CT Kế toán doanh nghiệp

  4/16/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 200d /QĐ-TCĐTL-ĐT ngày 19 tháng 8 năm 2019

 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Cơ điện và Thủy lợi)

 

Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp

Mã nghề: 5340302

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Đối tượng đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

Thời gian đào tạo: 02 năm

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

     - Số lượng môn học, mô đun: 26

     - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 87 tín chỉ

     - Khối lượng các môn học chung: 255 giờ

     - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1640 giờ

     - Khối lượng lý thuyết: 695 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1200 giờ

Nội dung chương trình:

 

Mã MH/ MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/

Thi/  kiểm tra

bài tập/

thảo luận

I

Các môn học chung

13

255

94

148

13

MH 01

Giáo dục chính trị

2

30

15

13

2

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

4

24

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

3

45

21

21

3

MH 05

Tin học

2

45

15

29

1

MH 06

Anh văn

4

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

74

1640

601

928

111

II.1

Môn học, mô đun  cơ sở

25

420

257

135

28

MH 07

Kinh tế chính trị

3

60

40

16

4

MH 08

Luật kinh tế

2

30

20

8

2

MH 09

Soạn thảo văn bản

2

30

16

12

2

MH 10

Kinh tế vi mô

4

60

36

20

4

MH 11

Nguyên lý thống kê

3

45

30

12

3

MH 12

Lý thuyết tài chính tiền tệ

3

45

31

11

3

MH 13

Nguyên lý kế toán

3

60

39

17

4

MH 14

Quản trị học

2

30

15

13

2

MH 15

Thống kê doanh nghiệp

3

60

30

26

4

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

49

1220

344

793

83

MH 16

Thuế

3

60

30

26

4

MH 17

Tài chính doanh nghiệp

4

75

40

30

5

MĐ 18

Kế toán doanh nghiệp 1

4

90

30

54

6

MĐ 19

Kế toán doanh nghiệp 2

7

150

51

91

8

MH 20

Maketing

3

60

35

21

4

MH 21

Kiểm toán

3

60

30

26

4

MĐ 22

Tin học kế toán

3

60

23

33

4

MH 23

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

45

20

22

3

MĐ 24

Kế toán trong đơn vị ngân sách xã

4

90

24

58

8

MĐ 25

 Kế toán trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ

4

90

28

54

8

MĐ 26

Kế toán trong đơn vị HCSN

5

120

33

73

14

MĐ 27

Thực tập tốt nghiệp

7

320

0

305

15

 

Tổng cộng

87

1895

695

1076

124

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan

Liên kết
  • Bộ NN & PTNT
  • Bộ Giáo dục và đào tạo
  • Tổng cục dạy nghề
Hình ảnh nổi bật
  • Thầy giáo Trần Xuân Bách (đứng thứ nhất tính từ phải sang) đạt giải nhất tại hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015
  • Sinh viên Nguyễn Công Tuấn lớp CI2 - K48 (đứng thứ tư từ trái qua) đoạt huy chương Vàng tại kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2014
Thống kê truy cập
     Đang xem: 53
Đã xem: 91524
Hôm nay: 2
Trong tháng: 1050
Trong năm: 5687
Lượng xem lớn nhất: 512
      20/8/2018