CT Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

  4/15/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 211d /QĐ-TCĐTL-ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2019

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi)

 

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hoà không khí

Mã ngành nghề: 6520205

Trình độ đào tạoCao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinhTốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 3 năm

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

      - Số lượng môn học, mô đun: 32

      - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 114 tín chỉ

      - Khối lượng các môn học chung: 435 giờ

      - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2300 giờ

      - Khối lượng lý thuyết: 722 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2013 giờ

Nội dung chương trình:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

 

Thời gian học tập (giờ)

Số tín chỉ

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành /thực tập /thí nghiệm /bài tập/thảo luận

Thi/ Kiểm tra

I

Các môn học chung

21

435

157

255

23

MH 01

Giáo dục chính trị

4

75

41

29

5

MH 02

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

4

75

36

35

4

MH 05

Tin học

3

75

15

58

2

MH 06

Anh văn

6

120

42

72

6

II

Các môn học, mô đun chuyên môn 

93

2300

565

1602

133

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

31

540

268

232

40

MH 07

Vẽ kỹ thuật

3

45

30

12

3

MH 08

Cơ kỹ thuật

2

30

18

10

2

MH 09

Điện kỹ thuật

3

45

25

15

5

MH 10

Cơ sở thủy khí và máy thủy khí

2

30

20

8

2

MH 11

Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí

5

90

50

34

6

MH 12

Vật liệu điện lạnh

2

30

20

8

2

MH 13

An toàn điện lạnh

2

30

18

10

2

MĐ 14

Thực tập Nguội

2

40

10

28

2

MĐ 15

Thực tập Hàn

3

80

17

57

6

MĐ 16

Thực tập Gò

3

60

12

42

6

MH 17

Tổ chức sản xuất

2

30

24

4

2

MĐ 18

Marketing

2

30

24

4

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

62

1760

297

1370

93

MĐ 19

Đo lường Điện - Lạnh

2

40

12

26

2

MĐ 20

Máy điện

5

120

34

80

6

MĐ 21

Trang bị điện

6

150

39

100

11

MĐ 22

Điện tử cơ bản

4

90

23

58

9

MĐ 23

Lạnh cơ bản

4

100

24

66

10

MĐ 24

Máy lạnh dân dụng và thương nghiệp

5

120

24

88

8

MĐ 25

Điều hoà không khí cục bộ

5

120

30

78

12

MĐ 26

Hệ thống máy lạnh công nghiệp

4

90

20

60

10

MĐ 27

Hệ thống điều hoà không khí trung tâm

3

80

20

52

8

MĐ 28

Tiếng Anh chuyên ngành

2

45

21

22

2

MĐ 29

Autocad

2

45

18

24

3

MĐ 30

Thiết kế hệ thống lạnh công nghiệp

3

60

14

42

4

MĐ 31

Thiết kế hệ thống điều hoà không khí trung tâm

3

60

18

38

4

MĐ32

Thực tập sản xuất

14

640

0

636

4

 

Tổng 

114

2735

722

1857

156

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan

Liên kết
  • Bộ NN & PTNT
  • Bộ Giáo dục và đào tạo
  • Tổng cục dạy nghề
Hình ảnh nổi bật
  • Thầy giáo Trần Xuân Bách (đứng thứ nhất tính từ phải sang) đạt giải nhất tại hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015
  • Sinh viên Nguyễn Công Tuấn lớp CI2 - K48 (đứng thứ tư từ trái qua) đoạt huy chương Vàng tại kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2014
Thống kê truy cập
     Đang xem: 25
Đã xem: 91522
Hôm nay: 78
Trong tháng: 1048
Trong năm: 5685
Lượng xem lớn nhất: 512
      20/8/2018