CT Kế toán doanh nghiệp

  4/16/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 238a /QĐ-TCĐTL-ĐT ngày08 tháng10 năm 2019

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi)

 

Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp

Mã nghề: 6340302

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp cùng nghề, có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

Thời gian đào tạo:1năm

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

     - Số lượng môn học, mô đun: 15

     - Khối lượng kiến thức toàn khoa học:   40 tín chỉ

     - Khối lượng các môn học chung: 180 giờ

     - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 645 giờ

     - Khối lượng lý thuyết: 233 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 592 giờ

Nội dung chương trình:

 

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận

Thi/  Kiểm tra

I

Các môn học chung

10

180

69

99

12

MH01

Giáo dục chính trị

3

45

25

17

3

MH02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH03

Giáo dục thể chất

1

30

2

26

2

MH04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

2

30

15

13

2

MH05

Tin học

1

30

6

22

2

MH06

Anh văn

2

30

12

16

2

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

30

645

164

429

52

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

8

120

80

32

8

MH 07

Quản trị học

1

15

10

4

1

MH 08

Anh văn chuyên ngành

4

60

40

16

4

MH 09

Kinh tế vĩ mô

3

45

30

12

3

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

22

525

84

397

44

MH 10

Tài chính doanh nghiệp

3

45

30

12

3

MĐ 11

Thị trường chứng khoán

3

60

15

41

4

MĐ 12

Kê toán ứng dụng

3

100

90

10

MĐ 13

Kế toán doanh nghiệp 3

8

180

24

138

18

MĐ 14

Kế toán quản trị

3

60

15

41

4

MĐ 15

Thực tập tốt nghiệp

2

80

75

5

 

 Tổng cộng

40

825

233

528

64

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan

Liên kết
  • Bộ NN & PTNT
  • Bộ Giáo dục và đào tạo
  • Tổng cục dạy nghề
Hình ảnh nổi bật
  • Thầy giáo Trần Xuân Bách (đứng thứ nhất tính từ phải sang) đạt giải nhất tại hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015
  • Sinh viên Nguyễn Công Tuấn lớp CI2 - K48 (đứng thứ tư từ trái qua) đoạt huy chương Vàng tại kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2014
Thống kê truy cập
     Đang xem: 1
Đã xem: 91524
Hôm nay: 2
Trong tháng: 1050
Trong năm: 5687
Lượng xem lớn nhất: 512
      20/8/2018