CT Vi tính văn phòng

  7/6/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 39a /QĐ-TCĐTL-ĐT  ngày 21  tháng 02 năm 2022

của Hiệu trưởng trường CĐ Cơ điện và Thủy lợi)

 

1. Tên nghề: Vi tính văn phòng                 Trình độ đào tạo: Sơ cấp II

2. Đối tượng tuyển sinh: Người từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề theo học.

3. Mô tả khóa học và mục tiêu đào tạo:

3.1 Mô tả khóa học

Đào tạo nhân lực của nghề Vi tính văn phòng được bố trí làm việc tại văn phòng, các phòng chuyên môn trong các công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện…  . Học viên có thể làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm cá nhân đối với tổ, nhóm; Có kiến thức, kỹ năng cơ bản, có sức khỏe, có khả năng soạn thảo được các loại văn bản.

3.2. Mục tiêu đào tạo

3.2.1. Kiến thức:

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về tin học văn phòng,  đồ họa ứng dụng cài đặt các phần mềm ứng dụng, kỹ thuật in ấn.

+ Soạn thảo, xử lý và in ấn được văn bản

+ Sử dụng được một số phần mềm đồ họa căn bản

+ Sử dụng được các thiết bị hỗ trợ, thiết bị đa phương tiện

+ Tìm kiếm và giao tiếp thu thập được các tài liệu trên Internet

+ Thiết kế được các market, xử được ảnh để vụ công việc văn phòng

+ Lắp đặt được một số mạng cục bộ cơ bản

3.2.2. Kỹ năng:

+ Ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

+ Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội.

3.3.Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

- Cẩn thận, trách nhiệm trong công việc và có thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý;

- Tổ chức nơi làm làm việc khoa học, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

 

4. Danh mục số lượng, thời lượng của các môn học, mô-đun

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

Kiểm tra

MĐ01

Tin học đại cương

2

45

8

31

6

MĐ02

Soạn thảo văn bản Microsoft Word

3

70

16

48

6

MĐ03

Sử dụng bảng tính điện tử Microsoft  Excel

3

65

16

43

6

MĐ04

Sử dụng Powerpoint

1

15

4

8

3

MĐ05

Mạng máy tính

2

45

14

25

6

MĐ06

Sử dụng Internet

2

45

10

31

4

MĐ07

Vẽ kỹ thuật Autocad

2

45

10

29

6

MĐ08

Thiết kế đồ họa với Corel Draw

1

30

5

21

4

MĐ09

Xử lý ảnh với Photoshop

2

45

8

33

4

 

Tổng cộng

18

405

91

279

35

 

5. Thời gian khóa học và thời gian thực học:

5.1.  Thời gian của khoá học:

- Thời gian đào tạo: 03 tháng

- Thời gian học tập:  12 tuần

5.2. Phân bổ thời gian thực học:

- Thời gian học lý thuyết: 91 giờ

- Thời gian thực hành, thực tập: 279 giờ

- Thời gian kiểm tra và kiểm tra kết thúc mô đun : 35 giờ

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

- Quy trình đào tạo:

+ Chương trình gồm 09 mô đun đã được xây dựng đảm bảo điều kiện lo gic về kiến thức và kỹ năng của nghề. Trong quá trình tổ chức đào tạo, cần đảm bảo việc bố trí thực hiện các mô đun cơ sở (MĐ01, MĐ02, MĐ03, MĐ04 ) trước khi tổ chức giảng dạy các môn học/mô đun chuyên môn.

+ Kết thúc các môn học/mô đun phải tổ chức kiểm tra đánh giá hoàn thành môn học/ mô đun theo quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội.

- Điều kiện tốt nghiệp:

Người học phải học hết chương trình đào tạo, có điểm tổng kết khóa học từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10 và có đủ điều kiện theo Quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi thì sẽ được xét công nhận và được cấp Chứng chỉ sơ cấp bậc 2.

7. Phương pháp đánh giá và thang điểm

- Hình thức kiểm tra kết thúc mô đun: Thực hiện bài kiểm tra tổng hợp kiến thức và kỹ năng

- Thời gian kiểm tra :             + Lý thuyết : không quá 120 phút

                                                            + Thực hành : không quá 6 giờ

- Thời gian kiểm tra của các mô-đun được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành và được tính vào thời gian thực hành.

- Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

            - Với 09 mô đun đào tạo nghề đã hình thành các kỹ năng cơ bản cho người học để đáp ứng mục tiêu của cấp trình độ đào tạo sơ cấp  trong đó trọng tâm là soạn thảo được các loại văn bản, thiết kế được đồ họa, sử dụng được một số phần mềm..

- Phương pháp giảng dạy: Để giảng dạy mô đun này, các giáo viên cần  có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt kết hợp các phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên hiện trường của người học.

      - Khi giảng dạy cần giúp cho học viên thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của từng bài.

- Để giúp cho học viên nắm vững những kiến thức cơ bản sau mỗi bài học phải giao bài tập cụ thể đến từng học viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học.

- Tùy theo tình hình thực tế và đặc thù của một số mô đun đào tạo mà việc tổ chức dạy học thực hành có thể thực hiện tại xưởng thực hành máy tính của nhà trường hoặc tại các văn phòng của cơ sở sản xuất, các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo và có điều kiện phù hợp với chương trình đào tạo của mô đun.

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan