CT Hàn

  4/16/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số202d /QĐ-TCĐTL-ĐT ngày28 tháng 8 năm 2019

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi)

Tên nghề: Hàn

Mã nghề: 6520123

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

       - Số lượng môn học, mô đun: 31 môn học/mô đun

       - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 115 tín chỉ

       - Khối lượng các môn học chung: 435 giờ

       - Khối lượng các môn học/mô đun chuyên môn: 2300 giờ

       - Khối lượng lý thuyết: 687 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:  2048 giờ

Nội dung chương trình:

MÃ MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ Bài tập/ Thảo luận

Thi/ kiểm tra

I

Các môn học chung

21

435

157

255

23

MH 01

Giáo dục chính trị

4

75

41

29

5

MH 02

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

4

75

36

35

4

MH 05

Tin học

3

75

15

58

2

MH 06

Anh văn

6

120

42

72

6

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

94

2300

530

1630

140

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

21

365

203

136

26

MH 07

Vẽ kỹ thuật cơ khí

3

60

35

20

5

MH 08

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

3

45

24

18

3

MH 09

Vật liệu cơ khí

3

45

24

18

3

MH 10

Cơ kỹ thuật

4

60

40

16

4

MH 11

Kỹ thuật điện – điện tử

2

40

25

12

3

MH 12

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

2

45

20

22

3

MH 13

Ma ket ting

2

30

20

8

2

MĐ 14

Autocad

2

40

15

22

3

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

73

1935

327

1494

114

MH 15

Tổ chức sản xuất

2

30

20

8

2

MĐ 16

Chế tạo phôi hàn

4

90

20

62

8

MH 17

Tính toán kết cấu hàn

3

60

30

25

5

MĐ 18

Gá lắp kết cấu hàn

2

40

10

26

4

MĐ 19

Hàn hồ quang tay cơ bản

9

240

45

175

20

MĐ 20

Hàn hồ quang tay nâng cao

5

80

15

59

6

MĐ 21

Hàn  MIG/MAG cơ bản

3

90

24

58

8

MĐ 22

Hàn  MIG/MAG nâng cao

5

80

15

59

6

MĐ 23

Hàn TIG cơ bản

5

120

30

80

10

MĐ 24

Hàn TIG nâng cao

3

60

14

40

6

MĐ 25

Hàn khí

3

90

24

58

8

MĐ 26

Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế

2

45

15

26

4

MĐ 27

Hàn kim loại và hợp kim màu

3

60

15

42

3

MĐ 28

Hàn ống công nghệ cao

3

60

14

40

6

MĐ 29

Hàn đắp

5

120

16

92

12

MH 30

Hệ thống quản lý chất lượng ISO

2

30

20

8

2

MĐ 31

Thực tập sản xuất

14

640

0

636

4

 

Tổng cộng

115

2735

687

1885

163

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan

Liên kết
  • Bộ NN & PTNT
  • Bộ Giáo dục và đào tạo
  • Tổng cục dạy nghề
Hình ảnh nổi bật
  • Thầy giáo Trần Xuân Bách (đứng thứ nhất tính từ phải sang) đạt giải nhất tại hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015
  • Sinh viên Nguyễn Công Tuấn lớp CI2 - K48 (đứng thứ tư từ trái qua) đoạt huy chương Vàng tại kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2014
Thống kê truy cập
     Đang xem: 7
Đã xem: 91522
Hôm nay: 78
Trong tháng: 1048
Trong năm: 5685
Lượng xem lớn nhất: 512
      20/8/2018