CT Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

  4/16/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 209 d /QĐ-TCĐTL-ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2019 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi)

 

Tên nghề: Quản lý khai thác công trình thủy lợi

Mã nghề: 6340409

Trình độ đào tạo:    Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tư­­ợng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp cùng nghề, có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

Thời gian đào tạo: 1 năm

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

     - Số lượng môn học, mô đun: 19

     - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 42 tín chỉ

     - Khối lượng các môn học chung: 180 giờ

     - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 755  giờ

     - Khối lượng lý thuyết: 255 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:  680 giờ

Nội dung chương trình

Mã MH,    MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng   số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

Kiểm tra

I.

Các môn học chung

10

180

69

99

12

MH 01

Giáo dục chính trị

3

45

25

17

3

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

2

26

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

30

15

13

2

MH 05

Tin học

1

30

6

22

2

MH 06

Anh văn

2

30

12

16

2

II.

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

32

755

186

520

49

II.1.

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

3

45

22

20

3

MH 07

Cơ kỹ thuật

3

45

22

20

3

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

29

710

164

500

46

MH 08

Thủy lực công trình

2

30

15

13

2

MĐ 09

Kỹ thuật Bơi lội

2

40

8

28

4

MĐ 10

Quản lý, vận hành công trình đầu mối thủy lợi

3

80

15

61

4

MĐ 11

Quản lý, vận hành hệ thống tưới tiết kiệm nước

2

40

8

30

2

MĐ 12

VH BD máy bơm ly tâm và hỗn lưu

2

60

12

44

4

MH 13

Tổ chức sản xuất

2

30

16

12

2

MĐ 14

Kỹ thuật khai thác nước ngầm

2

60

12

44

4

MH 15

Kinh tế thủy lợi

3

60

30

26

4

MH 16

Kỹ năng giao tiếp

2

30

16

12

2

MH 17

Soạn Thảo văn bản

2

30

16

12

2

MĐ 18

Thực tập tay nghề nâng cao

3

90

16

66

8

MĐ 19

Thực tập sản xuất

4

160

0

152

8

 

Tổng 

42

935

255

619

61

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan

Liên kết
  • Bộ NN & PTNT
  • Bộ Giáo dục và đào tạo
  • Tổng cục dạy nghề
Hình ảnh nổi bật
  • Thầy giáo Trần Xuân Bách (đứng thứ nhất tính từ phải sang) đạt giải nhất tại hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015
  • Sinh viên Nguyễn Công Tuấn lớp CI2 - K48 (đứng thứ tư từ trái qua) đoạt huy chương Vàng tại kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2014
Thống kê truy cập
     Đang xem: 23
Đã xem: 91523
Hôm nay: 1
Trong tháng: 1049
Trong năm: 5686
Lượng xem lớn nhất: 512
      20/8/2018