CT May thời trang

  7/6/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 259/ QĐ-TCĐTL-ĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi)

 

Tên nghề:May thời trang

Mã nghề: 6540205

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp trung cấp cùng nghề, có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Thời gian đào tạo:01 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ thuộc các lĩnh vực của  nghề May thời trang. kiến thức chuyên môn và tay nghề vững vàng, biết sáng tạo và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, biết làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả, khoa học. Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Có sức khỏe tốt để học tập và lao động, cống hiến sức mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Mục tiêu cụ thể

12.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

Trình bày được nguyên lý hoạt động, tính năng, tác dụng của một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may.

Trình bày được phương pháp thiết kế các kiểu áo vest, quần áo sơ mi thời trang, áo dài và trang phục trẻ em; phương pháp nhảy mẫu các loại sản phẩm may.

Trình bày được kỹ thuật may các kiểu áo vest, quần áo sơ mi thời trang, áo dài và trang phục trẻ em và quy trình lắp ráp các loại sản phẩm may thời trang.

Lựa chọn được các nguyên, phụ liệu phù hợp với từng kiểu sản phẩm may thời trang.

Sử dụng thành thạo một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may.

Sử dụng được phần mềm thiết kế đồ họa thời trang thông dụng.

Thiết kế, cắt may được các sản phẩm may mặc áo vest, quần áo sơ mi thời trang, áo dài, trang phục trẻ em,.. đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

Thiết kế được các loại mẫu phục vụ cho quá trình may lắp ráp sản phẩm.

Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn lắp ráp sản phẩm thời trang.

Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.

1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa, Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Có ý thức chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ dụng cụ, máy móc, thiết bị; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.

Có kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp.

   -  Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về Giáo dục Quốc phòng-An ninh.Có tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề May thời trang sinh viên sẽ:

- Làmviệc trên các trên dây chuyền may của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

-  Tham gia sản xuất trong các công đoạn sản xuất của các doanh nghiệp may.

-  Tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 17

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 36 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 180 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 675 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 224 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 631 giờ

3.  Nội dung chương trình:

 

Mã    MĐ/   MH

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng  số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận

Thi/ Kiểm tra

I

Các môn học chung

9

180

69

99

12

MH 01

Giáo dục chính trị

2.5

45

25

17

3

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

2

26

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

1.5

30

15

13

2

MH 05

Tin học

1.5

30

6

22

2

MH 06

Anh văn

1.5

30

12

16

2

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

27

675

155

461

61

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

3

60

27

30

3

MH 07

Mỹ thuật trang phục

1.5

30

15

13

2

MH 08

Thiết bị may

1.5

30

12

17

1

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

24

615

128

431

58

MĐ 09

Thiết kế trang phục

4

90

28

56

6

MĐ 10

Đồ họa thời trang

2.5

60

20

32

8

MĐ 11

May áo veston

2.5

60

11

47

4

MĐ 12

May trang phục trẻ em 

2.5

60

18

34

8

MĐ 13

Thiết kế mẫu công nghiệp

1.5

30

9

14

7

MĐ 14

Thiết kế, cắt may áo dài

3.5

80

20

52

8

MĐ 15

Thiết kế, cắt may quần, áo sơ mi nam - nữ thời trang

2.5

60

12

40

8

MĐ 16

Thực tập sản xuất

4

160

0

152

8

II.3

Môn học bổ trợ

 

 

 

 

 

MH 17

Kỹ năng mềm

1

15

10

4

1

Tổng cộng

36

855

224

560

73

 4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Nhà trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:

 

Số TT

Nội dung

Thời gian

1

 Thể dục, thể thao

5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

2

Văn hoá, văn nghệ:

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể

 

Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

3

Hoạt động thư viện:

- Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

4

Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

5

Thăm quan, dã ngoại

Mỗi kỳ1 lần

 4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

- Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi và các quy định cụ thể khác tại từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo của nghề.

- Hình thức kiểm tra: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, tiểu luận, bài tập lớn hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.

- Thời gian kiểm tra: 

+ Lý thuyết: từ 60 phút đến 120 phút

+ Thực hành hoặc tích hợp giữa lý thuyết và thực hành: không quá 8 giờ

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi.       

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

         - Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

      1

Chính trị

Viết

Trắc nghiệm

Không quá 90 phút

45- 60 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

 

- Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Viết hoặc trắc nghiệm

Vấn đáp

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị, 20 phút trả lời)

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Từ 1-3 ngày; 

không quá 8h/ngày

          -  Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của sinh viên và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng theo quy định của trường.

4.5. Các chú ý khác

   Tùy theo tình hình thực tế và đặc thù của một số mô đun đào tạo mà việc tổ chức dạy học thực hành có thể thực hiện tại xưởng thực hành, xưởng sản xuất của nhà trường hoặc tại các cơ sở sản xuất có điều kiện phù hợp với chương trình đào tạo của mô đun.

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan