CT sửa chữa bơm điện

  5/29/2022

CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42a /QĐ-TCĐTL-ĐT ngày 28 tháng 2 năm 2022

của Hiệu trưởng trường CĐ Cơ điện và Thủy lợi)

 

1.Tên nghề: Sửa chữa bơm điện                           Trình độ đào tạo:  Sơ cấp II

2.Đối tượng tuyển sinh: Người từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề theo học.

3. Mô tả khóa học và mục tiêu đào tạo:

3.1 Mô tả khóa học

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong các lĩnh vực của nghề Vận hành và sửa chữa bơm điện. Học viên có thể làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm cá nhân đối với tổ, nhóm; Có kiến thức, kỹ năng cơ bản, có sức khỏe, có khả năng vận hành, sửa chữa được máy bơm có Q ≤ 4000 m3/h, quản lý các công trình liên quan thuộc trạm bơm.

3.2. Mục tiêu đào tạo

3.2.1. Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên nhân gây tai nạn điện và các biện pháp kỹ thuật an toàn điện;

+ Trình bày cấu tạo và công dụng của các loại đồng hồ đo điện;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số loại khí cụ điện thông dụng dùng trong trạm bơm;

+ Trình bày được các hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và biện pháp sửa chữa các mạch điện tủ phân phối, tủ điều khiển điều khiển bơm điện;

+ Trình bày được trình tự các bước tháo, lắp động cơ điện;

+ Trình bày được những hư hỏng thường gặp và biện pháp sửa chữa máy bơm ly tâm, máy bơm hướng trục.

3.2.2. Kỹ năng:

+ Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện;

+ Sử dụng thành thạo các loại đồng hồ đo;

+ Sửa chữa được bộ dây quấn động cơ điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Sửa chữa được những hư hỏng thường gặp của tủ điện phân phối, tủ điện điều khiển;

+ Sửa chữa được một số bộ phận của máy bơm có Q ≤ 4000 m3/h.

+ Sơ cứu được người bị tai nạn lao động.

3.3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

- Cẩn thận, trách nhiệm trong công việc và có thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý;

- Tổ chức nơi làm làm việc khoa học, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

4. Danh mục số lượng, thời lượng của các mô-đun

 

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

Kiểm tra

MĐ 01

An toàn điện

1

20

9

10

2

MĐ 02

Sử dụng đồng hồ đo điện, dụng cụ và trang thiết bị

1.5

30

8

18

4

MĐ 03

Khí cụ điện trạm bơm

1.5

30

8

18

4

MĐ 04

Sửa chữa, vận hành tủ phân phối điện

1.5

40

6

30

4

MĐ 05

Sửa chữa, vận hành tủ điện điều khiển máy bơm

3

80

12

60

8

MĐ 06

Kỹ thuật lắp đặt đường ống hút xả

1

20

6

10

4

MĐ 07

Sửa chữa động cơ điện

3

80

12

60

8

MĐ 08

Sửa chữa, vận hành máy bơm ly tâm

3.5

90

15

67

8

MĐ 09

Sửa chữa, vận hành máy bơm hướng trục

2

60

8

44

8

 

Tổng số

18

450

84

317

50

5. Thời gian khóa học và thời gian thực học:

5.1.  Thời gian của khoá học:

- Thời gian đào tạo: 03 tháng

- Thời gian học tập:  12 tuần

5.2. Phân bổ thời gian thực học:

- Thời gian học lý thuyết: 84 giờ

- Thời gian thực hành, thực tập: 317 giờ

- Thời gian kiểm tra và kiểm tra kết thúc mô đun : 50 giờ

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

- Quy trình đào tạo:

+ Chương trình gồm 09 mô đun đã được xây dựng đảm bảo điều kiện lo gic về kiến thức và kỹ năng của nghề. Trong quá trình tổ chức đào tạo, cần đảm bảo việc bố trí thực hiện các mô đun cơ sở (MĐ01, MĐ02, MĐ03, MĐ04 ) trước khi tổ chức giảng dạy các mô đun/mô đun chuyên môn.

+ Kết thúc các mô đun/mô đun phải tổ chức kiểm tra đánh giá hoàn thành mô đun/ mô đun theo quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội.

- Điều kiện tốt nghiệp: Người học phải học hết chương trình đào tạo, có điểm tổng kết khóa học từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10 và có đủ điều kiện theo Quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng cơ điện và Thủy lợi thì sẽ được xét công nhận và được cấp Chứng chỉ sơ cấp bậc 2.

7. Phương pháp đánh giá và thang điểm

- Hình thức kiểm tra kết thúc mô đun: Thực hiện bài kiểm tra tổng hợp kiến thức và kỹ năng

- Thời gian kiểm tra :             + Lý thuyết : không quá 120 phút

                                                            + Thực hành : không quá 6 giờ

- Thời gian kiểm tra của các mô-đun được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành và được tính vào thời gian thực hành.

- Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

- Với 09 mô đun đào tạo nghề đã hình thành các kỹ năng cơ bản cho người học để đáp ứng mục tiêu của cấp trình độ đào tạo sơ cấp  trong đó trọng tâm là sửa chữa động cơ động cơ ba pha công suất nhỏ, sửa chữa một số bộ phận của máy bơm ly tâm, máy bơm hướng trục và sửa chữa tủ điện điều khiển máy bơm.

- Phương pháp giảng dạy: Để giảng dạy mô đun này, các giáo viên cần  có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt kết hợp các phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên hiện trường của người học.

- Khi giảng dạy cần giúp cho học viên thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của từng bài.

- Để giúp cho học viên nắm vững những kiến thức cơ bản sau mỗi bài học phải giao bài tập cụ thể đến từng học viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học.

 

- Tùy theo tình hình thực tế và đặc thù của một số mô đun đào tạo mà việc tổ chức dạy học thực hành có thể thực hiện tại xưởng thực hành, xưởng sản xuất của nhà trường hoặc tại các cơ sở sản xuất, các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo và có điều kiện phù hợp với chương trình đào tạo của mô đun.

Bình luận

Các bài viết liên quan