Ct May công nghiệp

  7/6/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 44a /QĐ-TCĐTL-ĐT  ngày 28 tháng 02 năm 2022

của Hiệu trưởng trường CĐ Cơ điện và Thủy lợi)

 

1. Tên nghề: May công nghiệp                  Trình độ đào tạo: Sơ cấp II

2. Đối tượng tuyển sinh: Người từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề theo học.

3. Mô tả khóa học và mục tiêu đào tạo:

3.1 Mô tả khóa học

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong các lĩnh vực của nghề May công nghiệp. Học viên có thể làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm cá nhân đối với tổ, nhóm; Có kiến thức, kỹ năng cơ bản, có sức khỏe, có khả năng thực hiện may được các  loại quần áo thông thường  trong các đơn vị, doanh nghiệp.

3.2. Mục tiêu đào tạo

3.2.1. Kiến thức:

+ Trình bày được kiến thức các môn cơ sở như: Vật liệu may, An toàn lao động, Vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nghề may công nghiệp.

+ Trình bày được tính chất cơ bản của một số nguyên vật liệu sản xuất ra các sản phẩm may.

+ Trình bày được nguyên lý vận hành đảm bảo an toàn, tính năng, tác dụng và bảo quản một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may công nghiệp.

+ Trình bày được phương pháp may chi tiết và lắp ráp các chi tiết trên sản phẩm may thông dụng; kiểm tra được sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu may công nghiệp.

+ Trình bày được trách nhiệm và nghĩa vụ của lao động nghề may công nghiệp về an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.

3.2.2. Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phụ trợ trên trên dây chuyền may công nghiệp như máy may 1 kim; máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ; máy cuốn ống; máy thùa khuyết; máy đính cúc.

+ Vận hành được thiết bị an toàn và đúng quy trình kỹ thuật

+ May được các đường may cơ bản như đường vắt sổ; đường may can; đường may viền; đường may cuốn; đường may mí; đường may lộn; đường may diễu; đường may tra; thùa khuyết; đính cúc đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ May được các chi tiết trên sản phẩm áo Jacket, váy, áo sơ mi hoặc quần âu như may ly chiết; may nẹp; may túi; may thép tay; may măng séc; may cổ; may cửa khoá quần; may cạp quần… đạt yêu cầu chất lượng của tài liệu kỹ thuật.

 + May lắp ráp được các cụm chi tiết trên sản phẩm áo Jacket, váy, áo sơ mi hoặc quần âu như may vai; tra cổ; tra tay; may sườn; tra măng séc; tra cạp quần; may giàng quần; may đũng; thùa khuyết đính cúc… đạt yêu cầu chất lượng của tài liệu kỹ thuật.

+ Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn lắp ráp sản phẩm sơ mi quần âu.

+ Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất.

3.3.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ học tập và rèn luyện nghiêm túc.

+ Có tinh thần trách nhiệm với công việc   

4. Danh mục số lượng, thời lượng của các môn học, mô-đun

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

Kiểm tra

MĐ 01

An toàn lao động

1

16

6

8

2

MĐ 02

Vận hành một số thiết bị may

1

24

4

18

2

MĐ 03

Công nghệ sản xuất

1

16

7

7

2

MĐ 04

May các đường may máy cơ bản

1.5

32

5

24

3

MĐ 05

Thiết kế trang phục

1.5

32

6

21

5

MĐ 06

May áo sơ mi

4

100

16

74

10

MĐ 07

May quần âu 

3

80

10

60

10

MĐ 08

May bộ phận chủ yếu áo Jacket

2.5

60

12

40

8

MĐ 09

May bộ phận chủ yếu của váy

1.5

40

8

28

4

Tổng cộng

17

400

74

280

46

5. Thời gian khóa học và thời gian thực học:

5.1.  Thời gian của khoá học:

- Thời gian đào tạo: 03 tháng

- Thời gian học tập:  12 tuần

5.2. Phân bổ thời gian thực học:

- Thời gian học lý thuyết: 74 giờ

- Thời gian thực hành, thực tập: 280 giờ

- Thời gian kiểm tra và kiểm tra kết thúc mô đun : 46 giờ

 6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

- Quy trình đào tạo:

+ Chương trình gồm 09 mô đun đã được xây dựng đảm bảo điều kiện lo gic về kiến thức và kỹ năng của nghề. Trong quá trình tổ chức đào tạo, cần đảm bảo việc bố trí thực hiện các mô đun cơ sở (MĐ01, MĐ02, MĐ03, MĐ04 ) trước khi tổ chức giảng dạy các môn học/mô đun chuyên môn.

+ Kết thúc các môn học/mô đun phải tổ chức kiểm tra đánh giá hoàn thành môn học/ mô đun theo quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội.

- Điều kiện tốt nghiệp: Người học phải học hết chương trình đào tạo, có điểm tổng kết khóa học từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10 và có đủ điều kiện theo Quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng cơ điện và Thủy lợi thì sẽ được xét công nhận và được cấp Chứng chỉ sơ cấp bậc II.

7. Phương pháp đánh giá và thang điểm

- Hình thức kiểm tra kết thúc mô đun: Thực hiện bài kiểm tra tổng hợp kiến thức và kỹ năng

- Thời gian kiểm tra :             + Lý thuyết : không quá 120 phút

                                                            + Thực hành : không quá 6 giờ

- Thời gian kiểm tra của các mô-đun được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành và được tính vào thời gian thực hành.

- Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

       - Với 09 mô đun đào tạo nghề đã hình thành các kỹ năng cơ bản cho người học để đáp ứng mục tiêu của cấp trình độ đào tạo sơ cấp  trong đó trọng tâm là thực hiện các kỹ thuật may các quần áo sơ mi thông thường trong các đơn vị, doanh nghiệp.

 

                                                                                            

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan