Ct Cấp thoát nước

  5/29/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số  254 /QĐ-TCĐTL-ĐT ngày 30  tháng 8 năm 2021

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi)

 

Tên ngành, nghề:     Cấp,thoát nước

Mã ngành, nghề :    5520312                                    

Trình độ đào tạo:    Trung cấp 

Hình thức đào tạo : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ thuộc các lĩnh vực của nghề  Cấp thoát nước. Có kiến thức chuyên môn và tay nghề vững vàng, biết sáng tạo và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, biết làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả, khoa học. Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Có sức khỏe tốt để học tập và lao động, cống hiến sức mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, công dụng, phân loại đường ống, thiết bị, công trình của hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước;

- Trình bày đư­ợc sơ đồ nguyên lý, cấu tạo, công dụng của các thiết bị, dụng cụ, máy thi công thông dụng trong nghề;

- Đọc được bản vẽ sơ đồ của hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước và các tài liệu liên quan;                                                                  

- Trình bày đư­ợc phương pháp lắp đặt, vận hành, quản lý hệ thống cấp, thoát nước phù hợp với yêu cầu thi công;

- Sử dụng được các thiết bị, dụng cụ cầm tay của nghề;

- Lựa chọn được các loại vật tư­, thiết bị, phụ kiện phù hợp với yêu cầu gia công, lắp đặt; 

- Gia công được các chi tiết, phụ kiện, mối nối thông thường đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Lắp đặt, quản lý được hệ thống ống  cấp, thoát nước thông dụng theo thiết kế;

- Vận hành được trạm xử lý cấp, thoát nước đúng quy trình;

- Có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

1.2.2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng:

-  Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa, Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

- Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Có ý thức chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

- Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ dụng cụ, máy móc, thiết bị; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe nhằm giúp người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm.

- Có tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

-  Có kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp.

- Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về Giáo dục Quốc phòng-An ninh.

Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

1.3.Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp nghề Cấp thoát nước học sinh sẽ:

- Làm việc tại các đơn vị nhà nước, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Cấp thoát nước, xây dựng trên toàn quốc: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường; Xí nghiệp cấp thoát nước; Nhà máy xử lý nước; Trạm cấp nước nông thôn...

- Làm nhân viên kỹ thuật lắp đặt, vận hành và quản lý hệ thống cấp thoát nước đô thị, nông thôn, công nghiệp,...

- Xuất khẩu lao động hoặc học lên trình độ cao hơn.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

- Số lượng môn học, mô đun: 25

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 255 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1180 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 435 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1000 giờ

3. Nội dung chương trình

Mã MĐ/ MH

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

Kiểm tra

I

Các môn học chung

12

255

94

148

13

MH 01

Giáo dục chính trị

1.5

30

15

13

2

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

4

24

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2.5

45

21

21

3

MH 05

Tin học

2

45

15

29

1

MH 06

Anh văn

4

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

45

1180

341

764

75

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

12

210

159

37

14

MH 07

Vẽ kỹ thuật

2.5

45

30

12

3

MH 08

Cơ kỹ thuật

2

30

25

3

2

MH 09

Thuỷ lực cơ sở

2.5

45

36

6

3

MH 10

Cấp thoát nước cơ bản

3.5

60

48

8

4

MH 11

An toàn lao động

1.5

30

20

8

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

33

970

182

727

61

MĐ 12

Thực tập nguội

1.5

40

10

28

2

MĐ 13

Thực tập hàn

1.5

40

8

30

2

MĐ 14

Hàn, dán chất dẻo cơ bản

1.5

40

11

27

2

MĐ 15

Lắp mạch điện cơ bản

2.5

60

11

45

4

MĐ 16

Trắc địa

3.5

80

18

56

6

MĐ 17

Kỹ thuật thi công xây trát

2.5

60

16

40

4

MĐ 18

Lắp đặt máy bơm

1.5

40

10

28

2

MĐ 19

Lắp đặt đường ống cấp thoát, nước

3

120

24

84

12

MĐ 20

Lắp đặt thiết bị dùng nước

3

80

16

56

8

MĐ 21

Lắp đặt hệ thống đường ống, thiết bị, công trình xử lý nước

3

80

16

56

8

MĐ 22

Vận hành công trình xử lý nước cấp

2.5

60

15

40

5

MĐ 23

Vận hành công trình xử lý nước thải

1.5

40

7

29

4

MĐ 24

Thực tập sản xuất

4

200

0

200

 

II.3

Môn học bổ trợ

 

 

 

 

 

MH 25

Kỹ năng mềm

1.5

30

20

8

2

 

Tổng cộng

57

1435

435

912

88

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

 - Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:

Số TT

Nội dung

Thời gian

1

Thể dục, thể thao

5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

2

Văn hoá, văn nghệ:

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể

 

Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

3

Hoạt động thư viện:

- Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

4

Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

5

Thăm quan, dã ngoại

Mỗi kỳ1 lần

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

- Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi và các quy định cụ thể khác tại từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo của nghề.

- Hình thức kiểm tra: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, tiểu luận, bài tập lớn hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.

- Thời gian kiểm tra : 

+ Lý thuyết: từ 60 phút đến 120 phút

+ Thực hành hoặc tích hợp giữa lý thuyết và thực hành: không quá 8 giờ

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi.           

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

         

Số 

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

Trắc nghiệm

Không quá 90 phút

45- 60 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

- Lý thuyết tổng hợp

nghề nghiệp

Viết hoặc trắc nghiệm

Vấn đáp

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút

chuẩn bị, 20 phút trả lời)

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Từ 1-3 ngày;

không quá 8h/ngày

          Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của học sinh và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định của trường.

Bình luận

Các bài viết liên quan