CT Hàn điện

  4/15/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46 /QĐ-TCĐTL-ĐT  ngày 13 tháng 2 năm 2019

của Hiệu trưởng trường CĐ Cơ điện và Thủy lợi)

 

Tên nghề: Hàn điện

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

Thời gian đào tạo: 03 tháng

Số lượng môn học, môn đun đào tạo: 9

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:   Chứng chỉ sơ cấp

I. MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về ký hiệu quy ước mối hàn, vật liệu hàn, thiết bị hàn và kỹ thuật hàn điện.

+ Giải thích được các quy định an toàn khi hàn điện.

- Kỹ năng:

+ Chuẩn bị được vật liệu hàn, nhận biết được các loại que hàn, khí hàn dùng trong phương pháp hàn điện.

+ Tính toán được chế độ hàn phù hợp với chiều dày, tính chất của vật liệu, vị trí và kiểu liên kết hàn.

+ Hàn được các mối hàn ở các vị trí hàn bằng, hàn đứng, hàn ngang bằng các phương pháp SMAW, GTAW, GMAW.

- Thái độ:

+ Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập.

+ Có tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và ý thức cầu tiến.

2. Cơ hội việc làm:

         - Có thể làm việc trong các phân xưởng hàn điện ở các doanh nghiệp.

- Làm việc theo tổ nhóm hoặc làm việc độc lập trong một số công việc.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 03 tháng

- Thời gian học tập: 11 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 392 giờ

- Thời gian ôn và kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 32 giờ (trong đó thi tốt nghiệp: 8 giờ)

2. Phân bố thời gian thực học tối thiểu:

         - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 392 giờ

         - Thời gian học lý thuyết: 72 giờ; Thời gian học thực hành: 320 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN:

Số TT

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

Kiểm tra

MĐ01

Vẽ kỹ thuật cơ khí

1

20

10

9

1

MĐ02

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

1

20

10

9

1

MĐ03

Vật liệu cơ khí

1

20

10

9

1

MĐ04

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

2

30

10

18

2

MĐ05

Chế tạo phôi hàn

1

30

4

24

2

MĐ06

Gá lắp kết cấu hàn

1

30

5

21

4

MĐ07

Hàn điện hồ quang tay

5

142

18

116

8

MĐ08

Hàn MAG/MIG cơ bản

2

60

6

50

4

MĐ09

Hàn TIG cơ bản

2

40

5

31

4

 

Cộng

16

392

78

287

27

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan

Liên kết
  • Bộ NN & PTNT
  • Bộ Giáo dục và đào tạo
  • Tổng cục dạy nghề
Hình ảnh nổi bật
  • Thầy giáo Trần Xuân Bách (đứng thứ nhất tính từ phải sang) đạt giải nhất tại hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015
  • Sinh viên Nguyễn Công Tuấn lớp CI2 - K48 (đứng thứ tư từ trái qua) đoạt huy chương Vàng tại kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2014
Thống kê truy cập
     Đang xem: 27
Đã xem: 91522
Hôm nay: 78
Trong tháng: 1048
Trong năm: 5685
Lượng xem lớn nhất: 512
      20/8/2018