạt 20% tổng số chi bộ trực thuộc, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15% số đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Nhiều tập thể cá nhân được nhận Giấy khen của Huyện ủy Khoái Châu và Đảng bộ trường, qua đó góp phần vào thành tích của Đảng bộ trường được Tỉnh ủy Hưng Yên tặng Cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị  đạt “Trong sạch vững mạnh” 5 năm liên liên tục.

Tại Đại hội đảng viên của các chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận và quyết định các công việc của Đại hội đặc biệt là thảo luận về các giải pháp nhằm triển khai mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ mới, Đại hội các chi bộ đều thống nhất cần tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, phương thức lãnh đạo để mỗi chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị; phát huy vai trò lãnh đạo quá trình thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ trường, Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức và HSSV; xây dựng chi bộ và chính quyền vững mạnh. Trên cơ sở đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trường trong sạch, vững mạnh, ổn định và phát triển.

Các đại biểu tham luận tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại các đại hội các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực và kết quả đã đạt được của các chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị các đảng viên, quần chúng và các CBVC cần trách nhiệm, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu và tình hình mới. Đồng thời đề nghị các chi bộ cần tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng; nâng cao chất lượng trong tổ chức sinh hoạt tại chi bộ; tiếp tục thực hiện đổi mới công tác giáo dục, đào tạo theo hướng gắn với yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu của xã hội.

Đ/c Đỗ Thị Tuyết-Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại 

Đại hội chi bộ Thủy lợi

Đ/c Lý Hưng An-Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại 

Đại hội chi bộ Khoa học cơ bản

Đ/c Lê Trung Hiếu-Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại 

Đại hội chi bộ Công tác học sinh sinh viên

Sau thời gian làm việc công tâm, nghiêm túc đúng với quy chế và Điều lệ Đảng, Đại hội các chi bộ đã nhất trí bầu ra Ban chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết với sự nhất trí 100%, các đồng chí Đảng viên trong các chi bộ, đồng thời thể hiện quyết tâm cùng với Ban chi ủy mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi ngày một phát triển.

Danh sách Ban chi ủy và Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 

STT

Tên chi bộ

Học và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Chi bộ Điện-Điện tử

Lê Thị Phương

Bí thư

 

Trần Thị Ánh

Phó Bí thư

 

Nguyễn Đức Quý

Ủy viên

 

2

Chi bộ Đào tạo- Trung tâm tuyển sinh

Nguyễn Thị Hồng Vân

Bí thư

 

Đào Thị Chung

Phó Bí thư

 

Nguyễn Đình Hữu

ủy viên

 

3

Chi bộ Tổ chức,Hành chính-Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Nguyễn Quang Huy

Bí thư

 

Loan Thanh Đạo

Phó Bí thư

 

Hoàng Tuấn

Ủy viên

 

4

Chi bộ Công tác HSSV

Ngô Văn Dinh

Bí thư

 

5

Chi bộ Khoa học cơ bản

Nguyễn Thị Hải Yến

Bí thư

 

Trịnh Thị Hiệp

Phó Bí thư

 

6

Chi bộ Quản trị, Đời sống-Tài chính, Kế toán

Nguyễn Như Dũng

Bí thư

 

Nguyễn Văn Tùng

Phó Bí thư

 

7

Chi bộ Cơ khí-Động lực

Đinh Hồng Minh

Bí thư

 

Nguyễn Hoàng Đại

Phó Bí thư

 

Hoàng Ngọc Vinh

Ủy viên

 

8

Chi bộ Thủy lợi

Lê Văn Hanh

Bí thư

 

Chu Đức Hùng

Phó Bí thư

 

9

Chi bộ Kinh tế

Nguyễn Khắc Hóa

Bí thư

 

 

 Một số hình ảnh đại hội các chi bộ:

                                                          Tin/ảnh: Ban Tuyên giáo Đảng ủy

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan