Chức năng và nhiệm vụ

  7/6/2022

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

(Ban hành theo Quyết định số 484 QÐ- ÐT ngày 19 tháng 10 năm 2008

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện & Thủy lợi)

I. Chức năng

 Tham mưu, giúp việc Ban giám hiệu quản lý chuyên môn, tổ chức các hoạt động giảng dạy, NCKH, học tập các môn học: Văn hóa; Ngoại ngữ; Tin học; Giáo dục thể chất; Giáo dục Quốc phòng theo đúng kế hoạch và tiến độ chung của Nhà trường. Phụ trách công tác đào tạo GDTX cấp trung học phổ thông tại trường theo đúng qui định của Sở Giáo dục- Ðào tạo Hưng Yên và của Nhà trường

II. Nhiệm vụ  

 1. Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình các môn học: Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng khi có nhu cầu.

 2. Lập Kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy, Thời khóa biểu cho đào tạo PTTH hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

 3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc đầu tư mới cũng như bổ sung vật tư, thiết bị, dụng cụ cho các phòng thí nghiệm, phòng học Tin học, ngoại ngữ, tổ chức quản lý và sử dụng các thiết bị dạy học có hiệu quả theo đúng qui định của Nhà trường

 4. Tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động đào tạo trung học phổ thông theo đúng qui định của Bộ Giáo dục & Ðào tạo và Sở Giáo dục & Ðào tạo Hưng Yên.

 5. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ THPT. Hướng dẫn, tập huấn cho các giáo viên dạy GDTX cấp THPT các hoạt động nghiệp vụ như : Ghi chép học bạ, sổ đầu bài, cách cho điểm, tổng kết...

 6. Hợp đồng với các giáo viên ngoài trường đủ tiêu chuẩn dạy THPT, dạy môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng.

 7. Tổ chức thực hiện liên kết đào tạo mở các lớp ngắn hạn: Ngoại ngữ, Tin học... Tổ chức thực hiện xét lên lớp các khối THPT.

 8. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên của ban. Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi thuộc ban.

 9. Xây dựng kế hoạch công tác giáo viên của ban hàng năm theo qui định và đôn đốc giáo viên thực hiện

 10. Quản lý giáo viên trong ban theo phân cấp của Hiệu trưởng. Ðánh giá xếp loại CB,GV của ban hàng kỳ chính xác.

 11. Hướng dẫn lập, quản lý lịch giảng dạy, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch tuyển sinh dài hạn, ngắn hạn, giảng dạy, giáo dục, chủ nhiệm lớp, nghiên cứu khoa học...đã được giao của giáo viên trong ban

 12. Triển khai thực hiện các phong trào thi đua của trường trong khoa. Nhận xét và đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, học sinh THPT trong kỳ và năm học lên nhà trường. 

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy

 1. Ðứng đầu ban là Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm sau khi đã được Vụ Tổ chức cán bộ đồng ý. Giúp việc trưởng khoa có Phó trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm. Nhiệm vụ của phó trưởng khoa do trưởng khoa phân công.

 2. Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng đào tạo THPT, chất lượng giáo dục, giảng dạy các môn học mà giáo viên của ban đảm nhiệm cũng như việc chấp hành pháp luật và nội qui qui chế của giáo viên trong khoa.

 3. Nhiệm kỳ và tiêu chuẩn của trưởng, phó khoa theo qui định của Bộ Nông nghiệp và PTNT và của nhà trường. 

IV. Đội ngũ giáo viên

 100% giáo viên của Khoa đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn

1. Danh sách đội ngũ nhà giáo giảng dạy các môn học chung 

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

được đào tạo

Ghi chú

1

Trịnh Thị Hiệp

Thạc sỹ Toán học

Phó trưởng khoa

2

Nguyễn Khắc Hóa

CN Chính trị học

 

3

Vương Thị Cúc

Thạc sỹ Triết học

 

4

Hà Đăng Quân

CN Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

 

5

Đỗ Xuân Tuyển

CN TDTT

 

6

Đỗ Hữu Luận

Cử nhân SPTDTT  GDQP

 

7

Ngô Văn Dinh

CNSP Giáo dục thể chất

 

8

Đoàn Thị Hồng

CNSP Giáo dục thể chất

 

9

Nguyễn Thị Huệ

CNSP Tiếng Anh

 

10

Nguyễn Thị Thu Hiền

CNSP Tiếng Anh

 

11

Nguyễn Thị Hải Yến

CNSP Tiếng Anh

Tổ trưởng

12

Nguyễn Thị Hằng

CNSP Tiếng Anh

 

13

Đặng Thị Phương Thảo

Kỹ sư CNTT

 

14

Loan Thanh Đạo

Thạc sỹ Toán học

 

15

Đỗ Thị Thu Hiền

Cử nhân Toán

 

16

Nguyễn Thị Lựu

CN SP Toán

 

17

Phan Thi Thu Thảo

Cử nhân Toán

 

18

Trần Thị Hà

CN Ngữ văn

 

19

Nguyễn Thị Nguyện

CN Ngữ văn

 

20

Trần Thu Hiền

CN Vật lý

 

21

Trần Thị Thu Hà

CN Sư phạm vật lý

 

22

Trương Thị Thủy

CN Hóa học

 

23

Cao Thị Diệu

Thạc sỹ Hóa học

 

24

Vũ Thị Minh Thoa

CN Hóa học

 

2. Danh sách nhà giáo nghề Kỹ thuật Sửa chữa, lắp ráp máy tính

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn được đào tạo

Ghi chú

1

Hoàng Hồng Công

Thạc sỹ CNTT

Trưởng khoa

2

Nguyễn Xuân Toán

Thạc sỹ CNTT

 

3

Lê Mạnh Trưởng

CN Kỹ thuật Điện tử

 

4

Nguyễn Danh  Thiều

Thạc sỹ CNTT

Tổ trưởng

5

Đặng Thị Phương Thảo

Thạc sỹ CNTT

 

6

Đinh Thị Hải Yến

Kỹ sư CNTT

 

7

Lê Thị Bích

Cử nhân SPKT

 

8

Trần Thị Hoa

Thạc sỹ CNTT

 

 VI. Địa chỉ liên hệ:

 Văn phòng khoa Khoa học cơ bản -  tầng 3 - khu nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Cơ điện và Thuỷ lợi.

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan