CT Lắp đặt điện nươc nông thôn

  7/6/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42b /QĐ-TCĐTL-ĐT  ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Hiệu trưởng trường CĐ Cơ điện và Thủy lợi)

 

1. Tên nghề: Lắp đặt điện, nước nông thôn        Trình độ đào tạo: Sơ cấp II

2. Đối tượng tuyển sinh: Người từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề theo học.

3. Mô tả khóa học và mục tiêu đào tạo:

3.1. Mô tả khóa học

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong các lĩnh vực của nghề Lắp đặt điện, nước nông thôn. Học viên có thể làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm cá nhân đối với tổ, nhóm; Có kiến thức, kỹ năng cơ bản, có sức khỏe, có khả năng lắp đặt, vận hành, được các thiết bị điện, nước  phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

3.2. Mục tiêu đào tạo

3.2.1. Kiến thức:

+ Trình bày được nhiệm vụ, công dụng và phân loại đường ống, thiết bị của hệ thống cấp, thoát nước gia đình;

+ Trình bày đư­ợc sơ đồ nguyên lý, cấu tạo, công dụng của các thiết bị, dụng cụ của nghề;

+ Vận dụng được những kiến thức cơ bản để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện dân dụng;

+ Trình bày được cách sử dụng của các dụng cụ đo, bộ đồ nghề điện, máy cắt, máy khoan cầm tay, mỏ hàn điện, ...;

+ Đọc được bản vẽ của hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước và các tài liệu liên quan;                                                                

+ Trình bày đư­ợc phương pháp lắp đặt, vận hành hệ thống ống cấp, thoát nước, phù hợp với yêu cầu thi công.

3.2.2. Kỹ năng:

+ Lựa chọn và sử dụng được các dụng cụ đồ nghề cầm tay, dụng cụ đo kiểm, vật tư và thiết bị thường dùng trong thi công, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước gia đình;

+ Thực hiện các biện pháp an toàn: cấp cứu nạn nhân bị điện giật;

+ Sử dụng được đồng hồ vạn năng, ampe kìm và các dụng cụ nghề điện đúng phương pháp, đảm bảo an toàn;

+ Đo, lấy dấu, cắt, ren và nối các mối nối thông thường đạt yêu cầu kỹ thuật;

+ Lắp đặt được đường ống, thiết bị cấp, thoát nước gia đình và máy bơm 1 pha;

+ Vận hành được hệ thống cấp, thoát nước đúng quy trình;

+ Kiểm tra, phát hiện và xử lý được các sự cố thông thường.

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tác phong công nghiệp. Lao động có kỷ luật, kỹ thuật, sáng tạo. Cẩn thận, ngăn nắp, gọn gàng;

+ Tiết kiệm nguyên vật liệu, thời gian;

+ Có tinh thần đoàn kết, trung thực.

4. Danh mục số lượng, thời lượng của các mô đun, mô-đun

Mã MH,MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

Kiểm tra

MĐ01

An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

1

16

7

7

2

MĐ02

Cấp, thoát nước cơ bản

1

20

8

10

2

MĐ03

Vẽ điện

1

20

6

12

2

MĐ04

Điện cơ bản

1

20

8

9

3

MĐ05

Khí cụ điện hạ thế

1

20

6

11

3

MĐ06

Sử dụng đồng hồ đo điện, dụng cụ và trang thiết bị

1.5

36

6

26

4

MĐ07

Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước gia đình

3.5

90

10

72

8

MĐ08

Lắp đặt hệ thống đường ống thoát nước gia đình

2.5

60

6

48

6

MĐ09

Lắp đặt thiết bị cấp, thoát nước gia đình

4.5

118

14

92

12

 

Tổng cộng

17

400

71

287

42

5. Thời gian khóa học và thời gian thực học

5.1.  Thời gian của khoá học:

- Thời gian đào tạo: 03 tháng

- Thời gian học tập:  12 tuần

5.2. Phân bổ thời gian thực học:

- Thời gian học lý thuyết: 71 giờ

- Thời gian thực hành, thực tập: 287 giờ

- Thời gian kiểm tra và kiểm tra kết thúc mô đun : 42 giờ

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

- Quy trình đào tạo:

+ Chương trình gồm 09 mô đun đã được xây dựng đảm bảo điều kiện lo gic về kiến thức và kỹ năng của nghề. Trong quá trình tổ chức đào tạo, cần đảm bảo việc bố trí thực hiện các mô đun cơ sở (MĐ01, MĐ02, MĐ03, MĐ04, MĐ05, MĐ06) trước khi tổ chức giảng dạy các mô đun/mô đun chuyên môn.

+ Kết thúc các mô đun/mô đun phải tổ chức kiểm tra đánh giá hoàn thành mô đun/ mô đun theo quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội.

- Điều kiện tốt nghiệp: Người học phải học hết chương trình đào tạo, có điểm tổng kết khóa học từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10 và có đủ điều kiện theo Quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi thì sẽ được xét công nhận và được cấp Chứng chỉ sơ cấp bậc 2.

7. Phương pháp đánh giá và thang điểm

- Hình thức kiểm tra kết thúc mô đun: Thực hiện bài kiểm tra tổng hợp kiến thức và kỹ năng

- Thời gian kiểm tra :             + Lý thuyết : không quá 120 phút

                                                            + Thực hành : không quá 6 giờ

- Thời gian kiểm tra của các mô-đun được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành và được tính vào thời gian thực hành.

- Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

8. Hướng dẫn sử dụng chương trình

            - Với 09 mô đun đào tạo nghề đã hình thành các kỹ năng cơ bản cho người học để đáp ứng mục tiêu của cấp trình độ đào tạo sơ cấp  trong đó trọng tâm là lắp đặt, vận hành các thiết bị điện, nước phục vụ nông nghiệp nông thôn.

- Phương pháp giảng dạy: Để giảng dạy mô đun này, các giáo viên cần  có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt kết hợp các phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên hiện trường của người học.

      - Khi giảng dạy cần giúp cho học viên thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của từng bài.

- Để giúp cho học viên nắm vững những kiến thức cơ bản sau mỗi bài học phải giao bài tập cụ thể đến từng học viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học.

- Tùy theo tình hình thực tế và đặc thù của một số mô đun đào tạo mà việc tổ chức dạy học thực hành có thể thực hiện tại xưởng thực hành, xưởng sản xuất của nhà trường hoặc tại các cơ sở sản xuất, các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo và có điều kiện phù hợp với chương trình đào tạo của mô đun.

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan