CT Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

  4/16/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 211c /QĐ-TCĐTL-ĐT ngày 28  tháng 8 năm 2019

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi)

  

Tên nghề: Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hoà không khí

Mã ngành nghề: 5520205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinhTốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

Thời gian đào tạo: 2 năm

 Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

     - Số lượng môn học, mô đun: 25

     - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 80 tín chỉ

     - Khối lượng các môn học chung: 255 giờ

     - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1645 giờ

     - Khối lượng lý thuyết: 476 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1424 giờ

 Nội dung chương trình:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/thực tập/bài tập/thảo luận

Thi/ kiểm tra

I

Các môn học chung

13

255

94

148

13

MH 01

Giáo dục chính trị

2

30

15

13

2

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

4

24

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

3

45

21

21

3

MH 05

Tin học

2

45

15

29

1

MH 06

Anh văn

4

90

30

56

4

II

Môn học, mô đun chuyên môn

67

1645

382

1170

93

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

24

420

192

198

30

MH 07

Vẽ kỹ thuật

3

45

30

12

3

MH 08

Cơ kỹ thuật

2

30

18

10

2

MH 09

Điện kỹ thuật

3

45

25

15

5

MH 10

Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí

4

60

42

14

4

MH 11

Vật liệu điện lạnh

2

30

20

8

2

MH 12

An toàn điện lạnh

2

30

18

10

2

MĐ 13

Thực tập Nguội

2

40

10

28

2

MĐ 14

Thực tập Hàn

3

80

17

57

6

MĐ 15

Thực tập Gò

3

60

12

44

4

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

43

1225

190

972

63

MĐ 16

Đo lường Điện - Lạnh

2

40

12

26

2

MĐ 17

Máy điện

5

120

34

80

6

MĐ 18

Trang bị điện

6

150

39

100

11

MĐ 19

Điện tử cơ bản

3

60

18

36

6

MĐ 20

Lạnh cơ bản

4

100

24

66

10

MĐ 21

Máy lạnh dân dụng và thương nghiệp

3

80

17

59

4

MĐ 22

Điều hoà không khí cục bộ

4

90

22

60

8

MĐ 23

Hệ thống máy lạnh công nghiệp

3

60

14

38

8

MĐ 24

Hệ thống điều hoà không khí trung tâm

2

45

10

31

4

MĐ25

Thực tập sản xuất

11

480

0

476

4

Tổng

80

1900

476

1318

106

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan

Liên kết
  • Bộ NN & PTNT
  • Bộ Giáo dục và đào tạo
  • Tổng cục dạy nghề
Hình ảnh nổi bật
  • Thầy giáo Trần Xuân Bách (đứng thứ nhất tính từ phải sang) đạt giải nhất tại hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015
  • Sinh viên Nguyễn Công Tuấn lớp CI2 - K48 (đứng thứ tư từ trái qua) đoạt huy chương Vàng tại kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2014
Thống kê truy cập
     Đang xem: 44
Đã xem: 91523
Hôm nay: 1
Trong tháng: 1049
Trong năm: 5686
Lượng xem lớn nhất: 512
      20/8/2018