CT Quản lý điện nông thôn

  5/29/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36a /QĐ-TCĐTL-ĐT  ngày 21 tháng 02 năm 2022

của Hiệu trưởng trường CĐ Cơ điện và Thủy lợi)

 

1. Tên nghề: Quản lý điện nông thôn      Trình độ đào tạo: Sơ cấp II

2. Đối tượng tuyển sinh: Người từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề theo học.

3. Mô tả khóa học và mục tiêu đào tạo:

3.1. Mô tả khóa học

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong các lĩnh vực của nghề Quản lý điện nông thôn. Học viên có thể làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm cá nhân đối với tổ, nhóm; Có kiến thức, kỹ năng cơ bản, có sức khỏe, có khả năng Lắp đặt, sửa chữa được đường dây hạ áp 0,4 kV

3.2. Mục tiêu đào tạo

- Kiến thức:

+ Trình bày được quy cách, số liệu kỹ thuật và công dụng của các thiết bị, vật liệu dùng để thay thế sửa chữa lưới điện hạ áp;

+ Mô tả được kết cấu lưới điện hạ áp, cấu tạo nguyên lý làm việc, cách sử dụng các trang thiết bị trên lưới điện hạ áp;

+ Trình bày được các quy trình, quy phạm quản lý, vận hành, kiểm tra sửa chữa lưới điện, chế độ quy định về lập phiếu thao tác, phiếu công tác trong sửa chữa cũng như vận hành, quy trình kinh doanh điện nông thôn, kỹ thuật an toàn điện và phòng chống cháy nổ;

+ Nêu được công dụng, phương pháp sử dụng và bảo quản các dụng cụ đo đếm như: Ampe mét, Ampe kìm, Vôn mét, Terômét, Mêgôm mét, các loại công tơ hữu công và vô công... ;

+ Trình bày được cách sử dụng các thiết bị dùng phục vụ cho công tác xây dựng lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa trong lưới điện 0,4 kV và trình tự thực hiện;

+ Nêu được quy phạm kỹ thuật xây dựng, cải tạo đường dây 0,4 kV: dựng cột điện, rải dây, căng dây, lấy độ võng, cố định dây dẫn trên sứ, làm tiếp địa đường dây hạ thế...;

+ Trình bày được các quy định của Luật Điện lực liên quan đến quản lý vận hành lưới điện hạ áp;

+ Mô tả được quy trình kinh doanh điện nông thôn.

- Kỹ năng:

+ Lắp đặt, sửa chữa được đường dây hạ áp 0,4 kV.

+ Đọc được bản vẽ và trực tiếp lắp đặt điện sinh hoạt;

+ Lắp được các đồng hồ đo lường và bảng điện đúng kỹ thuật, đảm bảo mỹ thuật;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ thi công đường dây 0,4 kV, dụng cụ đo như vôn mét, ampe mét, công tơ 1 pha và 3 pha, mêgôm mét, terômét...;

+ Tham gia thực hiện được các công việc đào móng, dựng cột, đổ bê tông đúng kỹ thuật các loại cột chữ H, cột ly tâm;

+ Nối thành thạo các loại cáp và dây dẫn hạ áp;

+ Thay thế được các thiết bị trong lưới điện hạ áp;

+ Lắp đặt công tơ, ghi chỉ số công tơ, lập hoá đơn thu tiền điện;

+ Kiểm tra giám sát việc sử dụng điện của các hộ dùng điện, lập biên bản các trường hợp vi phạm để báo cáo cơ quan chuyên môn xử lý;

+ Hướng dẫn nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, giảm tổn thất điện năng;

+ Chọn vật tư, thiết bị đúng quy cách, mã hiệu cần thiết cho việc kéo dây từ trục chính vào các hộ dùng điện;

+ Làm được các báo cáo định kỳ, đột xuất về giá điện, về thu chi tiền điện, tổn thất điện năng, tình trạng thực tế về kỹ thuật của lưới điện hạ áp, chấp hành nội quy sử dụng điện... cho cơ quan quản lý;

+ Kiểm tra được điện trở nối đất. Sửa chữa, thay thế được tiếp địa cột, tiếp địa lặp lại của đường dây;

+ Thao tác vận hành các thiết bị lưới điện hạ áp đúng quy trình;

3.3.Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

+ Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công;

+ Luôn chấp hành các nội quy, qui chế của đơn vị và của ngành Điện;

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

4. Danh mục số lượng, thời lượng của các mô-đun

Mã MH, MĐ

Tên môn học,  môđun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

Kiểm tra

MĐ01

Điện cơ bản

1

30

11

15

4

MĐ02

An toàn lao động

1

30

11

16

3

MĐ03

Khí cụ điện hạ áp

1.5

40

10

27

3

MĐ04

Lắp đặt mạng điện dân dụng

1.5

40

8

26

6

MĐ05

Lắp đặt thiết bị điện gia dụng

1.5

40

8

26

6

MĐ06

Lắp đặt, sửa chữa lưới điện và thiết bị điện hạ áp

3

80

8

64

8

MĐ07

Quản lý vận hành trạm và đường dây hạ áp

1

20

2

14

4

MĐ08

Quản lý vận hành các thiết bị điện hạ áp

3

75

13

57

5

MĐ09

Kinh doanh điện nông thôn

1.5

45

10

32

3

 

Tổng cộng

15

400

81

277

42

5. Thời gian khóa học và thời gian thực học:

5.1.  Thời gian của khoá học:

- Thời gian đào tạo: 03 tháng

- Thời gian học tập:  12 tuần

5.2. Phân bổ thời gian thực học:

- Thời gian học lý thuyết: 81 giờ

- Thời gian thực hành, thực tập: 277 giờ

- Thời gian kiểm tra và kiểm tra kết thúc mô đun : 42 giờ

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

- Quy trình đào tạo:

+ Chương trình gồm 09 mô đun đã được xây dựng đảm bảo điều kiện lo gic về kiến thức và kỹ năng của nghề. Trong quá trình tổ chức đào tạo, cần đảm bảo việc bố trí thực hiện các mô đun cơ sở (MĐ01, MĐ02, MĐ03, MĐ04 ) trước khi tổ chức giảng dạy các mô đun/mô đun chuyên môn.

+ Kết thúc các mô đun/mô đun phải tổ chức kiểm tra đánh giá hoàn thành mô đun/ mô đun theo quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội.

- Điều kiện tốt nghiệp:

Người học phải học hết chương trình đào tạo, có điểm tổng kết khóa học từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10 và có đủ điều kiện theo Quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng cơ điện và Thủy lợi thì sẽ được xét công nhận và được cấp Chứng chỉ sơ cấp bậc 2.

7. Phương pháp đánh giá và thang điểm

- Hình thức kiểm tra kết thúc mô đun: Thực hiện bài kiểm tra tổng hợp kiến thức và kỹ năng

- Thời gian kiểm tra :           + Lý thuyết : không quá 120 phút

                                                            + Thực hành : không quá 6 giờ

- Thời gian kiểm tra của các mô-đun được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành và được tính vào thời gian thực hành.

- Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

   - Với 09 mô đun đào tạo nghề đã hình thành các kỹ năng cơ bản cho người học để đáp ứng mục tiêu của cấp trình độ đào tạo sơ cấp  trong đó trọng tâm là Lắp đặt, sửa chữa được đường dây hạ áp 0,4 kV.

- Phương pháp giảng dạy: Để giảng dạy mô đun này, các giáo viên cần  có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt kết hợp các phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên hiện trường của người học.

      - Khi giảng dạy cần giúp cho học viên thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của từng bài.

- Để giúp cho học viên nắm vững những kiến thức cơ bản sau mỗi bài học phải giao bài tập cụ thể đến từng học viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học.

- Tùy theo tình hình thực tế và đặc thù của một số mô đun đào tạo mà việc tổ chức dạy học thực hành có thể thực hiện tại xưởng thực hành, xưởng sản xuất của nhà trường hoặc tại các cơ sở sản xuất, các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo và có điều kiện phù hợp với chương trình đào tạo của mô đun.

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan