CT Vận hành và sửa chữa bơm điện

  5/29/2022

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 245 /QĐ-TCĐTL-ĐT ngày 30 tháng  8 năm 2021

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi)

 

Tên nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã nghề: 6520249

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tư­­ợng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp cùng nghề, có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

Thời gian đào tạo: 1 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong các lĩnh vực của nghề Vận hành và sửa chữa Bơm điện, có kiến thức, kỹ năng cơ bản, có sức khỏe, có năng lực về chính trị, tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu làm việc của nghề như: Quản lý, vận hành được các trạm bơm điện bơm nước nông nghiệp, công nghiệp có lưu lượng đến 35000m3/h, quản lý các công trình liên quan thuộc trạm bơm; tổ chức và thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các bộ phận của tổ máy bơm có lưu lượng đến 35000m3/h.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Phân tích đư­ợc quy trình vận hành, bảo d­ưỡng và kiểm tra sửa chữa các loại máy bơm  có l­ưu lư­ợng đến 35000m3/h.

- Trình bày được quy trình vận hành, bảo dư­ỡng và kiểm tra, sửa chữa  các loại động cơ điện 3 pha kéo máy bơm có công suất đến 320kW.

-  Trình bày đư­ợc kết cấu, ph­ương pháp quản lý và vận hành, bảo d­ưỡng, kiểm tra, sửa chữa các công trình thuộc trạm bơm điện hạ áp theo quy trình, quy phạm.

- Trình bày đư­ợc cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ph­ương pháp vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa , hiệu chỉnh các thông số của khí cụ, thiết bị theo quy trình quy phạm.

-  Giải thích đư­ợc đặc điểm và đặc tính kỹ thuật, trình bày đư­ợc quy trình vận hành, bảo d­ưỡng và sửa chữa : máy bơm điện cao thế, máy bơm chìm trục đứng dùng điện hạ áp và các loại máy bơm n­ước dùng trong công nghiệp.

-  Xây dựng đư­ợc quy trình và thực hiện quy trình vận hành các tổ máy bơm điện hạ áp, cao áp - dùng cho bơm nư­ớc nông nghiệp, công nghiệp có l­ưu lượng đến 35000m3/h;.

 - Tổ chức và thực hiện đ­ược công việc kiểm tra, bảo d­ưỡng và sửa chữa các bộ phận của máy bơm ly tâm, máy bơm h­ướng trục, máy bơm hỗn lư­u có l­ưu l­ượng đến 35000m3/h.   

- Tổ chức và thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh môi tr­ường trong vận hành, bảo d­ưỡng, sửa chữa trạm bơm.

1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

-  Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa, Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

- Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Có ý thức chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

- Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ dụng cụ, máy móc, thiết bị; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.

-  Có kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp.

- Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về Giáo dục Quốc phòng-An ninh.Có tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng liên thông nghề vận hành và sửa chữa trạm bơm điện sinh viên sẽ:

- Làm việc ở các công ty, xí nghiệp công nghiệp, nông nghiệp có trạm bơm điện hạ áp.

- Làm kỹ thuật viên hoặc trực tiếp lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng thiết bị trạm bơm.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 36 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 180 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 655 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 242 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 593 giờ

3. Nội dung chương trình

 

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận

Thi/  Kiểm tra

I.

Các môn học chung

9

180

69

99

12

MH01

Giáo dục chính trị

2.5

45

25

17

3

MH02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH03

Giáo dục thể chất

1

30

2

26

2

MH04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

1.5

30

15

13

2

MH05

Tin học

1.5

30

6

22

2

MH06

Anh văn

1.5

30

12

16

2

II.

Các môn học, mô đun chuyên môn

27

655

173

436

46

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

4

90

35

49

6

MĐ07

 Autocad

2

45

15

27

3

MH08

Thủy lực

2

45

20

22

3

II.2.

Môn học, mô đun chuyên môn

23

565

138

387

40

MH09

Tổ chức sản xuất

2

40

20

18

2

MH10

Quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi

3.5

60

34

22

4

MĐ11

 Kỹ thuật cảm biến

2.5

60

12

44

4

MĐ12

 PLC cơ bản

2.5

60

12

44

4

MĐ13

 Điện tử công suất

3

80

6

68

6

MĐ14

Sửa chữa máy bơm chìm trục đứng

1

30

4

23

3

MH15

Kỹ năng giao tiếp

2

40

16

22

2

MĐ16

Quản lý vận hành trạm bơm điện cao thế

3.5

80

24

50

6

MĐ17

Thực tập sản xuất

2

100

0

92

8

II.3

Môn học bổ trợ

 

 

 

 

 

MH18

Kỹ năng mềm

1

15

10

4

1

 

 Tổng

36

835

242

535

58

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Nhà trường sẽ bố trí cho sinh viên tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

 - Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:

Số TT

Nội dung

Thời gian

1

 Thể dục, thể thao

5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

2

Văn hoá, văn nghệ:

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể

 

Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

3

Hoạt động thư viện:

- Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

4

Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

5

Thăm quan, dã ngoại

Mỗi kỳ1 lần

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

- Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi và các quy định cụ thể khác tại từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo của nghề.

- Hình thức kiểm tra: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, tiểu luận, bài tập lớn hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.

- Thời gian kiểm tra : 

+ Lý thuyết: từ 60 phút đến 120 phút

+ Thực hành hoặc tích hợp giữa lý thuyết và thực hành: không quá 8 giờ

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi.       

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

         - Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

 

 

Số  TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

      1

Chính trị

Viết

Trắc nghiệm

Không quá 120 phút

45- 60 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

 

- Lý thuyết tổng hợp nghề

nghiệp

Viết hoặc trắc nghiệm

Vấn đáp

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút

chuẩn bị, 20 phút trả lời)

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Từ 1-3 ngày; 

không quá 8h/ngày

       

          -  Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của sinh viên và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng theo quy định của trường.

4.5. Các chú ý khác:

     Tùy theo tình hình thực tế và đặc thù của một số mô đun đào tạo mà việc tổ chức dạy học thực hành có thể thực hiện tại xưởng thực hành, xưởng sản xuất của nhà trường hoặc tại các cơ sở sản xuất có điều kiện phù hợp với chương trình đào tạo của mô đun.

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan