Chức năng và nhiệm vụ

  2/21/2019

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

(Ban hành theo Quyết định số 484 QÐ- ÐT ngày 19 tháng 10 năm 2008 của

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện & Thủy lợi)

I. Chức năng: 

 Tham mưu, giúp việc Ban giám hiệu quản lý chuyên môn, tổ chức các hoạt động giảng dạy, NCKH, học tập các môn học: Văn hóa; Ngoại ngữ; Tin học; Giáo dục thể chất; Giáo dục Quốc phòng theo đúng kế hoạch và tiến độ chung của Nhà trường. Phụ trách công tác đào tạo GDTX cấp trung học phổ thông tại trường theo đúng qui định của Sở Giáo dục- Ðào tạo Hưng Yên và của Nhà trường

II. Nhiệm vụ:  

 1. Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình các môn học: Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng khi có nhu cầu.

 2. Lập Kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy, Thời khóa biểu cho đào tạo PTTH hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

 3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc đầu tư mới cũng như bổ sung vật tư, thiết bị, dụng cụ cho các phòng thí nghiệm, phòng học Tin học, ngoại ngữ, tổ chức quản lý và sử dụng các thiết bị dạy học có hiệu quả theo đúng qui định của Nhà trường

 4. Tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động đào tạo trung học phổ thông theo đúng qui định của Bộ Giáo dục & Ðào tạo và Sở Giáo dục & Ðào tạo Hưng Yên.

 5. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ THPT. Hướng dẫn, tập huấn cho các giáo viên dạy GDTX cấp THPT các hoạt động nghiệp vụ như : Ghi chép học bạ, sổ đầu bài, cách cho điểm, tổng kết...

 6. Hợp đồng với các giáo viên ngoài trường đủ tiêu chuẩn dạy THPT, dạy môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng.

 7. Tổ chức thực hiện liên kết đào tạo mở các lớp ngắn hạn: Ngoại ngữ, Tin học... Tổ chức thực hiện xét lên lớp các khối THPT.

 8. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên của ban. Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi thuộc ban.

 9. Xây dựng kế hoạch công tác giáo viên của ban hàng năm theo qui định và đôn đốc giáo viên thực hiện

 10. Quản lý giáo viên trong ban theo phân cấp của Hiệu trưởng. Ðánh giá xếp loại CB,GV của ban hàng kỳ chính xác.

 11. Hướng dẫn lập, quản lý lịch giảng dạy, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch tuyển sinh dài hạn, ngắn hạn, giảng dạy, giáo dục, chủ nhiệm lớp, nghiên cứu khoa học...đã được giao của giáo viên trong ban

 12. Triển khai thực hiện các phong trào thi đua của trường trong khoa. Nhận xét và đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, học sinh THPT trong kỳ và năm học lên nhà trường. 

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

 1. Ðứng đầu ban là Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm sau khi đã được Vụ Tổ chức cán bộ đồng ý. Giúp việc trưởng khoa có Phó trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm. Nhiệm vụ của phó trưởng khoa do trưởng khoa phân công.

 2. Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng đào tạo THPT, chất lượng giáo dục, giảng dạy các môn học mà giáo viên của ban đảm nhiệm cũng như việc chấp hành pháp luật và nội qui qui chế của giáo viên trong khoa.

 3. Nhiệm kỳ và tiêu chuẩn của trưởng, phó khoa theo qui định của Bộ Nông nghiệp và PTNT và của nhà trường. 

IV. Đội ngũ giáo viên

Danh sách cán bộ, giáo viên khoa Khoa học cơ bản

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

1

  Hoàng Hồng Công

Trưởng khoa

Th.S  công nghệ thông tin

2

  Trịnh Thị Hiệp

Phó Trưởng khoa

Th.S  toán học

3

  Đặng Thị Phương Thảo

Bí thư ĐTN

Th.S  công nghệ thông tin

4

  Nguyễn Danh Thiều

Giáo viên

Th.S  công nghệ thông tin

5

  Nguyễn Thị Lựu

Giáo viên

Cử nhân toán học

6

  Trần Thị Hà

Giáo viên

Cử nhân văn học

7

  Nguyễn Thị Hải Yến

Giáo viên

Th.S  Anh văn

8

  Nguyễn Xuân Toán

Giáo viên

Th.S  công nghệ thông tin

9

  Trần Thị Thu Hà

Giáo viên

Th.S  vật lý

11

  Cao Thị Diệu

Giáo viên

Th.S hóa vô cơ

12

  Ngô Văn Dinh

Giáo viên

Cử nhân TDTT

13

  Nguyễn Thị Huệ

Giáo viên

Th.S  Anh văn

14

  Đỗ Thị Thu Hiền

Giáo viên

Cử nhân toán học

15

  Trương Thị Thủy

Giáo viên

Cử nhân hóa học

16

  Nguyễn Thị Thu Hiền

Giáo viên   

Cử nhân Anh văn

17   Trần Thị Hiền Giáo viên Cử nhân vật lý

 

Tập thể cán bộ, giáo viên khoa Khoa học cơ bản

 VI. Địa chỉ liên hệ:

 Văn phòng khoa Khoa học cơ bản -  tầng 3 - khu nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng nghề Cơ điện-Thuỷ lợi; Email: khoakhcb2007@yahoo.com.vn;

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan

Liên kết
  • Bộ NN & PTNT
  • Bộ Giáo dục và đào tạo
  • Tổng cục dạy nghề
Hình ảnh nổi bật
  • Thầy giáo Trần Xuân Bách (đứng thứ nhất tính từ phải sang) đạt giải nhất tại hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015
  • Sinh viên Nguyễn Công Tuấn lớp CI2 - K48 (đứng thứ tư từ trái qua) đoạt huy chương Vàng tại kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2014
Thống kê truy cập
     Đang xem: 24
Đã xem: 48587
Hôm nay: 7
Trong tháng: 830
Trong năm: 2295
Lượng xem lớn nhất: 384
      15/3/2015