CT Điện công nghiệp

  4/15/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 208c /QĐ-TCĐTL-ĐT ngày 27 tháng 8  năm 2019

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi)

 

Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp

Mã ngành, nghề: 5520227

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên

Thời gian đào tạo: 02 năm

 Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 24

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 79 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 255 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1640 giờ

       - Khối lượng lý thuyết: 490 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1405 giờ

 Nội dung chương trình:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Thi/ Kiểm tra

I

Các môn học chung

13

255

94

148

13

MH 01

Giáo dục chính trị

2

30

15

13

2

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

4

24

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

3

45

21

21

3

MH 05

Tin học

2

45

15

29

1

MH 06

Anh văn

4

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

66

1640

396

1155

89

II.1

Môn học, mô đun  cơ sở

13

245

123

107

15

MH 07

An toàn điện

2

30

15

13

2

MH 08

Mạch điện

3

60

35

21

4

MH 09

Vẽ điện

2

40

24

14

2

MH 10

Vật liệu điện

2

30

24

4

2

MĐ 11

Khí cụ điện

2

45

15

27

3

MĐ 12

Thực tập nguội

2

40

10

28

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

53

1395

273

1048

74

MĐ 13

Đo lường điện

3

60

15

41

4

MĐ 14

Điện tử cơ bản

3

60

16

40

4

MĐ 15

Máy điện

7

180

45

119

16

MĐ 16

Thiết bị điện gia dụng

4

80

24

50

6

MH 17

Cung cấp điện

3

60

32

24

4

MĐ 18

Truyền động điện

3

60

28

28

4

MĐ 19

Trang bị điện

6

160

30

116

14

MĐ 20

Điều khiển điện khí nén

3

60

18

38

4

MĐ 21

PLC cơ bản

4

75

30

40

5

MĐ 22

Điện tử công suât

3

60

20

36

4

MĐ 23

Kỹ thuật lắp đặt điện

3

60

15

40

5

MĐ 24

Thực tập sản xuất

11

480

0

476

4

 

 Tổng cộng

79

1895

490

1303

102

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan

Liên kết
  • Bộ NN & PTNT
  • Bộ Giáo dục và đào tạo
  • Tổng cục dạy nghề
Hình ảnh nổi bật
  • Thầy giáo Trần Xuân Bách (đứng thứ nhất tính từ phải sang) đạt giải nhất tại hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015
  • Sinh viên Nguyễn Công Tuấn lớp CI2 - K48 (đứng thứ tư từ trái qua) đoạt huy chương Vàng tại kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2014
Thống kê truy cập
     Đang xem: 29
Đã xem: 91522
Hôm nay: 78
Trong tháng: 1048
Trong năm: 5685
Lượng xem lớn nhất: 512
      20/8/2018