CT Hàn

  5/29/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 230 /QĐ-TCĐTL-ĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi)

Tên nghề: Hàn

Mã nghề: 6520123

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp cùng nghề, có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; hoặc đã hoàn chương trình THPT hoặc tương đương; hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

Thời gian đào tạo: 01 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ thuộc các lĩnh vực của nghề Hàn. Có kiến thức chuyên môn và tay nghề vững vàng. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, biết làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả, khoa học. Có khả năng xử lý các vấn đề trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc. Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Có sức khỏe tốt để học tập và lao động, cống hiến sức mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Mục tiêu cụ thể:   

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Trình bày được nguyên lý cấu tạo, đặc điểm làm việc, phương pháp vận hành các loại máy hàn và xử lý nhiệt của mối hàn.

- Tính toán và chọn được chế độ hàn thích hợp khi thực hiện các nhiệm vụ, công việc hàn cụ thể bằng các phương pháp hàn SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG.

- Nhận biết được các dạng khuyết tật của mối hàn khi thực hiện các phương pháp hàn trên các vật liệu khác nhau.

       -  Sử dụng thành thạo các trang thiết bị của nghề.

-  Chọn được vật liệu phù hợp với điều kiện làm việc của kết cấu.

- Hàn được các mối hàn bằng phương pháp hàn SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng của mối hàn và kết cấu hàn.

 -  Có kỹ năng giao tiếp, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm;  sáng tạo và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc; xử lý các vấn đề trong học tập, nghiên cứu và làm việc.

- Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

-  Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

-  Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực điện.

- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật.

- Có lòng yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp.

- Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Có kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp.

- Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về Giáo dục Quốc phòng-An ninh.Có tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

1.3.Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng liên thông nghề Hàn sinh viên sẽ:

- Làm việc tại các cơ sở sản xuất, Công ty, Doanh nghiệp có liên quan nghề Hàn.

- Đảm nhiệm vị trí tổ trưởng, nhóm trưởng trong các đơn vị sản xuất.

- Tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới với môi trường kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đi lao động kỹ thuật ở nước ngoài.

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 17 môn học/mô đun

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 35 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 180 giờ

- Khối lượng các môn học/mô đun chuyên môn: 675 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 237 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:  618 giờ

3.Nội dung chương trình:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận

Thi/  Kiểm tra

I

Các môn học chung

9

180

69

99

12

MH 01

Giáo dục chính trị

2.5

45

25

17

3

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

2

26

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

1.5

30

15

13

2

MH 05

Tin học

1.5

30

6

22

2

MH 06

Anh văn

1.5

30

12

16

2

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

26

675

168

463

44

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

3

70

35

30

5

MH 07

Ma ket ting

1.5

30

20

8

2

MH 08

Autocad

1.5

40

15

22

3

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

23

605

133

433

39

MH 09

Tính toán kết cấu hàn

3

60

30

25

5

MĐ 10

Hàn hồ quang tay nâng cao

3

80

15

59

6

MĐ 11

Hàn  MIG/MAG nâng cao

3

80

15

59

6

MĐ 12

Hàn TIG nâng cao

2.5

60

14

40

6

MĐ 13

Hàn kim loại và hợp kim màu

2.5

60

15

42

3

MĐ 14

Hàn ống công nghệ cao

2.5

60

14

40

6

MH 15

Hệ thống quản lý chất lượng ISO

1.5

30

20

8

2

MĐ 16

Thực tập sản xuất

4

160

0

156

4

II.3

Môn học bổ trợ

 

 

 

 

 

MH 17

Kỹ năng mềm

1

15

10

4

1

Tổng

35

855

237

562

56

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Nhà trường sẽ bố trí cho sinh viên tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

 - Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:

Số TT

Nội dung

Thời gian

1

 Thể dục, thể thao

5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

2

Văn hoá, văn nghệ:

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể

 

Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

3

Hoạt động thư viện:

- Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

4

Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

5

Thăm quan, dã ngoại

Mỗi kỳ1 lần

 

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

- Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi và các quy định cụ thể khác tại từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo của nghề.

- Hình thức kiểm tra: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, tiểu luận, bài tập lớn hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.

- Thời gian kiểm tra : 

+ Lý thuyết: từ 60 phút đến 120 phút

+ Thực hành hoặc tích hợp giữa lý thuyết và thực hành: không quá 8 giờ

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi.       

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

Số  TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

Trắc nghiệm

Không quá 120 phút

45- 60 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

- Lý thuyết tổng hợp

nghề nghiệp

Viết hoặc trắc nghiệm

Vấn đáp

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút

(40 phút

chuẩn bị, 20 phút trả lời)

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Từ 1-3 ngày; 

không quá 8h/ngày

         

-  Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của sinh viên và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng theo quy định của trường.

4.5. Các chú ý khác

   Tùy theo tình hình thực tế và đặc thù của một số mô đun đào tạo mà việc tổ chức dạy học thực hành có thể thực hiện tại xưởng thực hành, xưởng sản xuất của nhà trường hoặc tại các cơ sở sản xuất có điều kiện phù hợp với chương trình đào tạo của mô đun.

 

                                                                                   

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan