CT Vận hành, sửa chữa tầu cuốc

  7/6/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 44b /QĐ-TCĐTL-ĐT  ngày 28 tháng 2 năm  2022

của Hiệu trưởng trường CĐ Cơ điện và  Thủy lợi)

                                      

Tên nghề: Sửa chữa, vận hành tầu cuốc               Trình độ đào tạo:  Sơ cấp

2. Đối tượng tuyển sinh: Người từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề theo học.

3. Mô tả khóa học và mục tiêu đào tạo:

3.1. Mô tả khóa học:

Khóa học trang bị cho học viên kỹ năng cơ bản để thực hiện các công việc vận hành và sửa chữa tàu cuốc. Học viên có thể làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm cá nhân đối với tổ, nhóm; Có kiến thức, kỹ năng cơ bản, có sức khỏe, có khả năng thực hiện các công việc trong lĩnh vực của nghề.  

3.2. Mục tiêu khóa học:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

Kiến thức:

+ Có kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật, vật liệu, kỹ thuật an toàn điện, an toàn sông nước và bảo vệ môi trường sông biển, cơ học đất, đo lường điện và một số kiến thức liên quan về điện, cơ khí để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn nghề Điều khiển tầu cuốc;

+ Trình bày đ­ược cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc điểm của các loại máy và thiết bị điện; các loại máy và thiết bị  thuỷ lực; các loại thiết bị và bộ phận cơ khí trên các tầu cuốc có công suất tới 1600 CV; 

+ Phân biệt đ­ược kết cấu, tính năng và điều kiện làm việc của các tầu cuốc thông dụng để điều khiển tầu an toàn và hiệu quả;

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được các dụng cụ đồ nghề, các dụng cụ chuyên dùng và dụng cụ đo kiểm trong sửa chữa thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị thuỷ lực trên tầu;

+ Đọc được bản vẽ thi công, lựa chọn được phương pháp thi công hợp lý;

+ Làm đ­ược các nội dung bảo d­ưỡng ca, bảo d­ưỡng thư­ờng xuyên và định kỳ cho tầu, máy;

2. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

- Cẩn thận, trách nhiệm trong công việc và có thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý;

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

- Tổ chức nơi làm làm việc khoa học, có khả năng tư duy sáng tạo.

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

- Tổ chức nơi làm làm việc khoa học, có khả năng tư duy sáng tạo.

4. Danh mục số lượng, thời lượng của các mô-đun

 

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

 

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

Kiểm tra

MĐ 01

Kỹ thuật an toàn lao động

1.5

30

10

18

2

MĐ 02

Luật giao thông thuỷ và bảo vệ môi trường

1.5

30

14

14

2

MĐ 03

Kỹ thuật thi công tầu cuốc

2

45

18

24

3

MĐ 04

Điều khiển cuốc điện

4

100

18

72

10

MĐ 05

Điều khiển cuốc thủy lực

3

75

10

57

8

MĐ 06

Điều khiển cuốc gầu

5

120

20

90

10

 

           Tổng cộng:

17

400

90

275

35

 

5. Thời gian khóa học và thời gian thực học:

5.1.  Thời gian của khoá học:

- Thời gian đào tạo: 03 tháng

- Thời gian học tập:  12 tuần

5.2. Phân bổ thời gian thực học:

- Thời gian học lý thuyết: 90 giờ

- Thời gian thực hành, thực tập: 275 giờ

- Thời gian kiểm tra và kiểm tra kết thúc mô đun : 35 giờ

 

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

- Quy trình đào tạo:

+ Chương trình gồm 06 mô đun đã được xây dựng đảm bảo điều kiện lo gic về kiến thức và kỹ năng của nghề. Trong quá trình tổ chức đào tạo, cần đảm bảo việc bố trí thực hiện các mô đun cơ sở (MĐ01, MĐ02, MĐ03) trước khi tổ chức giảng dạy các mô đun/mô đun chuyên môn.

+ Kết thúc các mô đun/mô đun phải tổ chức kiểm tra đánh giá hoàn thành mô đun/ mô đun theo quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội.

- Điều kiện tốt nghiệp:

Người học phải học hết chương trình đào tạo, có điểm tổng kết khóa học từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10 và có đủ điều kiện theo Quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng cơ điện và Thủy lợi thì sẽ được xét công nhận và được cấp Chứng chỉ sơ cấp.

7. Phương pháp đánh giá và thang điểm.

- Hình thức kiểm tra kết thúc mô đun: Thực hiện bài kiểm tra tổng hợp kiến thức và kỹ năng

- Thời gian kiểm tra :           + Lý thuyết : không quá 120 phút

                                                            + Thực hành : không quá 6 giờ

- Thời gian kiểm tra của các mô-đun được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành và được tính vào thời gian thực hành.

- Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

 8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

- Chương trình chi tiết của các mô đun/mô đun đào tạo nghề đã được xây dựng chi tiết trong chương trình. Tuy nhiên, tuỳ theo điều kiện thực tế Trường có thể điều chỉnh thứ tự các mô đun hợp lý và phải đảm bảo tính logic của kiến thức, kỹ năng nghề và phải đảm bảo mục tiêu đào tạo tổng thể của chương trình cũng như mục tiêu đào tạo của mô đun đó.

- Tùy theo tình hình thực tế và đặc thù của một số mô đun đào tạo mà việc tổ chức dạy học thực hành có thể thực hiện tại xưởng thực hành, xưởng sản xuất của nhà trường hoặc tại các cơ sở sản xuất, các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo và có điều kiện phù hợp với chương trình đào tạo của mô đun

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan