CT May thời trang

  7/6/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 211a / QĐ-TCĐTL-ĐT ngày 14  tháng 8  năm 2020    

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi)

 

Tên nghề:May thời trang

Mã nghề: 6540205

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương hoặc đã hoàn thành chương trình văn hóa THPT theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 28

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 99 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 435 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1950 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 624 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1761 giờ

Nội dung chương trình:

Mã    MĐ/   MH

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng  số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận

Thi/ Kiểm tra

I

Các môn học chung

21

435

157

255

23

MH 01

Giáo dục chính trị

4

75

41

29

5

MH 02

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

4

75

36

35

4

MH 05

Tin học

3

75

15

58

2

MH 06

Anh văn

6

120

42

72

6

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

78

1950

467

1318

165

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

13

210

116

80

14

MH 07

Vẽ kỹ thuật ngành may

2

30

15

13

2

MH 08

Cơ sở thiết kế trang phục

2

30

18

8

4

MH 09

Vật liệu may

2

30

22

6

2

MH 10

Mỹ thuật trang phục

2

30

15

13

2

MH 11

Thiết bị may

3

60

30

28

2

MH 12

An toàn lao động

2

30

16

12

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

65

1740

351

1238

151

MH 13

Nhân trắc học

2

30

23

5

2

MĐ 14

Thiết kế trang phục

8

200

52

130

18

MĐ 15

Đồ họa thời trang

3

60

20

32

8

MĐ 16

May áo sơ mi nam - nữ

6

150

35

99

16

MĐ 17

May áo veston

5

120

24

84

12

MĐ 18

May quần âu nam - nữ

5

120

22

86

12

MĐ 19

May áo jacket nam

4

105

20

73

12

MĐ 20

May trang phục trẻ em

3

60

18

34

8

MĐ 21

Tiếng Anh chuyên ngành

2

30

18

10

2

MH 22

Công nghệ sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm

3

45

25

17

3

MH 23

Maketing

2

30

20

8

2

MĐ 24

Thiết kế mẫu công nghiệp

3

90

24

54

12

MĐ 25

May váy, áo váy

3

80

18

54

8

MĐ 26

Thiết kế, cắt may áo dài

3

80

20

52

8

MĐ 27

Thiết kế, cắt may quần, áo sơ mi nam - nữ thời trang

2

60

12

40

8

MĐ 28

Thực tập sản xuất

11

480

0

460

20

Tổng cộng

99

2385

624

1573

188

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan