CT Lắp ráp và sửa chữa thiết bị điện lạnh

  7/6/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-TCĐTL-ĐT  ngày 21 tháng 2 năm 2022

của Hiệu trưởng trường CĐ Cơ điện và Thủy lợi)

 

Tên nghề: Lắp ráp và sửa chữa thiết bị điện lạnh

Trình độ đào tạo: Sơ cấp II

Đối tượng tuyển sinh: Người từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề theo học.

1. Mô tả khóa học và mục tiêu đào tạo:

1.1. Mô tả khóa học

Khóa học trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị lạnh thông dụng và kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị lạnh thông dụng trong dân dụng. Học viên có sức khỏe, có kiến thức, kỹ năng cơ bản, có thể làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm cá nhân đối với tổ, nhóm.

1.2. Mục tiêu đào tạo

1.2.1. Kiến thức:

+ Trình bày được đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, lạnh trong tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Trình bày được quy trình vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt, sửa chữa, kiểm tra, thay thế thiết bị trong các hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Trình bày được các phương pháp sơ cứu người bị nạn trong điện giật, bỏng lạnh, rơi ngã từ trên cao xuống.

1.2.2. Kỹ năng:

+ Nhận biết, kiểm tra, đánh giá được tình trạng các thiết bị điện, lạnh cơ bản trong các hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng, kiểm tra được các thiết bị trong hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Sửa chữa, thay thế được thiết bị trong các hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

          + Sử dụng được các thiết bị, dụng cụ nghề đúng kỹ thuật và an toàn; Sơ cứu được nạn nhân khi có sự cố xảy ra.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

+ Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập ;

+ Tổ chức nơi làm việc khoa học, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp ;

+ Tuân thủ các quy trình, quy phạm trong vận hành, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị lạnh.

4. Danh mục số lượng, thời lượng của các môn học, mô-đun

Mã MĐ, MĐ

Tên môn học, môđun

Số tín chỉ

Thời gian  đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

Kiểm tra

MĐ01

An toàn lao động

1

20

8

10

2

MĐ02

Đo lường điện lạnh

1

20

8

10

2

MĐ03

Điện cơ bản

1.5

40

8

30

2

MĐ04

Lạnh cơ bản

2.5

60

12

42

6

MĐ05

Sửa chữa, bảo dưỡng tủ lạnh dân dụng

3

80

14

58

8

MĐ06

Sửa chữa, bảo dưỡng tủ lạnh thương nghiệp

1.5

40

8

28

4

MĐ07

Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa điều hoà nhiệt độ cục bộ

3

90

18

64

8

MĐ08

Bảo dưỡng máy lạnh công  nghiệp

1

30

6

20

4

MĐ09

Bảo dưỡng hệ thống ĐHKK trung tâm

1.5

40

6

30

4

 

Tổng cộng

16

420

88

292

40

5. Thời gian khóa học và thời gian thực học:

5.1.  Thời gian của khoá học:

- Thời gian đào tạo: 03 tháng

- Thời gian học tập:  12 tuần

5.2. Phân bổ thời gian thực học:

- Thời gian học lý thuyết: 88 giờ

- Thời gian thực hành, thực tập: 292 giờ

- Thời gian kiểm tra và kiểm tra kết thúc mô đun : 40 giờ

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

- Quy trình đào tạo:

+ Chương trình gồm 09 mô đun đã được xây dựng đảm bảo điều kiện lo gic về kiến thức và kỹ năng của nghề. Trong quá trình tổ chức đào tạo, cần đảm bảo việc bố trí thực hiện các mô đun cơ sở (MĐ01, MĐ02, MĐ03, MĐ04) trước khi tổ chức giảng dạy các môn học/mô đun chuyên môn.

+ Kết thúc các môn học/mô đun phải tổ chức kiểm tra đánh giá hoàn thành môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội.

- Điều kiện tốt nghiệp:

Người học phải học hết chương trình đào tạo, có điểm tổng kết khóa học từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10 và có đủ điều kiện theo Quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi thì sẽ được xét công nhận và được cấp Chứng chỉ sơ cấp bậc 2.

7. Phương pháp đánh giá và thang điểm

- Hình thức kiểm tra kết thúc mô đun: Thực hiện bài kiểm tra tổng hợp kiến thức và kỹ năng

- Thời gian kiểm tra :             + Lý thuyết : không quá 120 phút

                                                            + Thực hành : không quá 6 giờ

- Thời gian kiểm tra của các mô-đun được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành và được tính vào thời gian thực hành.

- Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

       - Với 09 mô đun đào tạo nghề đã hình thành các kỹ năng cơ bản cho người học để đáp ứng mục tiêu của cấp trình độ đào tạo sơ cấp nghề Lắp đặt và sửa chữa thiết bị lạnh.

       - Phương pháp giảng dạy: Để giảng dạy mô đun này, các giáo viên cần có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt kết hợp các phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên hiện trường của người học.

- Khi giảng dạy cần giúp cho học viên thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của từng bài.

- Để giúp cho học viên nắm vững những kiến thức cơ bản sau mỗi bài học phải giao bài tập cụ thể đến từng học viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học.

- Tùy theo tình hình thực tế và đặc thù của một số mô đun đào tạo mà việc tổ chức dạy học thực hành có thể thực hiện tại xưởng thực hành, khu vực thực hành của nhà trường hoặc tại các cơ sở sản xuất, các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo và có điều kiện phù hợp với chương trình đào tạo của mô đun.

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan